niedziela, 20 sierpnia 2017Lubimy zasłaniać się brakiem talentu i wskazywać, że to on stoi za przyczyną braku naszych sukcesów. W takiej sytuacji warto przypomnieć sobie słowa Alberta Einsteina, który po 10 tygodniach przerwy, powraca w cyklu Cytat tygodnia.

sobota, 19 sierpnia 2017


Jak działa najsłynniejsza wyższa szkoła biznesowa świata? Jak będzie rola doktoratów wdrożeniowych w komercjalizacji wyników badań? Czy można kupić szczęście? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 18 sierpnia 2017


Logo Centrum Promocji Informatyki
Centrum Promocji Informatyki zaprasza wszystkich naukowców oraz pracowników uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych na szkolenia dotyczące praw autorskich, pisania artykułów naukowych oraz prezentacji w nauce i biznesie. Dla Czytelników granty-na-badania.com czeka 10% zniżki.

Gołdapski Fundusz Lokalny - logo
Do 1 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów z terenu powiatu gołdapskiego. Stypendia przeznaczone są dla studentów dziennych szkół wyższych, pochodzących z terenu powiatu gołdapskiego. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 380 zł.

fot. Faustin Tuyambaze / unsplash.com CC0 1.0
 W rankingu szanghajskim (ARWU) - prestiżowej liście 500 najlepszych uczelni świata - znalazły się dwie polskie uczelnie. Uniwersytet Warszawski powrócił do czwartej setki, a Uniwersytet Jagielloński - znalazł się w piątej setce.

czwartek, 17 sierpnia 2017


Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 16 października 2017 r. do 18 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" w ramach I Osi priorytetowej "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 program INNOSBZ. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł.

Zdjęcie we wpisie: fot. Rob Bye / unsplash.com CC0 1.0
Do 31 października 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach pierwszej edycja konkursu o nagrodę Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej za najlepszą pracę doktorską i najlepszą pracę magisterską z zakresu prawa sądowego. Pula nagród w konkursie wynosi 29 000 zł.

Logo Programu Opercyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Od 18 września 2017 r. do 20 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17 na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich. Budżet konkursu wynosi 155 mln zł.

środa, 16 sierpnia 2017


Logo konkursu Szlakami Polski Niepodległej
Do 10 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Szlakami Polski Niepodległej. Celem programu jest naświetlenie polskich idei niepodległościowych XIX i XX w, upowszechnieniu i pogłębieniu społecznej wiedzy na temat dróg prowadzących do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. oraz losów Polaków walczących o wolność. W ramach konkursu można uzyskać wsparcie w wysokości od 300 tys. zł do 1,5 mln zł. Budżet konkursu wynosi 10 mln zł.

fot. Caleb Woods / unsplash.com CC0 1.0
Do 15 listopada 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu literackiego pn. Wyjustowani. Konkurs adresowany jest do do debiutantów oraz osób po debiucie, mieszczących się w przedziale wiekowym 15-30 lat. Nagrodą w konkursie jest publikacja wybranych tekstów w profesjonalnie przygotowanej antologii.

Logo Funduszu Stypendialnego Natalii Partyki
Do 26 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Funduszu Stypendialnego Natalii Partyki. Konkurs adresowany jest do osób w wieku 17-22 lata, które posiadają licencję polskiego związku sportowego, osiągają wysokie wyniki w sporcie na poziomie odpowiedniej do kategorii wiekowej klasy sportowej. Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy i wynosi 1 000 zł miesięcznie.

poniedziałek, 14 sierpnia 2017


Logo European University Institute
Od 2 listopada 2017 r. do 31 stycznia 2018 r. trwa nabór na studia doktoranckie w roku akademickim 2018/2019 w European University Institute we Florencji. Nabór zgłoszeń kierowany jest do osób, które chcą podjąć studia doktoranckie z ekonomii, historii, prawa i nauk społecznych i politycznych. Laureaci konkursu będą otrzymywali stypendium w wysokości 1 250 euro miesięcznie.

Herb Przemyśla
Do 15 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia twórcze miasta Przemyśla. Stypendium może być przyznane osobom fizycznym, które zajmują się twórczością artystyczną na terenie miasta Przemyśla.

Logo programu Bonus-185
Do 9 października 2017 r. trwa nabór wniosków wstępnych w międzynarodowym  konkursie Synthesis, organizowanym  w ramach wspólnego programu na rzecz Morza Bałtyckiego BONUS-185. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 420 200 euro.

niedziela, 13 sierpnia 2017Nowość często może wiązać się z ryzykiem. Ryzyko to zaś obszar nieznany, który budzi obawy. Obawiamy się, że w nowym i nieznanym może spotkać nas coś negatywnego. W takich sytuacjach warto dobrze przeanalizować naszą decyzję i pamiętać o dzisiejszym Cytacie tygodnia.

sobota, 12 sierpnia 2017


Dlaczego jedna ze zlikwidowanych uczelni, nie zabezpieczyła dokumentów swoich studentów? Jak poprawnie pisać służbowe e-maile? Gdzie znajduje się najszczęśliwsze miejsce na Ziemi? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 11 sierpnia 2017


Prof. Łukasz Szumowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego - fot. newseria.pl
Będą dwie kolejne edycje programu TopMinds. Celem Programu jest odkrywanie i kształtowanie młodych talentów oraz pomoc w ich rozwoju zawodowym i osobistym poprzez mentoring indywidualny, networking i spotkania grupowe w formie szkoleniowo-warsztatowej. W dłuższym terminie programu ma za zadanie zmniejszenie bezrobocia wśród absolwentów wyższych uczelni, a także rozwój nauki i polskiej gospodarki. Najbliższą edycję programu zaplanowano na styczeń 2018 roku.

Flaga Islandii
Do 31 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach The Snorri Sturluson Fellowships. Konkurs adresowany jest do pisarzy, tłumaczy oraz pracowników naukowych uczelni wyższych z kierunków humanistycznych, którzy planują pobyt badawczy na Islandii.

Logo kampanii Ojczysty - dodaj do ulubionych
Do 17 września 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na scenariusz spotu telewizyjnego w ramach kampanii Ojczysty - dodaj do ulubionych. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego scenariusza trzydziestosekundowego spotu telewizyjnego, którego tematem będzie promocja języka polskiego lub działania propagujące poprawne używanie języka ojczystego. Pula nagród w konkursie wynosi 5 000 zł.

Logo Narodowego Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki opublikowało dotychczas dwie listy laureatów konkursu Miniatura 1. W związku z faktem, że jest to nowy konkurs i cały czas mało osób ma związanie z nim doświadczenia, przygotowaliśmy analizę dotychczasowych wyników konkursu Miniatura 1.

czwartek, 10 sierpnia 2017


fot. Newseria.plProjekt Ustawy 2.0 przygotowywany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zakłada m.in. większą samodzielność uczelni podczas decydowania o ich sprawach wewnętrznych oraz zmiany w sposobie wybierania rektorów uczelni. W obecnej wersji ustawy pojawia się także zapis dotyczący zmian podziałów uczelni ze względu na ich misje. Przewidziane jest utworzenie uczelni badawczych, których głównym zadaniem byłoby prowadzenie badań ważnych dla nauki i gospodarki. Wejście ustawy w życie przewidywane jest na 1 października 2018 roku.

Logo Centrum Promocji Informatyki

Centrum Promocji Informatyki zaprasza wszystkich naukowców oraz pracowników uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych na szkolenia dotyczące ochrony informacji poufnych i know-how oraz technik i narzędzi pozyskiwania informacji z otwartych źródeł. Dla Czytelników granty-na-badania.com czeka 10% zniżki.

Logo European Research Council
Do 14 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu ERC Synergy Grant, którego organizatorem jest European Research Council. W ramach konkursu wsparcie na przełomowe badania mogą otrzymać niewielkie zespoły badawcze. Budżet konkursu wynosi 250 mln euro. W jego ramach planowane jest finansowanie 30 projektów

Logo Narodowego Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki podało wyniki naboru w ramach pierwszej edycji konkursu Uwertura. Na finansowanie 7 projektów (współczynnik sukcesu 29,16%) przeznaczone zostało blisko 558 tys. zł. Listę laureatów można znaleźć na stronie internetowej NCN.

fot. Michał Parzuchowski / unsplash.com CC0 1.0
Do 6 listopada 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach III edycji konkursu dla dziennikarzy pn. Uzależnienia XXI wieku. Celem konkursu jest upowszechnianie w mediach tematyki uzależnień behawioralnych, uwrażliwianie społeczeństwa na problemy związane z uzależnieniami behawioralnymi oraz inspirowanie dziennikarzy do podejmowania w różnych formach publicystycznych tej trudnej tematyki. Autorzy najlepszych prac otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

środa, 9 sierpnia 2017


Logo Narodowego Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki przeprowadziło aktualizację listy laureatów konkursu Miniatura 1. O ile na opublikowanej 3 sierpnia 2017 r., znalazło się tylko osiem projektów, to dziś wiemy, że wsparcie w wysokości od 5 000 zł do 50 000 zł otrzymało kolejnych 59 wniosków.

Logo konkursu Studia z Przyszłością
Do 16 grudnia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń do trzeciej edycji Konkursu i Programu Akredytacyjnego "Studia z Przyszłością", który służy wyróżnianiu i promowaniu najbardziej nowoczesnych kierunków studiów na polskich uczelniach.

Logo inicjatywy Eureka
Do 9 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach inicjatywy Eureka konkurs 2/2017. Zgodnie z informacjami NCBiR dofinansowanie przyznane wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy  nie może przekroczyć 500 tys. zł, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie realizacji projektu może wynieść maksymalnie 1 mln zł. Budżet konkursu wynosi 2 mln zł.

Logo Austria Kultur Kontakt
Do 18 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Artist-in-Residence 2018. W ramach konkursu twórcy kultury otrzymają możliwość odbycia trwających od jednego do trzech miesięcy staży w Austrii. Do udziału w konkursie zaproszone są osoby urodzone po 31 grudnia 1977 r.

wtorek, 8 sierpnia 2017


Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 9 października 2017 r. do 8 grudnia 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego "INNOSTAL" w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R". Budżet konkursu wynosi 95 mln zł.

fot. Sam McGhee / unslpash.com CC0 1.0
Do 9 września 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach XXIV Międzynarodowego Festiwalu Filmów Niezależnych im. Ireneusza Radzia. Konkurs adresowany jest m.in. do studentów szkół filmowych i artystycznych.

http://www.granty-na-badania.com/2017/07/edukacja-globalna-2017-nabor-wnioskow.html
Do 15 września 2017 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach konkursu na  najlepszą publikację obcojęzyczną promującą historię Polski i najlepszą publikację w języku polskim z zakresu historii polskiej dyplomacji. Do konkursu można zgłaszać  monografie naukowe, publikacje popularno-naukowe oraz edycje dokumentów źródłowych. Autor najlepszej książki otrzyma nagrodę w wysokości 20 000 zł.

poniedziałek, 7 sierpnia 2017


http://www.granty-na-badania.com/2017/05/dwa-miedzynarodowe-centra-naukowe.html
Od 1 września 2017 r. do 17 października 2017 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej czeka na zgłoszenia kandydatów do konkursu w ramach Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej Copernicus. Do nominowania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający stopień naukowy doktora, zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. Nagroda wysokości po 100 000 euro przyznane będzie dwóm współpracującym ze sobą naukowcom – polskiemu i niemieckiemu.

Flaga powiaty tarnowskiego
Do 10 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla uczniów i studentów zamieszkałych na terenie powiatu tarnowskiego. O stypendia mogą ubiegać się studenci, którzy nie ukończyli 25. roku życia, pobierają naukę na publicznych uczelniach wyższych w trybie dziennym oraz mają dobre wyniki w nauce. W ramach konkursu na stypendia przeznaczone zostanie 130 000 zł.

Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 5 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek. Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie środków na realizację wdrożeń projektów badawczych. Budżet konkursu wynosi 1,15 miliarda zł (750 mln zł nabór ogólny, 400 mln zł średnie miasta).

niedziela, 6 sierpnia 2017Gdy już coś zostanie wykonane, wydaje się, że było to bardzo proste, łatwe i przyjemne. Tym bardziej, gdy patrzymy na osiągnięcia innych osób. Jednak pamiętajmy, że zazwyczaj nie widzimy pracy, która prowadzi do celu, a sam cel. Zanim więc ocenimy, przypomnijmy sobie słowa Krzysztofa Kolumba, które przywołujemy w dzisiejszym Cytacie tygodnia.

sobota, 5 sierpnia 2017


Czy doktoranci pompują swój dorobek, żeby zdobyć stypendia? Dlaczego Uniwersytet Jagielloński sprzeciwia się wnioskowi patentowemu Google? Jak się pozbyć klątwy wiedzy i komunikować się w zrozumiały sposób? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 4 sierpnia 2017


Logo Fundacji Canon
Do 15 września 2017 r. można składać wnioski w ramach konkursu organizowanego przez Fundację Canon. Research Fellowship to program grantowy Fundacji Canon "Canon Fundation in Europe" adresowany do wysoko wykwalifikowanych naukowców różnych specjalizacji z Europy oraz Japonii, którzy zainteresowani są prowadzeniem swoich badań w Japonii.

Logo European Research Council
Do 17 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu ERC Starting Grants, którego organizatorem jest European Research Council. Konkurs adresowany jest do wybitnych młodych naukowców, którzy znajdują się na początkowym etapie kariery naukowej i pracują nad stworzeniem własnego zespołu badawczego. Budżet konkursu wynosi 581 mln euro. W jego ramach planowane jest finansowanie 391 projektów