sobota, 22 lipca 2017


Absolwenci, których uczelni zarabiają najwięcej? Jak uczelnie z Ligi Bluszczowej wykreowały ogólnoświatową modę na styl ubioru? Jak w pracy nie zapomnieć o własnym zdrowiu? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 21 lipca 2017


Logo European Research Council
European Reseach Council podało harmonogram naboru wniosków, który będzie odbywał się w drugiej połowie 2017 r. i 2018 r. w ramach konkursów organizowanych przez tę instytucję. W najbliższych miesiącach otwarty zostanie nabór wniosków we wszystkich konkursach organizowanych przez ERC. Budżet konkursów wynosił będzie 1,86 mld euro. Kwota ma wystarczyć na sfinansowanie ok. 1030 projektów.

Konkurs graficzny: Sto na sto. Muzyczne dekady wolności
Do 25 sierpnia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na opracowanie graficzne programu "Dekady wolności - 100 utworów kompozytorów polskich na 100-lecie niepodległości". Autor zwycięskiej pracy otrzyma 90 000 zł brutto.

Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Od 1 sierpnia 2017 r. do 15 września 2017 r. (godz. 16:00) trwa nabór wniosków w ramach II edycji programu CyberSecIdent - Cyberbezpieczeństwo i e-Tożsamość. W ramach programu możliwe jest uzyskanie środków na prowadzenie badań dotyczących rozwiązań technologicznych ułatwiających współpracę i koordynację działań między różnymi domenami bezpieczeństwa cyberprzestrzeni ze szczególnym uwzględnieniem cyfrowej tożsamości. Budżet konkursu wynosi 31 730 000 mln zł.

czwartek, 20 lipca 2017


http://www.granty-na-badania.com/2017/07/biznes-w-kobiecych-rekach-2017.html
Do 10 września 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu Biznes w kobiecych rękach 2017. Program adresowany jest do osób ambitnych, kreatywnych, nastawionych na sukces, otwartych na współpracę z innymi, zainteresowanych nowymi trendami technologicznymi.

Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej otworzyła nabór nominacji w ramach drugiej edycji konkursu o stypendium im. Leszka Kołakowskiego. Celem konkursu jest wyróżnienie uczonych mających wybitny dorobek naukowy w zakresie historii idei i filozofii średniowiecznej i nowożytnej do 1939 r. Wysokość stypendium wynosi 100 000 zł.

fot. Thomas Martinsen / unsplash.com CC0 1.0Do 31 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu historii idei społecznych, politycznych i prawnych. Prace do konkursu mogą być zgłaszane przez ich promotorów z poparciem recenzentów. Pula nagród w konkursie wynosi 2 250 zł.

środa, 19 lipca 2017


fot. Helloquence / unsplash.com CC0 1.0
O zaletach platformy Coursera.org pisaliśmy na początku 2014 r. Kolejny raz warto zainteresować się jej działaniem. W ostatnich dniach właśnie na Coursera.org rozpoczęły się lub rozpoczną się internetowe kursy, których celem jest usprawnienie umiejętności pisania artykułów naukowych.

Konkurs na pracę dyplomową o Lublinie - plakat
Do 15 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach VIII edycji konkursu prezydenta miasta Lublin na najlepszą pracę dyplomową. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, inżynierskie, licencjackie i doktoranckie z zakresu szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego Lublina, obronione nie wcześniej niż w 2014 r. Pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 24 000 zł.

Logo konkursu Innowatory Wprost 2017
Do 16 września 2017 r. trwa nabór zgłoszeń do konkursu Innowatory Wprost 2017. Konkurs adresowany jest do firm, które inwestują w innowacje.W celu przesłania zgłoszenia do konkursu, należy wypełnić ankietę on-line na stronie http://innowacje.wprost.pl/ankieta/

wtorek, 18 lipca 2017


Logo województwa Mazowieckiego
Do 25 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach IX edycji konkursu Innowator Mazowsza. W ramach konkursu wybrana zostanie m.in. osoba, której przyznany zostanie tytuł Innowacyjnego Młodego Naukowca. Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają nagrody finansowe o łącznej wysokości 37 500 zł.

Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej - logo

Do 30 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o stypendium naukowe im. Antoniego Dębskiego. Konkurs adresowany jest do młodych pracowników naukowych - do 35. roku życia - studentów, członków federacji nurkowych, wyróżniających się szerokimi horyzontami intelektualnymi, godną naśladowania postawą, uczciwością i pasją oraz osiągnięciami w uprawianej dziedzinie.

Flaga Słowacji
Do 31 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na pokrycie kosztów studiów magisterskich i doktoranckich na Słowacji. W ramach konkursu można uzyskać stypendium na spędzenie 1 lub 2 semestru na słowackich uczelniach. Wysokość stypendium wynosi 350 euro miesięcznie (studenci) lub 580 euro miesięcznie (doktoranci).

poniedziałek, 17 lipca 2017


Logo koncernu ABB
Do 15 listopada 2017 r. można składać wnioski w ramach konkursu organizowanego przez koncern ABB. Do konkursu mogą zgłaszać się autorzy obronionych prac magisterskich, inżynierskich oraz doktorskich, napisanych w języku polskim lub angielskim. Nagroda główna wynosi 30 000 zł. Przyznane zostaną również dwa wyróżnienia po 15 000 zł każde.

Dom Literatury w Łodzi - logo
Do 5 października 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na krótką formę komiksową z okazji roku Josepha Conrada. Konkurs ma charakter otwarty i ma zasięg międzynarodowy. Do konkursu można zgłaszać prace wykonane w języku polskim. Pula nagród w konkursie wynosi 8 000 zł.

Polski Czerwony Krzyż - logo
Do 13 października 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na logo albo logo i hasło promocyjne 100-lecie PCK. Konkurs adresowany jest  do wszystkich studentów i absolwentów Akademii Sztuk Pięknych w Polsce. Pula nagród w konkursie wynosi 3 800 zł.

niedziela, 16 lipca 2017Warto mieć przyjaciela w swoim otoczeniu. O sposobach dobierania przyjaciół, naukowcy powiedzieli wiele. Ale w jednej prostej sentencji dobrze ujął to Zenon z Elei. Pamiętajmy więc o przyjaciołach i sami starajmy się nimi być.

sobota, 15 lipca 2017


Jak w praktyce będzie działała Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej? Jaka cecha charakteryzuje ludzi inteligentnych? Jak poradzić sobie z nadmiarem informacji? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 14 lipca 2017


Logo Centrum Promocji Informatyki

Centrum Promocji Informatyki zaprasza wszystkich naukowców oraz pracowników uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych na warsztat pt. "Moje prace w obiegu informacji naukowej, jak zwiększyć ich widoczność w sieci?". Szkolenie odbędzie się 3 sierpnia 2017 r. w Warszawie.

http://www.granty-na-badania.com/2017/07/ekologiczny-magister-i-doktor-konkurs.html
Do 20 października 2017 r. można przesyłać prace w ramach IV edycji konkursu Ekologiczny magister i doktor, którego organizatorem jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Konkurs adresowany jest do osób, które obroniły pracę magisterską lub doktorską na uczelniach, które mają siedzibę w województwie łódzkim. Pula środków przeznaczonych na nagrody w konkursie wynosi 140 000 zł.

Logo Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej
Do 30 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia DAAD na pobyty studyjne na kierunkach: architektura, architektura wnętrz, architektura krajobrazu, planowanie przestrzenne, urbanistyka, konserwacja zabytków i pokrewnych.

czwartek, 13 lipca 2017


http://www.granty-na-badania.com/2017/07/edukacja-globalna-2017-nabor-wnioskow.html
Do 2 sierpnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach realizacji zamówienia publicznego Edukacja globalna 2017, którego organizatorem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Celem konkursu jest w wyłonienie najlepszych projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze oraz PAN i jej jednostki organizacyjne na realizację zadań odpowiadających założeniom "Planu współpracy rozwojowej w 2017 r.".

http://www.granty-na-badania.com/2017/07/prawa-czowieka-konkurs-literacki-dla.html
Do 23 września 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu literackiego dla studentów. Do konkursu przyjmowane są prace stanowiące analizę filozoficznych, teologicznych lub literackich tekstów Karola Wojtyły – Jana Pawła II oraz twórcze rozwinięcie jego myśli lub odniesienie się do niej. Pula nagród w konkursie wynosi 4 000 zł.

Logo Narodowego Banku PolskiegoDo 10 września 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach V edycji konkursu na staże prezesa Narodowego Banku Polskiego. Laureaci konkursu otrzymają możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony (1 rok) z wynagrodzeniem zasadniczym 2 300 zł netto.

środa, 12 lipca 2017


Logo Narodowego Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki zdecydowało się przeznaczyć dodatkowe środki na finansowanie projektów, które zostały złożone w ramach konkursów Opus 13 i Preludium 13. Budżety wspomnianych konkursów wzrosły o 160 mln zł. Łącznie na finansowanie konkursów, w których nabór wniosków trwał od 15 marca 2017 r. do 22 czerwca 2017 r., NCN przeznaczy 440 mln zł.

Inkubator Innowacji - logo
Od 20 lipca 2017 r. ruszy nabór wniosków w ramach konkursu na inkubację innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych. W ramach projektu istnieje możliwość otrzymania grantu dla osób lub instytucji, które mają pomysł na innowacyjne narzędzie w zakresie kształcenia ustawicznego. Przewidywana kwota grantu wynosi 35 000 zł.

Flaga powiaty tarnowskiego
Do 15 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 11. edycji konkursu o nagrodę im. Tadeusza Tertila. Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie, które związane są z Tarnowem lub powiatem tarnowskim. Pula nagród w konkursie wynosi 14 000 zł.

Konkurs Wolność Formy - plakat
Do 1 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Wolność Formy na realizację formy wizualnej. Konkurs ma charakter otwarty - jest skierowany zarówno do twórców indywidualnych, firm, osób prawnych, organizacji, instytucji, jak i kolektywów artystycznych. Nagroda główna w konkursie wynosi 2 500 zł.

wtorek, 11 lipca 2017


fot. Piron Guillaume / unsplash.com CC0 1.0
Do 15 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów kierunku lekarskiego. Laureat konkursu oprócz stypendium będzie miał zagwarantowaną pracę w Zespole Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu. Wysokość stypendium wynosi 2 000 zł miesięcznie.

fot. Peter Rudwall / unsplash.com CC0 1.0
Do 15 sierpnia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Smogathon. W ramach konkursu wyłonione zostaną najlepsze innowacyjne rozwiązania antysmogowe z całego świata. Autorzy najlepszego rozwiązania otrzymają 100 tys. dolarów.

Herb województwa wielkopolskiego
Do 20 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia socjalne marszałka województwa wielkopolskiego dla studentów. Konkurs adresowany jest do studentów I i II stopnia i jednolitych magisterskich uczelni publicznych zameldowanych na stałe na terenie województwa wielkopolskiego.

poniedziałek, 10 lipca 2017


Logo Ministerstwa Obrony Narodowej
Do 31 sierpnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach II edycji programu badań naukowych z obszaru obronności realizowanych przez polskich naukowców powracających z zagranicznych ośrodków naukowych pn. "Kościuszko".  W ramach konkursu możliwe będzie uzyskanie do 2 mln zł na przeprowadzenie projektu naukowego.

Centra Doskonałości Naukowej Dioscuri

Do 2 października 2017 r. Narodowe Centrum Nauki przyjmuje zgłoszenia na na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri w polskich instytucjach naukowych. O utworzenie Centrów Dioscuri mogą starać się podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze oraz międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Polski.

Logo Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapare Auso
Do 31 października 2017 r. można przesyłać zgłoszenia na konkurs na najlepsze prace magisterskie z edukacji ekologicznej i ochrony środowiska, którego organizatorem jest Małopolska Fundacja Stypendialna Sapere Auso. Konkurs adresowany jest do studentów z województwa małopolskiego, którzy są autorami prac magisterskich, w których poruszane są wymienione zagadnienia naukowe. 

niedziela, 9 lipca 2017Bez problemu dostrzegamy błędy, które popełniają inni ludzie. Problem pojawia się jednak, gdy sami musimy przyznać się do pomyłki. Nie jest to łatwe, ale złym rozwiązaniem jest, udawanie, że nie popełniamy błędów. Wiedział o tym Cyceron, którego cytat dziś przywołujemy.