sobota, 28 maja 2016


Czy smartfon może pomóc w zainteresowaniu dzieci nauką? Czy każdy nadaje się do pracy zdalnej? Czy wirtualna zieleń może działać na człowieka tak samo dobrze, jak jej naturalny odpowiednik? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 27 maja 2016


Logo European Research Council
Do 1 września 2016 r. można składać wnioski w ramach konkursu ERC Advanced Grants. Konkurs adresowany jest do przedstawicieli dowolnej dziedziny nauki, techniki i edukacji. Wnioski mogą składać osoby o dowolnej narodowości oraz dowolnym wieku. Kluczowym kryterium przy ocenie złożonych wniosków jest doskonałość naukowa wnioskodawcy. Maksymalna kwota finansowania projektu wynosi 2 500 000 euro.


Do 20 czerwca 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach VII edycji ogólnopolskiego konkursu satyrycznego Manufaktura Satyry Żyrardów 2016. Konkurs ma charakter otwarty i kierowany jest do artystów profesjonalnie uprawiających karykaturę i rysunek satyryczny, oraz do studentów Wyższych Uczelni Plastycznych. Pula nagród w konkursie wynosi 9 000 zł.

Logo Funduszy Europejskich
Od 27 czerwca 2016 r. do 29 lipca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków ramach Działania 3.3 umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego PO WER Konkurs nr 1/MPK/POWER/3.3/2016 na Międzynarodowe Programy Kształcenia dotyczący poprawy dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców. Budżet konkursu wynosi 145 mln zł.

środa, 25 maja 2016


Logo Centrum Promocji Informatyki
Centrum Promocji Informatyki zaprasza wszystkich naukowców oraz pracowników uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych na swoje szkolenia w czerwcu. Ich tematyka będzie dotyczyła pomocy materialnej dla studentów i doktorantów oraz pisana artykułów naukowych. Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mają zapewniony 10% rabat na udział w szkoleniu.

Logo Naukowej Fundacji PolpharmyDo 1 czerwca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach XV edycji konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów badawczych w dziedzinie nauk farmaceutycznych i medycznych. Konkurs adresowany jest do osób, które spełniają definicję młodego naukowca.

Logo Funduszy Europejskich
W trybie ciągłym trwa nabór wniosków w ramach osi priorytetowej I - Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 - Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Bon na innowacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Budżet konkursu wynosi 5 mln euro.

wtorek, 24 maja 2016


Do 6 czerwca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach realizacji zamówienia publicznego Edukacja globalna 2016, którego organizatorem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Celem konkursu jest w wyłonienie najlepszych projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne na realizację zadań odpowiadających założeniom "Planu współpracy rozwojowej w 2016 r.". Budżet konkursu wynosi 2 705 000 zł.

Flaga Islandii
Do 31 października 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach The Snorri Sturluson Fellowships. Konkurs adresowany jest do pisarzy, tłumaczy oraz pracowników naukowych uczelni wyższych z kierunków humanistycznych, którzy planują pobyt badawczy na Islandii.

Logo Alfa School
Organizatorzy ALFA SCHOOL nie próżnują i kontynuowana jest raz rozpoczęta misja budowania mostu między nauką a biznesem. Pod koniec kwietnia swoje kompetencje w zakresie komercjalizacji projektów podnosili naukowcy w Krakowie, a już w czerwcu - 16 i 17, szansę na to będą mieć twórcy projektów naukowo - badawczych we Wrocławiu.

poniedziałek, 23 maja 2016


Kuźnia Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych
Do 3 czerwca 2016 r. trwają zapisy do Kuźni Młodych Talentów Akademii Młodych Uczonych, która odbędzie w dniach 15-18 września 2016 r. w Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie k. Warszawy. W 2016 r. Kuźnia adresowana jest do doktorantów reprezentujących nauki techniczne i nauki o życiu. Podczas Kuźni zorganizowany zostanie konkurs na najlepszą prezentację naukową z nagrodą 2 500 zł.

Logo konkursu Ekologiczny magister i doktor WFOŚiGW w Łodzi
Do 21 października 2016 r. można przesyłać prace w ramach III edycji konkursu Ekologiczny magister i doktor, którego organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Konkurs adresowany jest do osób, które obroniły pracę magisterską lub doktorską na uczelniach, które mają siedzibę w województwie łódzkim. Pula środków przeznaczonych na nagrody w konkursie wynosi 82 500 zł.

Herb Wrocławia
Do 30 czerwca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia doktoranckie we Wrocławiu. Konkurs adresowany jest do doktorantów studiujących we Wrocławiu na studiach III stopnia na uczelniach publicznych i niepublicznych oraz w placówkach naukowych prowadzących studia doktoranckie, którzy mają wybitne osiągnięcia w dziedzinach ważnych dla rozwoju Wrocławia. Stypendium wynosi 2 000 zł miesięcznie.

niedziela, 22 maja 2016Zbytnie zaufanie we własną nieomylność, to niebezpieczeństwo, które czyha nie tylko na ludzi nauki. Warto dopuszczać więc możliwość własnego błądzenia. A jeżeli jesteśmy już przekonani o tym, że nie popełniamy błędów, sięgnijmy wówczas po dzisiejszy cytat tygodnia.

sobota, 21 maja 2016


Jakie zmiany wprowadza w szkolnictwie wyższym ustawa deregulacyjna? Czego dowiadujemy się z raportu NIK o komercjalizacji badań naukowych? Jak brak snu wpływa na jakość naszej pracy? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 20 maja 2016


Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Od 20 czerwca 2016 r. do 20 września 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach programu SYNChem. Konkurs organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju we współpracy z firmą Synthos S.A. Budżet konkursu wynosi 30 mln zł i jest finansowany przez organizatorów w proporcji 1:1.

Logo Vantage Development

Do 14 listopada 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na pracę magisterską i dyplomową, którego organizatorem jest Vantage Development. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace, których tematyka poświęcona jest dowolnemu aspektowi organizacji, działalności lub inwestycjom organizatora, w tym w szczególności z zakresu finansów, prawa, projektowania, zagospodarowania przestrzennego. Pula nagród w konkursie wynosi 6 500 zł.

Polskie Naukowe Towarzystwo Marketingu - logo
Do 31 października 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na prace magisterskie i licencjackie z zakresu marketingu, handlu i konsumpcji. Konkurs adresowany jest do absolwentów pierwszego i drugiego stopnia studiów, którzy przygotowali swoją pracę dyplomową z zakresu marketingu, handlu lub konsumpcji oraz w 2016 roku pomyślnie zdali egzamin dyplomowy. Pula nagród w konkursie wymaga 1 200 zł.

czwartek, 19 maja 2016


Logo konkursu L'Oréal dla kobiet i nauki
Do 24 czerwca 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu L'Oréal Polska dla Kobiet i Nauki 2016. W ramach konkursu przyznane zostaną dwa stypendia dla badaczek kończących prace nad swoją rozprawą doktorską oraz trzy stypendia dla badaczek kończących prace nad swoją pracą habilitacyjną.


Do 24 czerwca 2016 r. (studia II stopnia) i 4 lipca 2016 r. (studia III stopnia) trwa nabór zgłoszeń w ramach programu stypendialnego im. Stefana Banacha na rok akademicki 2016/2017. Program skierowany jest do jest do obywateli krajów należących do Partnerstwa Wschodniego UE (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina), którzy chcą podjąć studia II i III stopnia w obszarze nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych,  rolniczych leśnych i weterynaryjnych oraz na kierunkach ekonomicznych i europeistyce w Polsce. Wysokość stypendium wynosi 1 350 zł miesięcznie.

Logo Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi
Do 30 czerwca 2016 r. trwa nabór zgłoszeń do IV edycji programu Liderzy Ochrony Zdrowia. Konkurs adresowany jest do studentów i absolwentów, którzy swoją karierę zawodową chcą związać z sektorem ochrony zdrowia i mają motywację do aktywnego uczestniczenia w jego zmianach. W ramach projektu organizowane będą weekendowe szkolenia oraz płatne staże.

środa, 18 maja 2016


Logo Horyzont 2020
Do 5 października 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Euratom. Zgodnie z informacjami Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE budżet konkursu wynosi 57,74 mln euro.

fot. Anastasia Zhenina / unsplash.com CC0 1.0
Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Sp.z o.o. organizuje konkurs dla studentów pn. Krytyka Nova. W ramach konkursu można przesyłać recenzje, wskazanych przez organizatora pozycji książkowych. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody rzeczowe oraz możliwość odbycia płatnego stażu w Wydawnictwie ZNAK. Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich.

Logo konkursu na najlepszą pracę magisterską o rynku pracy
Do 24 października 2016 r. można przesyłać zgłoszenia do V edycji konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy. Adresatami konkursu są autorzy prac magisterskich obronionych w terminie od 1 stycznia 2015 r. do 24 października 2016  r. na uczelniach . Prace magisterskie muszą być obronione na uczelniach, które prowadzą swoją działalność na terenie województwa pomorskiego. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

wtorek, 17 maja 2016


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 30 września 2016 r. trwa nabór tematów badawczych w ramach dwustronnej wymiany osobowej z Austrią w latach 2017-2019. Nabór w Polsce prowadzony jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Austriackie podmioty mogą składać wnioski do Federalnego Ministerstwa Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki w Austrii.

Logo Fundacji Canon
Do 15 września 2016 r. można składać wnioski w ramach konkursu organizowanego przez Fundację Canon. Research Fellowship to program grantowy Fundacji Canon „Canon Fundation in Europe” adresowany do wysoko wykwalifikowanych naukowców różnych specjalizacji z Europy oraz Japonii, którzy zainteresowani są prowadzeniem swoich badań w Japonii.

Logo firmy Tauron
Do 14 października 2016 r. można przesyłać zgłoszenia do konkursu na najlepsza pracę magisterską, którego organizatorem jest firma Tauron Dystrybucja. Konkurs adresowany jest do osób, które w roku akademickim 2015/2016 obroniły pracę magisterską. Tematyka obronionej pracy musi dotyczyć zagadnienia "Inteligentne sieci elektroenergetyczne – rozwój i eksploatacja". Autor najlepszej pracy otrzyma 10 000 zł.

poniedziałek, 16 maja 2016


Logo Centrum Promocji Informatyki
Centrum Promocji Informatyki zaprasza wszystkich naukowców oraz pracowników uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych na swoje szkolenia w czerwcu. Ich tematyka będzie dotyczyła sprawozdawczości w ramach projektów unijnych 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014 oraz otwartego dostępu do publikacji naukowych a wytyczne Horyzontu 2020. Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mają zapewniony 10% rabat na udział w szkoleniu.

Logo Narodowego Centrum Nauki
Zastąpienie konkursu Iuventus Plus przez nowy konkursu Sonatina oraz doprecyzowanie zasad tzw. małych grantów dla młodych naukowców. Znamy już więcej szczegółów zmian, które w kwietniu 2016 r. zostały zapowiedziane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki. Na nowe działania przeznaczone zostanie dodatkowe 30 mln zł.

Logo Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Do 10 czerwca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na logo Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zwycięski projekt będzie używany we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych, a także jako znak identyfikacji wizualnej wydziału. Autor najlepszego projektu otrzyma 1 500 zł.

Logo Uniwersytetu SWPSDo 18 lipca 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu stypendialnego Mistrzowski start. Konkurs adresowany jest do  najlepszych tegorocznych maturzyści (polska matura) oraz osób ze świadectwem dojrzałości (nowa polska matura - zdawana po 2005 roku), które są zainteresowane studiami w SWPS. Laureaci konkursu otrzymają stypendium pokrywające koszty pierwszego roku studiów na wybranym przez siebie kierunku. 

niedziela, 15 maja 2016Nauka dąży do zdobywania wiedzy. Ale człowiek zajmujący się nauką powinien mieć świadomość, że nigdy nie osiągnie pełni wiedzy. Tylko w ten sposób może dążyć do poszukiwania odpowiedzi na kolejne pytania. A co w sytuacji, gdy nie posiadamy wiedzy? Tu warto przywołać myśl greckiego historyka Tukidydesa.