piątek, 28 kwietnia 2017


http://www.granty-na-badania.com/2017/03/wykaz-konkursow-na-granty-i-stypendia.html
W maju osoby związane z nauką nie mogą narzekać na nudę. Czeka na nie kilkadziesiąt konkursów na granty i stypendia. Ponieważ znalezienie odpowiedniego dla siebie konkursu, może być nieco trudne, tradycyjnie przygotowaliśmy zestawienie konkursów, w których nabór wniosków kończy się w najbliższym miesiącu.

Krajowa Rada Komornicza - logo
Do 31 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach czwartej edycji na najlepszą pracę magisterską z zakresu sądowego postępowania egzekucyjnego oraz ustroju organów egzekucyjnych. Prace do konkursu mogą składać studenci i absolwenci Wydziałów Prawa i Administracji uczelni publicznych i niepublicznych w Polsce. Pula nagród w konkursie wynosi 15 000 zł.

Logo Programu Opercyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Od 29 maja 2017 r. do 28 lipca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkurs nr POWR.03.04.00-IP.08-00-PKD/17 na projekty podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej uczelni w ramach wspierania zmian organizacyjnych i podnoszenia kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego. Budżet konkursu wynosi 50 mln zł.

czwartek, 27 kwietnia 2017


Wrocławski Park Technologiczny - logo
Do 31 maja 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach drugiej edycji konkursu Why Start Up a Business?. Konkurs ma na celu promowanie integracji biznesu z nauką oraz popularyzowanie przedsiębiorczości bazującej na wiedzy i innowacyjnych technologiach, a także wsparcie dla społeczności akademickiej w zakresie komercjalizacji nowoczesnych technologii oraz wyników prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. 

PolDoc - logo
Posiadasz stopień naukowy doktora, duże doświadczenie w swojej dziedzinie i sukcesy naukowe? Interesuje Cię popularyzacja i komercjalizacja wiedzy? Prowadzisz własną firmę, pracujesz w spin-off lub spin-out, a może realizujesz projekty naukowe?

fot. Álvaro Serrano / unsplash.com CC0 1.0
Do 31 października 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym. Celem konkursu jest wzbudzenie zainteresowania i popularyzacja wiedzy z zakresu ubezpieczeń i pośrednictwa ubezpieczeniowego wśród studentów uczelni krajowych. Pula  nagród w konkursie wynosi 10 500 zł.

środa, 26 kwietnia 2017


fot. Alex wong / unsplash.com CC0 1.0
Do 31 lipca 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia dla młodych architektów. Przedmiotem konkursu jest wybranie najlepszego, oryginalnego pomysłu na ulepszenie przestrzeni publicznej dowolnego wybranego miasta w Polsce i zapewnienie laureatowi konkursu możliwości rozwoju wybranego pomysłu do postaci spójnej koncepcji. 

Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
W pierwszej połowie maja 2017 r. ruszy nabór wniosków w ramach V edycji konkursu na polsko-izraelskie projekty badawcze. Do konkursu można zgłaszać projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych. 

Logo Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
Jak informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w pierwszej połowie maja 2017 r. otwarty zostanie nabór wniosków w ramach drugiej edycji konkursu modułu Dziedzictwo Narodowe w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Znane są także obszary priorytetowe, w których będą prowadzone nabory wniosków,

wtorek, 25 kwietnia 2017


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Od 27 kwietnia 2017 r. w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych prowadzony jest nabór wniosków do projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. "Akredytacje zagraniczne" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet projektu wynosi około 18,4 mln zł.

Do 9 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Climate-KIC Accelerator Programme. Celem konkursu jest wybór najlepszych innowacji z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu, odnawialnych źródeł energii, produkcji zdrowej żywności i branż pokrewnych. Zwycięskie  projekty otrzymają 30 000 euro


Do 30 września 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najbardziej oszczędnych studentów w Polsce. Konkurs adresowany jest do studentów, którzy chcą podzielić się swoimi sposobami na oszczędzanie. Laureaci konkursu otrzyma 12-miesięczne stypendium o wysokości 1 300 zł miesięcznie oraz możliwość odbycia płatnej praktyki.

poniedziałek, 24 kwietnia 2017


Stypendia na studia i badania w AustraliiDo 30 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków na stypendia na podjęcie studiów oraz prowadzenie badań w Australii. W ramach programu Endeavour Scholarships and Fellowships istnieje możliwość uzyskania środków na podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich oraz prowadzenie badań naukowych w australijskich jednostkach naukowych.

Herb Łowicza
Do 30 września 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach XIV edycji konkursu na pracę dyplomową dotyczącą problematyki związanej z Miastem Łowiczem. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac dyplomowych, obronionych we wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych na terenie Polski w latach 2014-2017.

Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
95 mln zł dofinansowania na przełomowe prace badawczo-rozwojowe mogą zdobyć naukowcy i firmy w uruchomionych dzisiaj konkursach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Czas na składanie wniosków mija 20 czerwca 2017 r.

niedziela, 23 kwietnia 2017



Dążenie do perfekcji i ciągłe denerwowanie się, gdy coś pójdzie nie tak jak chcemy, może skutecznie utrudnić nam codzienne funkcjonowanie. Warto wówczas wziąć głęboki oddech i przypomnieć sobie przywoływany dziś cytat Ernesta Hemingwaya.

sobota, 22 kwietnia 2017


Jak ukończony kierunek studiów wpływa na nasze zarobki? Dlaczego humanistyka nie może być masowa? Jak wyglądał stan czytelnictwa w Polsce w 2016 r.? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 21 kwietnia 2017


Nagrody Naukowe tygodnika PolitykaDo 18 czerwca 2017 r. można przesyłać zgłoszenia do 17. edycji Nagród Naukowych tygodnika Polityka. W ramach konkursu przyznanych zostanie pięć stypendiów dla młodych naukowców w wysokości 20 000 zł każde i dziesięć nagród finałowych w wysokości 5 000 zł każda. Konkurs składa się z dwóch etapów.

Logo Instytutu Psychologii Polskiej Akademii NaukDo 15 września 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najlepszy projekt badawczy z dziedziny psychologii. Konkurs adresowany jest do absolwentów studiów wyższych, kandydatów na Studia Doktoranckie w Instytucie Psychologii PAN. Laureaci konkursu zostaną zwolnieni z opłat czesnego na studiach doktoranckich.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce - logoDo 31 lipca 2017 r. można przesyłać zgłoszenia do konkursu na najlepsze prace z zakresu etyki biznesu Verba Veritatis. Konkurs adresowany jest do absolwentów studiów dyplomowych, podyplomowych i doktorskich państwowych oraz niepaństwowych uczelni wyższych w całej Polsce. Łączna pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 6 000 zł.

czwartek, 20 kwietnia 2017


Logo Komisji Europejskiej
Do 14 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Individual Fellowships, który organizowany jest w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców.

Logo Ministerstwa Spraw ZagranicznychDo 31 grudnia 2017 r. można zgłaszać swoje propozycje na konkurs na najlepszą pracę magisterską, którego organizatorem jest Minister Spraw Zagranicznych. Zgłaszane prace muszą dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych. Konkurs adresowany jest do absolwentów polskich i zagranicznych uczelni.

Logo Narodowego Banku Polskiego
Do 30 kwietnia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń na praktyki dla studentów w Narodowym Banku Polskim. Praktyki studenckie organizowane są w Centrali oraz w Oddziałach Okręgowych Narodowego Banku Polskiego w terminie od 1 czerwca do 30 września. Praktyki trwają 2 lub 3 tygodnie.

środa, 19 kwietnia 2017


Logo The Matsumae International FoundationDo 31 sierpnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego Matsumae international foundation fellowship program. Konkurs skierowany jest do osób ze stopniem doktora, które chcą przeprowadzić badania naukowe w Japonii.

Logo firmy Astor Sp. z o.o.Do 10 października 2017 r. można zgłaszać prace w ramach kolejnej edycji konkursu firmy Astor na najlepsze prace dyplomowe. Konkurs skierowany jest do studentów, którzy są autorami prac wykonanych w oparciu o produkty z oferty firmy Astor Sp. z o.o. Zgłaszać można prace, które zostały już obronione. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody finansowe.

Logo Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
Do 16 października 2017 r. można przesyłać na konkurs filmowy o ochronie własności intelektualnej, którego organizatorem jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych filmów, promujących korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej. Pula nagród dla autorów najlepszych filmów wynosi 8 000 zł

wtorek, 18 kwietnia 2017


Logo konkursu Droga na HarvardDo 5 maja 2017 r. można składać wnioski w ramach konkursu Droga na Harvard. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół średnich, studentów uczelni państwowych i prywatnych oraz absolwentów szkół, którzy chcieliby studiować na uczelniach amerykańskich, szczególnie na Uniwersytecie Harvarda. Laureaci konkursu uzyskają możliwość bezpłatnego wzięcia udziału w tygodniowym pobycie w USA z wizytą na Uniwersytecie Harvarda.

Krajowa Rada Spółdzielczości

Do 30 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na najlepszą pracę badawczą poświęconą ruchowi spółdzielczemu. Celem konkursu jest odbudowa pozycji spółdzielczości w społeczeństwie, promocja ruchu spółdzielczego w Polsce oraz zwiększenie zainteresowania środowisk naukowych i akademickich badaniami nad spółdzielczością. Pula nagród w konkursie może wynieść do 20 000 zł.

Logo Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
Do 16 października 2017 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach IV edycji konkursu na informację medialną dotyczącą ochrony własności przemysłowej. Konkurs adresowanych jest do autorów publikujących w prasie, radiu, telewizji i mediach elektronicznych, których prace zostały opublikowane lub wyemitowane w okresie od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r. Pula środków na nagrody dla autorów najlepszych zgłoszeń wynosi 25 000 zł.

niedziela, 16 kwietnia 2017



Podejmowanie wielu działań równocześnie. Nieustanne dążenie do celu, bez zwracania uwagi na drogę, która do niego prowadzi. Chęć posiadania wszystkiego natychmiast, tu i teraz. Chyba każdy z nas czasami zmaga się z takimi problemami. Wówczas warto pomyśleć o zwolnieniu. I o wrzuceniu na luz jest właśnie nasz dzisiejszy cytat tygodnia, którego autorem jest Sofokles.