czwartek, 19 października 2017


Logo Fundacji Imienia Maurycego Mochnackiego
Do 20 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendium im. Anny Stadnickiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców prowadzących badania w zakresie historii literatury polskiej. Stypendium w roku akademickim 2017/2018 wynosi 10 000 zł (stypendium roczne) lub 5 000 zł (stypendium semestralne).

http://www.granty-na-badania.com/2017/10/gmina-mszana-stypendia-dla-studentow.html
Do 30 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów z zamieszkujących na terenie gminy Mszana. O stypendium mogą starać się osoby, które nie ukończyły 25. roku życia. Stypendium przyznawane jest na podstawie osiągnięć naukowych.

http://www.granty-na-badania.com/2017/10/chmielno-stypendia-dla-studentow.html
Do 31 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów zamieszkałych na terenie gminy Chmielno. O stypendium mogą starać się wybitnie uzdolnieni studenci. Wysokość stypendium wynosi 800 zł.

środa, 18 października 2017


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin - fot. Piotr Drabik /  CC BY 2.0
Spośród 993 polskich jednostek naukowych poddanych parametryzacji 47 otrzymało najlepszą ocenę A+, a 147 najgorszą ocenę C. Mamy wyraźny regres w naukach społecznych - powiedział szef resortu nauki Jarosław Gowin, podsumowując we wtorek wyniki najnowszej parametryzacji.

Logo Komisji Europejskiej
Do 18 stycznia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach działań Akcji Marii Skłodowskiej-Curie Innovative Training Networks. W ramach konkursu możliwe jest zdobycie środków na Innowacyjne Sieci Szkoleniowe, w których będą szkoleni początkujący naukowcy z całego świata. Budżet konkursu wynosi 442 mln euro.

Herb Warszawy
Do 15 listopada 2017 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach konkursu na stypendia dla osób zajmujących się przedsięwzięciami w zakresie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury lub opieki nad zabytkami. Stypendium może być przyznane na okres 6 lub 12 miesięcy. Stypendium ma charakter indywidualny. Budżet konkursu wynosi 2 mln zł.

Logo województwa Mazowieckiego
Do 13 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia województwa mazowieckiego dla studentów uczelni artystycznych, zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami. Wysokość stypendium wynosi 6 300 zł brutto.

wtorek, 17 października 2017


Dr Pradeep Kumar, założyciel Indo European Education Foundation. - źródło: newseria.pl
W ciągu najbliższych 5-10 lat nawet połowa prywatnych szkół wyższych może zostać zamknięta z powodu braku studentów – przekonuje dr Pradeep Kumar, założyciel Indo European Education Foundation. Ratunkiem dla uczelni mogą być studenci zagraniczni, którzy coraz chętniej uczą się w Polsce. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w ubiegłym roku akademickim studiowało w kraju blisko 66 tys. cudzoziemców. Polskę coraz częściej wybierają studenci z Indii.

Prezentacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów doktorantów i nie tylko - Piotr Wasylczyk
Nawet najciekawszą konferencję naukowa mogą zniszczyć prelegenci, którzy w nudny sposób przedstawiają wyniki swoich badań naukowych. A jako, że z prezentacjami naukowymi mamy do czynienia nie tylko na konferencjach, warto potraktować je poważnie i nauczyć się je dobrze przygotowywać. Dobrą pomocą w tym zakresie będzie książka Piotra Wasylczyka pt. "Prezentacje naukowe. Praktyczny poradnik dla studentów doktorantów i nie tylko".

POTENCJOmetr - logo
Do 26 października 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach ogólnopolskiego konkursu na najlepszy studencki projekt naukowy o potencjale wdrożeniowym POTENCJOmetr. Uczestnikami konkursu mogą być studenci działający w ramach studenckich kół naukowych na polskich uczelniach wyższych. Pula nagród w konkursie wynosi 19 000 zł.

Sieć otwartych innowacji - logo
Do 31 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na granty na transfer technologii Sieć Otwartych Innowacji. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na pokrycie kosztów transferu technologii  dotyczącej innowacji produktowej lub procesowej. Budżet konkursu wynosi 10 mln zł.

poniedziałek, 16 października 2017


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało wyniki prowadzonej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych 2017. Parametryzacja jednostek naukowych 2017 r. przeprowadzona została dla blisko 1000 jednostek. Jej wyniki można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

Logo Zonta International
Do 15 listopada 2017 r. można zgłaszać się do konkursu o stypendium Amelii Earhart. Adresatami konkursu są doktorantki, które prowadzą badania naukowe w naukach związanych z aeronautyką lub lotnictwem. Dla 35 laureatek konkursu z całego świata organizatorzy przygotowali roczne stypendia po 10 000 dolarów każde. Organizatorem konkursu jest Zonta International.

Logo Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi
Do 21 października 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu Akademia Liderek Biznesu. Akademia Liderek Biznesu to program edukacyjno-mentoringowy, którego celem jest edukacja młodych kobiet, studentek aspirujących do pełnienia kluczowych ról w organizacjach.

Logo Marszałka Województwa Podkarpackiego
Od 16 października 2017 r. do 27 października 2017 r.  trwałnabór wniosków w ramach konkursu marszałka województwa podkarpackiego na stypendia dla studentów. O stypendia mogą ubiegać się studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych podejmującym studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Wysokość stypendium wynosi wynosi 2 000 zł brutto dla jednego studenta. Stypendium wypłacone będzie jednorazowo.

niedziela, 15 października 2017Występowanie w nauce porażek, jest czymś naturalnym. Tak samo jest z eksperymentowaniem. Pamiętać jednak trzeba, że to słowo ma nieco inne znaczenie w świecie nauki i poza nim. Nie ulegajmy więc łatwej pokusie zrzucania winy za nasze naukowe porażki na eksperymentowanie. Bo w dobrze zaplanowanym eksperymencie i porażki niosą wiele cennych informacji.

sobota, 14 października 2017


Czy opłaca się kończyć studia? Jakie zmiany wprowadza II ustawa o innowacyjności? Jakie miejsce zajmują w nauce kobiety? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 13 października 2017


http://www.granty-na-badania.com/2017/10/projekt-naukowiec-dni-kariery-i.html

W dniach 24-26 października 2017 r. w Warszawie odbędą się bezpłatne Dni Kariery i Mobilności dla Doktorantów i Młodych Naukowców pt. Projekt Naukowiec. Wydarzenie ma na celu pokazanie źródeł finansowania badań, zdobywania grantów, nawiązywania współpracy międzysektorowej i możliwości mobilności międzynarodowej. 

Logo Era-Net Bioenergy
Do 16 stycznia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu ERA-NET Bioenergy. Celem konkursu jest finansowanie międzynarodowych projektów obejmujących zagadnienia z zakresu bioenergii. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

Grupa Europa - logo 
Do 17 listopada 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Grupy Europa dla studentów na zaprojektowanie rozwiązań wspierających zdalną sprzedaż ubezpieczeń. Pula nagród w konkursie wynosi 34 000 zł.

czwartek, 12 października 2017


fot. Nathan Anderson / unsplash.com CC0 1.0   Wszyscy naukowcy polskiego pochodzenia, którzy pracują lub studiują za granicą, mogą wziąć udział w badaniu polskiej diaspory naukowej. Dzięki badaniu będzie się można dowiedzieć, jakie relacje utrzymują oni między sobą, jakie kontakty łączą ich z polskimi instytucjami i firmami.

Clarivate Analytics - logo
Firma Clarivate Analytics zaprasza wszystkich naukowców na październikowy cykl bezpłatnych szkoleń internetowych dotyczących automatycznego tworzenia bibliografii, wybierania czasopism do publikacji swojej pracy. Szkolenia będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx.

http://www.granty-na-badania.com/2017/10/granty-badawcze-prezydenta-pocka-dla.html
Pracownicy naukowi uczelni wyższych w Płocku będą mogli ubiegać się o granty badawcze w ramach konkursu prezydenta tego miasta. Projekt zakłada, iż środki na ten cel w latach 2018-2019 mają wynieść w sumie 400 tys. zł.

Herb powiatu przasnyskiego
Do 30 października 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie powiatu przasnyskiego. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy. Miesięczna wysokość stypendium nie może przekroczyć 600 zł.

środa, 11 października 2017


Laureaci Nagrody NCN 2017 - fot. Michał Niewdana, Narodowe Centrum Nauki
Dr Szymon Świeżewski, prof. dr hab. Anna Brożek oraz dr hab. Adam Rycerz to naukowcy wyróżnieni w piątej edycji Nagrody Narodowego Centrum Nauki. Troje badaczy otrzyma po 50 tysięcy złotych za osiągnięcia w zakresie badań podstawowych.

Logo Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
Od 20 listopada 2017 r. do 29 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkurs w obszarze Kultura/wydarzenie artystyczne: Popularyzacja kultury polskiej w Niemczech i kultury niemieckiej w Polsce. Organizatorem konkursu jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Logo miasta Poznań
Do 15 listopada 2017 r. można zgłaszać prace w ramach XIV edycji konkursu Miasta Poznania na najlepsze prace magisterskie i doktorskie obronione na poznańskich uczelniach. Na autorów trzech najlepszych prac doktorskich czeka 8 000 zł brutto, najlepsze trzy prace magisterskie nagrodzone zostaną kwotą 4 000 zł brutto.

Do 15 lutego 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach XXIII konkursu prac magisterskich im. J.J. Lipskiego. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk  społecznych dotyczącą zjawisk mających miejsce od XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu.

wtorek, 10 października 2017


Logo Związku Harcerstwa Polskiego
Do 28 lutego 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na najlepszą pracę naukową poświęconą tematyce harcerskiej. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac naukowych, dotyczących szeroko rozumianej tematyki harcerskiej oraz gromadzenie, promocja i upowszechnianie dorobku naukowego dotyczącego harcerstwa.

Logo miasta Poznań
Do 31 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów na staże w poznańskich firmach. Stypendia mogą być przyznane studentom poznańskich uczelni, którzy zostaną przyjęci na staż w firmie w Poznaniu.