poniedziałek, 19 marca 2018


Logo województwa Mazowieckiego
Do 27 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach X edycji konkursu Innowator Mazowsza. W ramach konkursu wybrana zostanie m.in. osoba, której przyznany zostanie tytuł Innowacyjnego Młodego Naukowca. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody finansowe o łącznej wysokości 37 500 zł.

M-ERA - logo
Do 12 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu M-ERA. W ramach konkursu można uzyskać środki na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące technologii materiałowych. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 1 mln euro.

Herb miasta Częstochowa
Do 15 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia twórcze i artystyczne prezydenta miasta Częstochowy. O stypendia mogą ubiegać się osoby zajmujące się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami, które w roku przyznawania stypendium ukończyły nie więcej niż 30 lat i są związane z Częstochową.

niedziela, 18 marca 2018


http://www.granty-na-badania.com/2018/03/cytat-tygodnia-141.html
Lęk przed porażką i niepowodzeniem jest chyba jednym z największych hamulców w naszym działaniu. Oczywiście realistyczne szacowanie swoich sił, jest czymś dobrym. Ale trzeba zwalczać sytuacje, w których lęk rządzi naszym życiem. Pamiętajmy o tym, gdy będziemy powracali do dzisiejszego Cytatu tygodnia.

sobota, 17 marca 2018


Dlaczego Stephen Hawking postrzegany jest nie tylko jako naukowiec, ale także jako ikona popkultury? Jak wykorzystać kursy online do rozwoju swojej kariery? Dlaczego młodzi ludzie nie chcą zajmować odpowiedzialnych stanowisk? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 16 marca 2018


Logo konkursu Startuj z Mazowsza
Do 30 marca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Startuj z Mazowsza. Konkurs adresowany jest do mazowieckich start-upów, których twórcy mogą pochwalić się innowacyjnymi produktami, usługami lub rozwiązaniami technologicznym. Pula nagród w konkursie wynosi 45 000 zł.

fot. Wes Powers / unsplash.com CC0 1.0
Do 6 kwietnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 9. edycji Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Fotograficznego pn. Głębia Spojrzenia. Konkurs adresowany jest do studentów uczelni wyższych. Laureatom, zajmującym pierwsze, drugie oraz trzecie miejsce, a także osobom wyróżnionym w każdej z kategorii tematycznych organizator gwarantuje nagrodę rzeczową w postaci kursu, bonu lub innej oraz publikację zwycięskiej pracy na wernisażu i wystawie pokonkursowej.

Logo mFundacjiDo 9 maja 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach programu mPotęga, którego organizatorem jest mFundacja. Konkursy otwarte w ramach programu adresowane są m.in. do uczelni wyższych, które mogą uzyskać środki na działania popularyzujące matematykę. 

czwartek, 15 marca 2018


Logo Narodowego Centrum Nauki
Od 15 marca 2018 r. do 15 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 15 i Preludium 15, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl. Poniżej zamieszczamy krótki opis każdego z konkursów. Łączny budżet konkursów wynosi 330 mln zł.

Herb Gliwic
Do 28 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach XIII edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską dotyczącą miasta Gliwice. Do konkursu można zgłaszać prace obronione w latach 2015-2018, które nie zgłaszano do konkursu w jego wcześniejszych edycjach. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe oraz rzeczowe.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin - fot. P. Tracz KPRM Public domain
Komitet Stały Rady Ministrów przyjął w środę projekt reformy szkolnictwa wyższego - poinformował na Twitterze szef resortu nauki Jarosław Gowin. Wiceminister Piotr Müller powiedział PAP, że o tym, ile pieniędzy będzie skierowanych na reformę zdecyduje rząd na posiedzeniu 20 marca.

Logo Agencji Bezpieczeństwa WewnętrznegoDo 30 września 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na najlepszą pracę doktorską, licencjacką i magisterską z dziedziny bezpieczeństwa państwa w kontekście zagrożeń wywiadowczych, terrorystycznych i ekonomicznych. Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie i magisterskie, które zostały obronione na ocenę bardzo dobrą w roku akademickim 2016/2017 lub 2017/2018 oraz prace doktorskie obronione w latach 2015-2018. Pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 15 000 zł.

Logo Chist-Era
Jak informuje Narodowe Centrum Nauki w październiku 2018 r. ruszy nabór wniosków w ramach kolejnej edycji konkursu sieci Chist-Era. W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie środków na prowadzenie międzynarodowych projektów badawczych w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

środa, 14 marca 2018


fot. Headway / unsplash.com CC0 1.0
Studenci z całego świata do 30 marca 2018 r. mogą zgłaszać się do udziału w 5. edycji światowego konkursu Valeo Innovation Challenge. Daje on studentom z całego świata szansę na stworzenie własnego start-upu i rozwijanie innowacyjnych idei.

Denny Müller / unsplash.com CC0 1.0
Do 1 kwietnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu dla studentów VELUX International Design Award 2018. Konkurs adresowany jest do studentów kierunków związanych z projektowaniem wzornictwa użytkowego, którzy chcą wziąć udział w opracowaniu nowoczesnych przesłon do okien dachowych. Tematem tegorocznej edycji konkursu jest rola światła dziennego w architekturze.

Logo Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
Do 30 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dziennikarskie, którego organizatorem jest Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej. Celem konkursu jest wsparcie dziennikarzy, których praca przyczynia się do podnoszenia jakości relacji polsko-niemieckich, a także otwiera Polaków i Niemców na nowe wyzwania europejskie. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 2 500 euro.

wtorek, 13 marca 2018


Paweł Wielgus - fot. biznes.newseria.pl
W inicjatywach łączących naukę z biznesem najważniejsze jest zorganizowanie odpowiedniego managementu. Z naszych doświadczeń wynika, że inicjatywy, w których jedna i ta sama osoba pełni zarówno rolę naukową, jak i biznesową, zarządczą czy menadżerską są nieskuteczne – mówi dr inż. Paweł Wielgus, prezes Kvarko, ekspert w dziedzinie komercjalizacji własności intelektualnej. Fundusz inwestujący w spółki naukowe i technologiczne skupia się na projektach, które wywodzą się głównie z jednostek naukowych. Jego najnowszym projektem jest spółka, która rozwija innowacyjne urządzenie do biopsji prostaty. 

Publikuj.dr - logo konkursu
Do 20 maja 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach II edycji konkursu Publikuj.dr. Do konkursu można zgłaszać prace doktorskie obronione w 2017 r. Tematyka zgłaszanych prac musi dotyczyć badań nad literaturą i kultura polską lub językiem polskim. Autor najlepszego zgłoszenia otrzyma 4 000 zł.

fot. Garett Mizunaka / unsplash.com CC0 1.0
Od 11 maja 2018 r. do 10 lipca 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach II edycji konkursu konkursu na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego INNOMOTO w ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R". Budżet konkursu wynosi 300 mln zł.

Logo konkursu Innowator Śląska
Do 30 marca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Innowator Śląska 2017. Celem konkursu jest wyłonienie najbardziej innowacyjnego śląskiego przedsiębiorstwa oraz instytucji sektora badawczo-rozwojowego. W ramach konkursu do zdobycia są nagrody finansowe oraz bezpłatna promocja najlepszych projektów.

dr inż. Grzegorz Soboń z Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, laureat czwartego konkursu w programie FIRST TEAM (archiwum FNP, fot. Magdalena Wiśniewska Krasińska)
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła czwarty konkurs w programie FIRST TEAM, którego celem jest wspieranie młodych doktorów w tworzeniu pierwszych zespołów badawczych. Granty w łącznej wysokości 21,6 mln złotych zdobyło jedenaścioro młodych badaczek i badaczy. 

poniedziałek, 12 marca 2018


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 31 maja 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej pn. Polskie Powroty. Cele programu jest umożliwienie polskim naukowcom powrotu do kraju i podjęcie przez nich zatrudnienia w polskich uczelniach lub jednostkach naukowych. Na realizację projektu można pozyskać do 2,175 mln zł. Budżet pierwszej edycji programu wynosi 45 mln zł.

fot. Jonathan Perez / unsplash.com CC0 1.0Jeszcze w tym roku, w IV kwartale, rozpoczną się rekrutacje do zespołów Wirtualnego Instytutu Badawczego (WIB) – zapowiedział w piątek wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Piotr Dardziński. Wcześniej, do III kwartału, gotowa ma być agenda badawcza.

fot. Dose Media / unsplash.com CC0 1.0
Do 1 kwietnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na projekt logo Parku Naukowo-Technologicznego Silesia. Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich. Autor zwycięskiego projektu otrzyma nagrodę w wysokości 500 zł.

Prof. Łukasz Szumowski Minister Zdrowia - fot. newseria.pl
Ministerstwo zdrowia pracuje nad Agencją Badań Medycznych – poinformował w piątek szef tego resortu Łukasz Szumowski. Ma ona zajmować się oceną projektów badawczo-rozwojowych z obszaru technologii medycznych, aby móc otwierać następnie drogę do ich refundowania.

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Do 9 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia twórcze oraz na stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2018 r. Przedmiotem konkursu są stypendia mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na realizację określonego przedsięwzięcia. Wysokość stypendium wynosi 3 500 zł miesięcznie.

niedziela, 11 marca 2018


http://www.granty-na-badania.com/2018/03/cytat-tygodnia-140.html
W ostatnich tygodniach w serii Cytat tygodnia często goszczą myśli filozofów. Nie inaczej jest dziś, bo autorem dzisiejszego Cytatu tygodnia jest Tales z Miletu. Zapraszamy do zapoznania się z jego sentencją. 

sobota, 10 marca 2018


Czy powrót naukowców do Polski  jest możliwy przy aktualnych wynagrodzeniach? Komu polski rząd przyznał rekordowo wysoki grant? Których zachowań unikają ludzie silni psychicznie? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 9 marca 2018


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Do 30 marca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia podyplomowe w Japonii. W ramach konkursu przyznanych zostanie siedem stypendiów na okres 18 lu 24 miesięcy dla studentów, absolwentów, doktorantów, pracowników naukowych (przed uzyskaniem stopnia doktora) w dziedzinie nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych, medycznych, ścisłych oraz dla artystów.

fot. Chad Kirchoff / unsplash.com CC0 1.0
Do 23 lutego 2019 r. trwa możliwość rejestrowania zgłoszeń do konkursu EIC Horizon Prize w kategorii innowacyjne akumulatory do pojazdów elektrycznych. Jak informuje Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, celem konkursu jest sprostanie wyzwaniu, jakim jest zbyt wolne wprowadzanie pojazdów elektrycznych z zerową emisją. Autor najlepszego zgłoszenia otrzyma 10 mln euro.