środa, 21 marca 2018


Logo Fundacji na rzecz Nauki PolskiejDo 28 maja 2018 r. można zgłaszać prace do kolejnej edycji konkursu Monografie, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest finansowanie wydania najlepszych, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.

fot. Ousa Chea / unsplash.com CC0 1.0Dodatkowe środki - niemal 4 mld zł, które w przyszłym roku będą przeznaczone na naukę - trafią m.in. na projekty badawcze i zakup sprzętu - mówił rano w radiu RDC wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński.

Climate-KIC Accelerator Programme - logo
Do 9 maja 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Climate-KIC Accelerator Programme. Celem konkursu jest wybór najlepszych innowacji z zakresu ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu, odnawialnych źródeł energii, produkcji zdrowej żywności i branż pokrewnych. Zwycięskie  projekty otrzymają 30 000 euro

Logo Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
Do 30 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki moduł Fundamenty. Pojedynczy projekt może uzyskać finansowanie od 500 tys. zł do 1,8 mln zł. Budżet konkursu wynosi 15 mln zł.

wtorek, 20 marca 2018


Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin - fot. P. Tracz KPRM Public domain
 Szef resortu nauki Jarosław Gowin poinformował na Twitterze, że na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął tzw. Konstytucję dla Nauki, czyli projekt ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce.

http://www.granty-na-badania.com/2018/03/stypendia-na-studia-w-kolumbii.html
Do 1 czerwca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń na stypendia, które umożliwiają podjęcie studiów magisterskich lub doktoranckich na uczelniach w Kolumbii. Jak informuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendia oferowane są przez Instytut Kredytów Edukacyjnych i Studiów Technicznych za Granicą.

Inicjatywa Leków Innowacyjnych - logo
Do 14 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach 14. edycji konkursu w ramach Inicjatywy Leków Innowacyjnych 2. Nabór wniosków prowadzony jest w  czterech tematach. Budżet konkursu wynosi ponad 84 mln euro.

fot. KPRM Public domain
Na naukę i uczelnie przeznaczone będą w przyszłym roku m.in. dodatkowe 700 mln zł i 3 mld zł w obligacjach skarbu państwa - powiedział wicepremier Jarosław Gowin po negocjacjach z premierem Mateuszem Morawieckim. To wzrost nie tak duży, jak zakładał minister nauki.

http://www.granty-na-badania.com/2018/03/innovator-maopolski-12-edycja.htmlDo 30 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach 12. edycji konkursu Innovator Małopolski. Konkurs adresowany jest do mikro, małych i średnich firm oraz start-upów, które mają swoją siedzibę w Małopolsce. Laureaci konkursu otrzymają okolicznościowe statuetki.

poniedziałek, 19 marca 2018


Logo województwa Mazowieckiego
Do 27 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach X edycji konkursu Innowator Mazowsza. W ramach konkursu wybrana zostanie m.in. osoba, której przyznany zostanie tytuł Innowacyjnego Młodego Naukowca. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody finansowe o łącznej wysokości 37 500 zł.

M-ERA - logo
Do 12 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu M-ERA. W ramach konkursu można uzyskać środki na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące technologii materiałowych. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 1 mln euro.

Herb miasta Częstochowa
Do 15 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia twórcze i artystyczne prezydenta miasta Częstochowy. O stypendia mogą ubiegać się osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, które w roku przyznawania stypendium ukończyły nie więcej niż 30 lat i są związane z Częstochową.

niedziela, 18 marca 2018


http://www.granty-na-badania.com/2018/03/cytat-tygodnia-141.html
Lęk przed porażką i niepowodzeniem jest chyba jednym z największych hamulców w naszym działaniu. Oczywiście realistyczne szacowanie swoich sił, jest czymś dobrym. Ale trzeba zwalczać sytuacje, w których lęk rządzi naszym życiem. Pamiętajmy o tym, gdy będziemy powracali do dzisiejszego Cytatu tygodnia.

sobota, 17 marca 2018


Dlaczego Stephen Hawking postrzegany jest nie tylko jako naukowiec, ale także jako ikona popkultury? Jak wykorzystać kursy online do rozwoju swojej kariery? Dlaczego młodzi ludzie nie chcą zajmować odpowiedzialnych stanowisk? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 16 marca 2018


Logo konkursu Startuj z Mazowsza
Do 30 marca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Startuj z Mazowsza. Konkurs adresowany jest do mazowieckich start-upów, których twórcy mogą pochwalić się innowacyjnymi produktami, usługami lub rozwiązaniami technologicznym. Pula nagród w konkursie wynosi 45 000 zł.

fot. Wes Powers / unsplash.com CC0 1.0
Do 6 kwietnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 9. edycji Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Fotograficznego pn. Głębia Spojrzenia. Konkurs adresowany jest do studentów uczelni wyższych. Laureatom, zajmującym pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce, a także osobom wyróżnionym w każdej z kategorii tematycznych organizator gwarantuje nagrodę rzeczową w postaci kursu, bonu lub innej oraz publikację zwycięskiej pracy na wernisażu i wystawie pokonkursowej.

Logo mFundacjiDo 9 maja 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach programu mPotęga, którego organizatorem jest mFundacja. Konkursy otwarte w ramach programu adresowane są m.in. do uczelni wyższych, które mogą uzyskać środki na działania popularyzujące matematykę. 

czwartek, 15 marca 2018


Logo Narodowego Centrum Nauki
Od 15 marca 2018 r. do 15 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 15 i Preludium 15, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl. Poniżej zamieszczamy krótki opis każdego z konkursów. Łączny budżet konkursów wynosi 330 mln zł.

Herb Gliwic
Do 28 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach XIII edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską dotyczącą miasta Gliwice. Do konkursu można zgłaszać prace obronione w latach 2015-2018, które nie zgłaszano do konkursu w jego wcześniejszych edycjach. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe oraz rzeczowe.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin - fot. P. Tracz KPRM Public domain
Komitet Stały Rady Ministrów przyjął w środę projekt reformy szkolnictwa wyższego - poinformował na Twitterze szef resortu nauki Jarosław Gowin. Wiceminister Piotr Müller powiedział PAP, że o tym, ile pieniędzy będzie skierowanych na reformę zdecyduje rząd na posiedzeniu 20 marca.

Logo Agencji Bezpieczeństwa WewnętrznegoDo 30 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na najlepszą pracę doktorską, licencjacką i magisterską z dziedziny bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń wywiadowczych, terrorystycznych i ekonomicznych. Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie i magisterskie, które zostały obronione na ocenę bardzo dobrą w roku akademickim 2016/2017 lub 2017/2018 oraz prace doktorskie obronione w latach 2015-2018. Pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 15 000 zł.

Logo Chist-Era
Jak informuje Narodowe Centrum Nauki w październiku 2018 r. ruszy nabór wniosków w ramach kolejnej edycji konkursu sieci Chist-Era. W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie środków na prowadzenie międzynarodowych projektów badawczych w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

środa, 14 marca 2018


fot. Headway / unsplash.com CC0 1.0
Studenci z całego świata do 30 marca 2018 r. mogą zgłaszać się do udziału w 5. edycji światowego konkursu Valeo Innovation Challenge. Daje on studentom z całego świata szansę na stworzenie własnego start-upu i rozwijanie innowacyjnych idei.

Denny Müller / unsplash.com CC0 1.0
Do 1 kwietnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu dla studentów VELUX International Design Award 2018. Konkurs adresowany jest do studentów kierunków związanych z projektowaniem wzornictwa użytkowego, którzy chcą wziąć udział w opracowaniu nowoczesnych przesłon do okien dachowych. Tematem tegorocznej edycji konkursu jest rola światła dziennego w architekturze.

Logo Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
Do 30 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dziennikarskie, którego organizatorem jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Celem konkursu jest wsparcie dziennikarzy, których praca przyczynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich, a także otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania europejskie. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 2 500 euro.

wtorek, 13 marca 2018


Paweł Wielgus - fot. biznes.newseria.pl
W inicjatywach łączących naukę z biznesem najważniejsze jest zorganizowanie odpowiedniego managementu. Z naszych doświadczeń wynika, że inicjatywy, w których jedna i ta sama osoba pełni zarówno rolę naukową, jak i biznesową, zarządczą czy menadżerską są nieskuteczne – mówi dr inż. Paweł Wielgus, prezes Kvarko, ekspert w dziedzinie komercjalizacji własności intelektualnej. Fundusz inwestujący w spółki naukowe i technologiczne skupia się na projektach, które wywodzą się głównie z jednostek naukowych. Jego najnowszym projektem jest spółka, która rozwija innowacyjne urządzenie do biopsji prostaty. 

Publikuj.dr - logo konkursu
Do 20 maja 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach II edycji konkursu Publikuj.dr. Do konkursu można zgłaszać prace doktorskie obronione w 2017 r. Tematyka zgłaszanych prac musi dotyczyć badań nad literaturą i kultura polską lub językiem polskim. Autor najlepszego zgłoszenia otrzyma 4 000 zł.

fot. Garett Mizunaka / unsplash.com CC0 1.0
Od 11 maja 2018 r. do 10 lipca 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach II edycji konkursu konkursu na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego INNOMOTO w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R". Budżet konkursu wynosi 300 mln zł.

Logo konkursu Innowator Śląska
Do 30 marca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Innowator Śląska 2017. Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej innowacyjnego śląskiego przedsiębiorstwa oraz instytucji sektora badawczo-rozwojowego. W ramach konkursu do zdobycia są nagrody finansowe oraz bezpłatna promocja najlepszych projektów.

dr inż. Grzegorz Soboń z Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, laureat czwartego konkursu w programie FIRST TEAM (archiwum FNP, fot. Magdalena Wiśniewska Krasińska)
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła czwarty konkurs w programie FIRST TEAM, którego celem jest wspieranie młodych doktorów w tworzeniu pierwszych zespołów badawczych. Granty w łącznej wysokości 21,6 mln złotych zdobyło jedenaścioro młodych badaczek i badaczy.