sobota, 24 czerwca 2017


Jak wygląda ranking reputacji polskich uczelni? Czy rektorzy nie będą pochodzili już z wyborów? Dlaczego komary nie gryzą wszystkich? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 23 czerwca 2017


Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - logo
Do 7 sierpnia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach XIV edycji konkursu "Otwarte drzwi" na najlepsze prace magisterskie i doktorską, których tematem badawczym jest zjawisko niepełnosprawności w wymiarze: zdrowotnym, zawodowym lub społecznym. Celem konkursu jest zwiększanie zainteresowania środowiska naukowego problemami osób niepełnosprawnych oraz uzyskiwanie i upowszechnianie materiałów, mogących służyć badaniom i działaniom podejmowanym na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych. Pula nagród finansowych dla autorów najlepszych prac wynosi 37 000 zł.

Polskie Towarzystwo Wspierania Osób z Nieswoistymi Zapaleniami Jelita - logo
Do 10 października 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką dotyczącą szeroko rozumianej tematyki Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit. Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

Logo programu Świadkowie Bożego Piękna
Od 1 września 2017 r. do 31 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o stypendium Funduszu Stypendialnego im. Abpa Józefa Życińskiego "Świadkowie Bożego Piękna". Konkurs adresowany jest do studentów, którzy nie ukończyli 26. roku życia i mieszkają lub uczą się na terenie archidiecezji lubelskiej.

czwartek, 22 czerwca 2017Do 1 września 2017 r. trwa nabór wniosków do programu stypendialnego Dream New. W ramach konkursu możliwe jest zdobycie środków na semestralny pobyt na jednej z uczelni w Nowej Zelandii. Zgodnie z informacjami organizatorów w ramach konkursu przyznanych zostanie 25 stypendiów.

fot. Benjamin Child / unsplash.com CC0 1.0
Do 16 października 2017 r. trwa nabór zgłoszeń do konkursu Diament Meblarstwa 2018. Od tegorocznej edycji do konkursu wprowadzona została nowa kategoria - młody design. W ramach nowej kategorii studenci oraz ubiegłoroczni i tegoroczni absolwenci szkół i uczelni wyższych mogą nieodpłatnie zgłaszać projekty mebli i elementów wyposażenia.

Logo Polskiego Towarzystwa Internetowego
Do 10 października 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach XXXIV ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace magisterskie z informatyki. Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. Pula nagród w konkursie wynosi 20 000 zł.

środa, 21 czerwca 2017


Logo Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podało wyniki naboru wniosków w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki w module Uniwersalia. Wsparcie w wysokości ponad 11 mln zł otrzymają 72 projekty.

Logo firmy Tauron
Do 16 października 2017 r. można przesyłać zgłoszenia do konkursu na najlepsza pracę magisterską, którego organizatorem jest firma Tauron Dystrybucja. Konkurs adresowany jest do osób, które w roku akademickim 2016/2017 obroniły pracę magisterską. Tematyka obronionej pracy musi dotyczyć zagadnienia "Inteligentne sieci elektroenergetyczne – rozwój i eksploatacja". Autor najlepszej pracy otrzyma 10 000 zł.

Berligo.com - logo
Do 25 lipca 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu pn. Tłumaczenia - niezbędnym narzędziem w globalnym świecie. Zadaniem konkursowym jest napisanie artykułu poglądowego na wybrany przez autora temat o objętości od 3 do 4 tys. znaków (bez spacji) poświęconego tłumaczeniom i ich zastosowaniu w współczesnym świecie. Autorzy najlepszych prac otrzymają możliwość odbycia płatnego stażu.

Logo miasta Poznań
Do 30 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów na staże w poznańskich firmach. Stypendia mogą być przyznane studentom poznańskich uczelni, którzy zostaną przyjęci na staż w firmie w Poznaniu.

wtorek, 20 czerwca 2017


Logo Centrum Promocji Informatyki
Centrum Promocji Informatyki zaprasza wszystkich naukowców oraz pracowników uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych na swoje szkolenia w lipcu. Ich tematyka będzie dotyczyła analizy danych oraz prezentacji. Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mają zapewniony 10% rabat na udział w szkoleniu.

fot. Alice Achterhof / unsplash.com CC0 1.0Do 15 lipca 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu o nagrodę Fundacji Grey House. Konkurs adresowany jest do studentów ostatniego roku Akademii Sztuk Pięknych lub innych uczelni wyższych, które posiadają kierunki artystyczno-plastyczne. Zgłoszenia mogą przesyłać także absolwenci wymienionych uczelni, o ile nie ukończyli 30. roku życia. Autor najlepszego zgłoszenia otrzyma stypendium w wysokości 5 000 zł.

Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Do 2 października 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium im. Aleksandra von Humboldta. Stypendium może być przyznane niemieckiemu uczonemu na okres od 3 do 6 miesięcy na pobyt w ośrodku naukowym w Polsce. Miesięczna wysokość stypendium wynosi 4 000 euro. Zgłoszeń niemieckich uczonych do konkursu mogą dokonywać tylko polscy naukowcy. Konkurs organizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

poniedziałek, 19 czerwca 2017Logo firmy StatSoft
Do 10 listopada 2017 r. można zgłaszać swoje propozycje do konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską wykorzystujących zaawansowane narzędzia statystyki i analizy danych zawarte w programach z rodziny Statistica. Organizatorem konkursu jest StatSoft oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 10 000 zł.

Logo Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Do 31 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów na najlepszą pracę magisterską i doktorską poświęconą ochronie konsumentów i ochronie konkurencji. Dla autorów najlepszych prac przygotowane zostały nagrody finansowe oraz możliwość odbycia płatnych staży. 

Logo Polskiego Stowarzyszenia Skarbników KorporacyjnychDo 31 października 2017 r. można przesyłać zgłoszenia do III edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką lub magisterską z zakresu skarbowości korporacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania płynnością i ryzykiem finansowym. Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione w latach 2012-2017. Pula nagród w konkursie wynosi 14 000 zł.

niedziela, 18 czerwca 2017Ekspertów we współczesnym świecie zdaje się być tak wielu, że ponownie postanowiliśmy podejść do nich z pewną dozą humoru. Pomaga nam w tym dzisiejszy Cytat tygodnia, którego autorem jest Augustyn Bloch.

sobota, 17 czerwca 2017


O co dokładnie chodzi w doktoratach wdrożeniowych? Czy z polskich uczelni wyciekają dane ich studentów? Jak sprawić, żeby Google było dla nas pomocne? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 16 czerwca 2017


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła trzecie konkursy w programach TEAM i TEAM-TECH oraz drugi konkurs w programie TEAM-TECH Core Facility. Ponad 72 mln złotych trafi do dwudziestu jeden naukowców, którzy będą prowadzić innowacyjne badania finansowane przez FNP ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

Herb Bolesławca
Do 31 października 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najlepszą pracę magisterską lub doktorską z zakresu historii i współczesności miasta Bolesławiec. Do konkursu można zgłaszać prace obronione w latach 2015/2016 i 2016/2017. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe o łącznej wysokości 6 000 zł.

Logo Narodowego Centrum Nauki
Do 15 września 2017 r. można składać wnioski w ramach konkursów Sonata 13, Sonata Bis 7, Harmonia 9 oraz Maestro 9, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl. Poniżej zamieszczamy krótki opis każdego z konkursów. Ich łączny budżet wynosi 270 mln zł

środa, 14 czerwca 2017


Do 11 września 2017 r. można składać wnioski w ramach XIII edycji konkursu "Skomplikowane i proste. Młodzi naukowcy o swoich badaniach", którego organizatorem jest miesięcznik "Forum Akademickie". Konkurs adresowany jest do pracowników naukowych uczelni i instytutów badawczych oraz doktorantów, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Pula nagród finansowych dla autorów najlepszych prac wynosi 19 500 zł.

Logo Forum Obywatelskiego Rozwoju
Do 30 września 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach IX edycji konkursu na komiks o tematyce ekonomicznej. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy ekonomicznej wśród Polaków poprzez przystępną formę, jaką jest komiks. Pula nagród w konkursie wynosi ok. 30 000 zł.

Logo stypendiów JPII i m.st. Warszawa
Do 10 października 2017 r. (okres stypendialny od października 2017 r. do czerwca 2018 r.) studenci warszawskich uczelni mogą ubiegać się o stypendium m. st. Warszawy im. Jana Pawła II. O stypendium mogą starać się tegoroczni maturzyści, którzy rozpoczną studia w roku akademickim 2017/2018 oraz aktualni studenci. Wniosków nie mogą składać osoby, które uzyskały już stopień zawodowy magistra.

wtorek, 13 czerwca 2017


Logo Fundacji na rzecz Nauki PolskiejDo 1 września 2017 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

Logo CornetDo 29 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 24. edycji konkursu w ramach inicjatywy Cornet. Celem konkursu jest udzielenie wsparcia na realizację międzynarodowych projektów badawczych. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w konkursie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy 1 000 000 euro.

Herb Opola
Do 5 lipca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o stypendium marszałka województw opolskiego dla studentów i doktorantów w roku akademickim 2017/2018. Maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosi 1 000 zł brutto (doktoranci) i 500 zł brutto (studenci).

poniedziałek, 12 czerwca 2017


Logo programu stypendialnego Gaude Polonia
Do 15 października 2017 r. można składać wnioski w ramach Programu Stypendialnego Gaude Polonia na rok 2018. Organizowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego program przeznaczony jest dla młodych twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowowschodniej, w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy. Wysokość stypendium wynosi 3 500 zł miesięcznie. Stypendysta otrzymuje też 5 000 zł na zakup materiałów i sprzętu.

Logo Ministerstwa Obrony Narodowej
Do 7 lipca 2017 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach V edycji konkursu na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności. Konkurs jest organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej a honorowym patronatem objął go Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. Pula nagród w konkursie wynosi 200 000 zł.

Logo programu Thesaurus Poloniae
Do 14 czerwca 2017 r. można składać wnioski w ramach programu stypendialnego Thesaurus Poloniae. Program adresowany jest do zagranicznych naukowców, prowadzących badania poświęcone kulturze, historii i wielokulturowemu dziedzictwu Rzeczypospolitej oraz Europie Środkowej. W ramach programu finansowane są trzymiesięczne stypendia w wysokości od 2 500 zł do 3 500 zł.

niedziela, 11 czerwca 2017Popełnianie błędów w nauce wcale nie musi być czymś złym. Wszak nauka to stawianie pytań, hipotez i testowanie odpowiedzi na nie. Błędy mogą się więc przydarzyć. Trzeba jednak wyciągać z nich wnioski i pamiętać o myśli Alberta Einsteina, która jest naszym dzisiejszym Cytatem tygodnia.