piątek, 17 listopada 2017


Logo Institut FrancaisDo 7 marca 2018 r. mogą składać wnioski osoby, które są zainteresowane spędzenia ostatniego roku studiów lub uzyskaniem polsko-francuskiego doktoratu we Francji. Całość zapewniana jest w ramach stypendiów rządu francuskiego. Oferta skierowana jest do młodych naukowców z wszystkich dziedzin nauki - z wyłączeniem medycyny.

EuroNanoMed III - logo
Do 16 stycznia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach II międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu EuroNanoMed III. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie finansowania badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 euro.

Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
95 mln zł dofinansowania na przełomowe prace badawczo-rozwojowe mogą zdobyć naukowcy i firmy w uruchomionych dzisiaj konkursach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Czas na składanie wniosków mija 15 stycznia 2018 r. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

czwartek, 16 listopada 2017


fot. Drew Graham / unsplash.com CC0 1.0
Likwidacja lub ograniczenie barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności podatkowych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce - takie mają być skutki ustawy, którą w środę bez poprawek zaakceptował Senat.

Diamentowy Grant - konkurs dla utalentowanych studentów.

Do dnia 15 stycznia 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach VII edycji konkursu Diamentowy Grant. Adresatami konkursu Diamentowy Grant są osoby, które w roku ogłoszenia konkursu ukończyły studia pierwszego stopnia lub ukończyły trzeci roku jednolitych studiów magisterskich lub w przypadku studiów trwających 6 lat – ukończyły czwarty roku jednolitych studiów magisterskich i kontynuują naukę.

fot. Joe Shilington / unsplash.com CC0 1.0
Do 15 stycznia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na wyłonienie twórcy 48 stronicowego albumu komiksowego poświęconego życiu lub osiągnięciom Józefa Piłsudskiego. Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich. Zwycięzca otrzyma 8 000 zł na przygotowanie pracy.

fot. veeterzy / unsplash.com CC0 1.0
Do 23 stycznia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Horizon Prize – Materials for clean air. Jak informuje Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE celem konkursu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania, które zmniejszy stężenie cząstek stałych w powietrzu i poprawi jakość powietrza w miastach. Wysokość nagrody wynosi 3 mln euro.

środa, 15 listopada 2017


Logo MNiSW - fot. www.granty-na-badania.com
Prace nad konstytucją dla nauki, zmiany na rzecz innowacyjności, nowe programy na rzecz upowszechniania nauki - działania resortu nauki w ostatnich dwóch latach opierały się na tych trzech głównych filarach - podsumował w środę minister nauki Jarosław Gowin.

Logo Narodowego Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej listę projektów, które uzyskały finansowanie w ramach konkursów Opus 13 i Preludium 13. Nabór wniosków we wspomnianych konkursach trwał do 15 marca 2017 r. do 22 czerwca 2017 r. Wyniki można znaleźć klikając w ten link. Na finansowanie projektów NCN przeznaczyło blisko 430 mln zł.


Logo firmy StatSoft
Do 10 marca 2018 r. można zgłaszać swoje propozycje do konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską wykorzystujących zaawansowane narzędzia statystyki i analizy danych zawarte w programach z rodziny Statistica. Organizatorem konkursu jest StatSoft oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 10 000 zł.

Do 31 grudnia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Ikar jakości na najlepszą pracę dyplomową z zarządzania. Do konkursu można zgłaszać prace dyplomowe inżynierskie, licencjackie oraz prace dyplomowe magisterskie. Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione na uczelniach w Polsce.

Logo Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości
Do 15 grudnia 2017 r. można przesyłać zgłoszenia do 13. edycji konkursu o nagrodę im. Jerzego Kląskały. Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich z zakresu rynku nieruchomości napisanych i obronionych w bieżącym roku. 

wtorek, 14 listopada 2017


fot. Glenn Carsten-Peters / unsplash.com CC0 1.0
Zakończenie 10 listopada 2017 r., a nie jak zapowiadano pierwotnie 31 grudnia 2017 r., konkursu Narodowego Centrum Nauki pn. Miniatura 1, spotkało się z dość dużym niezadowoleniem środowiska naukowego. I choć przedwczesne zamknięcie konkursu, to zawsze niemiła niespodzianka dla wnioskodawców, to w tej sytuacji trudno nie zauważyć, że sprawa nie jest tak bardzo jednoznaczna, a pretensje można mieć nie tylko do NCN.

http://www.granty-na-badania.com/2017/11/staze-naukowe-dla-humanistow-w.html
Do 21 stycznia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na krótkoterminowe staże naukowe na rok akademicki 2018/2019 na Polonistyce na Wydziale Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie Torontońskim. Oferta skierowana jest do młodych naukowców - studenci studiów doktoranckich i magisterskich uzupełniających - zainteresowanych prowadzeniem badań w Ameryce Północnej.

Rozwój współpracy gospodarczej Polski, Litwy i Łotwy - plakat reklamujący konkurs
Do 17 grudnia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu dotyczącego rozwój współpracy gospodarczej Polski, Litwy i Łotwy. Autor zwycięskiej pracy otrzyma 10 000 zł. Organizatorem konkursu są Konsulat Honorowy Republiki Łotewskiej we Wrocławiu i Konsulat Honorowy Republiki Litewskiej we Wrocławiu.

http://www.granty-na-badania.com/2017/11/mnisw-uniwersytet-modego-odkrywcy.html

Od 18 grudnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Celem programu jest popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Budżet aktualnej edycji konkursu wynosi 20 mln zł. Maksymalna wartość projektu wynosi 500 000 zł.

poniedziałek, 13 listopada 2017


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin - fot. Piotr Drabik /  CC BY 2.0
Ustawy dot. innowacyjności, doktoraty wdrożeniowe, programy NCBR - to niektóre działania dot. współpracy nauki i biznesu zrealizowane w ostatnich 2 latach przez resort nauki. Szef resortu Jarosław Gowin podsumował je w piątek podczas inauguracji programu "Doktoraty wdrożeniowe".

Wiki Science Competition - logo
Do 30 listopada 2017 r. trwa nabór prac w ramach konkursu Wiki Science Competition. Celem konkursu jest zgromadzenie zdjęć dokumentujących świat nauki: obrazy ukazujące obiekty i efekty badań, naukowców przy pracy czy aparaturę badawczą. Zwycięzcy z każdej kategorii otrzymają zestaw gadżetów ufundowanych przez Stowarzyszenie Wikimedia Polska. Ponadto pięć najlepszych zdjęć z każdej kategorii zostanie zakwalifikowanych do międzynarodowej edycji konkursu.

Herb Elbląga
Do 15 grudnia 2017 r. trwają nabory wniosków w ramach konkursów artystycznych dla osób związanych z Elblągiem. W ramach konkursu możliwe jest m.in. otrzymanie stypendiów dla studentów i absolwentów uczelnie artystycznych oraz nagrody artystycznej prezydenta miasta Elbląg.

Logo konkursu Prix Galien Polska
Do 9 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach V edycji konkursu Prix Galien Polska. Celem konkursu jest promocja innowacyjności w farmacji i medycynie. Zgłoszenia do konkursu mogą składać innowacyjne firmy farmaceutyczne, naukowcy i instytucje badawcze oraz producenci wyrobów medycznych i rozwiązań IT dla medycyny. 

niedziela, 12 listopada 2017Eksperci recenzujący prace naukowe. Eksperci czytający artykuły naukowe przed ich opublikowaniem. Eksperci decydujący, który projekt naukowy powinien otrzymać finansowanie. W świecie nauki wszędzie można spotkać eksperta. Dlatego lubimy podchodzić do nich z dystansem.

sobota, 11 listopada 2017


Dlaczego wokół Ustawy 2.0 jest tak dużo wątpliwości? Czy studia doktoranckie mogą stać się prestiżowe i bardziej atrakcyjne niż oferty korporacji? W jaki sposób ministerstwo planuje wspierać dobre czasopisma naukowe? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 10 listopada 2017


Logo Fundacji Wisławy Szymborskiej
Do 15 stycznia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu o Nagrodę im. Wisławy Szymborskiej. Do konkursu można zgłaszać tomy poetyckie, które zostały wydane między 1 stycznia a 31 grudnia 2017 r. Nagroda dla autora zwycięskiego dzieła wynosi 200 000 zł.