środa, 18 stycznia 2017


Logo ERA-NET Neuron II
Do 14 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach II konkursu ERA-NET. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na prowadzenie międzynarodowych badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło łącznie 500 000 euro.

wtorek, 17 stycznia 2017


Logo miasta Poznań
Do 29 stycznia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na "wiosenną" L edycję Programu Staży i Praktyk Studenckich w Urzędzie Miasta Poznania. Staże będą odbywały się od marca do końca czerwca 2017 r.  Na studentów czeka 76 miejsc w 26 wydziałach i biurach Urzędu Miasta Poznania oraz 8 miejsc w Poznańskim Centrum Świadczeń.

Three Minute Thesis®
Do 29 stycznia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Three Minute Thesis®. Przedmiotem Konkursu 3MT® jest wyłonienie najlepszej trzyminutowej prezentacji ustnej na temat prowadzonej w ramach doktoratu pracy naukowej i jej znaczenia dla społeczeństwa, wygłoszonej przed publicznością i Jury w trakcie trwania Konkursu 3MT®.

Logo Fundacji im. Stefana Batorego
Do 1 marca 2017 r. można składać wnioski w ramach konkursu na stypendia z Funduszu im. Iwony Winiarskiej-Feleszko. Konkurs adresowany jest do osób pochodzących z niezamożnych środowisk mniejszych miast i małych miejscowości, które w 2017 r. chcą rozpocząć naukę na I rok studiów dziennych w państwowych uczelniach warszawskich. Wysokość miesięcznego stypendium - od września do czerwca - wynosi 700 zł.

poniedziałek, 16 stycznia 2017


L’Oréal Brandstorm 2017Studenci z Polski mogą zgłaszać się do międzynarodowego konkursu: L’Oréal Brandstorm 2017. W jego 25. edycji udział mogą wziąć również przyszli inżynierowie. Zwycięzcy po raz pierwszy będą mogli też w pełni zrealizować swoje pomysły.

Logo Grupy ErgisDo 31 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach akcji stypendialnej Grupy Ergis w porozumieniu ze Starostą Powiatu Wąbrzeskiego. Akcja skierowana jest do studentów, którzy złożą deklarację zamieszkania w powiecie wąbrzeskim oraz oraz podjęcia pracy w Grupie Ergis, po zakończeniu studiów.

Logo Fundacji im. Stefana BatoregoDo 1 czerwca 2017 r. można składać wnioski w ramach konkursu Funduszu „Rozwiń Skrzydła" im. J. i J. Putka na stypendia dla przyszłych studentów. Konkurs adresowany jest do młodych ludzi z niezamożnych rodzin, zamierzających studiować w polskich uczelniach państwowych na dziennych studiach licencjackich lub jednolitych magisterskich. Wysokość miesięcznego stypendium - od września do czerwca - wynosi 630 zł.

niedziela, 15 stycznia 2017


Bardzo lubimy cytaty o wiedzy. Ale sama wiedza to dość problematyczna sprawa. Zazwyczaj narzekamy, że my sami lub inni mamy jej za mało. Czy problemem może być sytuacja, w której posiadamy zbyt wiele wiedzy? Spróbuje na to odpowiedzieć dzisiejszy Cytat tygodnia.

sobota, 14 stycznia 2017


Czy wśród naukowców zawsze byli lizusi władzy? Jakie konsekwencje mogą spotkać osoby, które organizują fikcyjną konferencję? Dlaczego warto planować swoją pracę? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 13 stycznia 2017


Rzecznik Finansowy - logo
Do 28 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach I edycji konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego na prace naukowe z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym. Celem konkursu jest wspieranie badań nad problematyką ochrony praw i interesów klientów rynku finansowego oraz popularyzacja osiągnięć w tym zakresie.

Młodzi na start - konkurs dla designerów
Do 12 maja 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 6. edycji konkursu dla młodych designerów Młodzi na start. Do konkursu można zgłaszać prace dotyczące tematu "Małe wnętrza, wielki design". Laureat głównej nagrody otrzyma 10 000 zł.

JPND - logo
Do 6 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu JPND. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na prowadzenie międzynarodowych projektów badawczych obejmujących zagadnienia z zakresu chorób neurodegeneracyjnych. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

czwartek, 12 stycznia 2017


Logo Centrum Promocji Informatyki
Centrum Promocji Informatyki zaprasza wszystkich naukowców oraz pracowników uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych na swoje szkolenia w lutym. Ich tematyka będzie dotyczyła zakładania, efektywnego prowadzenia i rozwoju czasopisma naukowego oraz prawa autorskiego w działalności artystycznej. Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mają zapewniony 10% rabat na udział w szkoleniu.

Logo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Od 10 lutego 2017 r. do 13 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach działania 3.3: "Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw" poddziałania 3.3.3: "Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand". Budżet konkursu wynosi 200 mln zł.

Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od  1 marca 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" w ramach I Osi priorytetowej "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 INNOCHEM. Budżet konkursu wynosi 180 mln zł.

środa, 11 stycznia 2017


Logo firmy Thomson Reuters
Firma Thomson Reuters zaprasza wszystkich naukowców na styczniowy cykl bezpłatnych szkoleń internetowych dotyczących korzystania z EndNote online, wyszukiwania publikacji i zbierania dorobku oraz korzystania z bazy MEDLINE. Szkolenia będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx.

Logo konkursu Kliszożercy
Do 12 lutego 2017 r. można przesyłać zgłoszenia do konkursu Kliszożercy 2017. Konkurs adresowany jest do studentów z całej Polski oraz wykładowców krakowskich uczelni wyższych. Dla autorów najlepszych prac przygotowano nagrody rzeczowe. Organizatorem konkursu jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Artystyczna Podróż Hestii - logoDo 24 marca 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 16. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Konkurs adresowany jest do studentów III, IV i V roku wszystkich kierunków artystycznych uczelni wyższych w Polsce. Nagrodą główną w konkursie jest Rezydencja w Nowym Jorku oraz wystawa porezydencyjna w Warszawie.

wtorek, 10 stycznia 2017


Logo Stypendium im. Lane`a KirklandaDo 1 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia im. Lane'a Kirklanda na stypendia do Polski w roku akademickim 2017/2018. Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie. W konkursie mogą brać udział kandydaci z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu. Miesięczna wysokość stypendium wynosi ok. 1 800 zł.

Logo FACCEJPI
Do 7 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach drugiego międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu ERA-NET FACCE SURPLUS. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na prowadzenie międzynarodowych projektów badawczych, których tematyka obejmuje zagadnienia z produkcji biomasy i zagadnień dotyczących zrównoważonego rolnictwa.

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
W trybie ciągłym uruchomiony został nabór wniosków w ramach programu Premia na Horyzoncie. Celem konkursu jest udzielenie wsparcia jednostkom naukowym realizującym projekty w ramach programu ramowego Horyzont 2020 oraz programu Euratom. Budżet konkursu w 2017 r. wynosi 30 mln zł.

poniedziałek, 9 stycznia 2017


Logo Fundacji Jolanty i Leszka CzarneckichDo 15 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach X edycji programu stypendialnego Indeks Start2Star. Adresatami konkursu są osoby, które w 2017 r. przystąpią do egzaminu maturalnego oraz rozpoczną studia. Stypendium przyznawane jest na cały regulaminowy czas trwania studiów. Jego miesięczna wysokość wynosi 1300 zł miesięcznie.

Herb Opola
Do 23 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o stypendium prezydenta miasta Opola w roku akademickim 2016/2017. Stypendium może być przyznane na maksymalnie jeden rok akademicki. Maksymalna miesięczna wysokość stypendium wynosi 1 000 zł brutto.

Herb Bydgoszczy
Do 19 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia prezydenta Bydgoszczy dla wyróżniających się studentów oraz wybitnych młodych naukowców. Zgodnie z informacjami organizatorów w każdej kategorii przyznane zostaną po dwa stypendia.

niedziela, 8 stycznia 2017


W nowy rok kalendarzowy często wchodzimy z postanowieniami zmiany naszego życia. Zmiany nie są jednak łatwo. Zdarza się też, że w drodze do naszego celu trafiamy na problemy i potykamy się. Błądzenie watro traktować jednak, jako kolejny krok do sukcesu. I właśnie o tym jest dzisiejszy cytat tygodnia.

sobota, 7 stycznia 2017


Kto jest najczęściej cytowanym współczesnym polskim naukowcem? Dlaczego język angielski prowadzi do luk w wiedzy naukowej? Która uczelnia oferuje najdroższy dyplom na świecie? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

czwartek, 5 stycznia 2017


Logo Polskiej Grupy Energetycznej
Do 28 lutego 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach drugiej konkursu Energia Innowacji.  Celem konkursu jest wyłonienie innowacyjnych projektów, których tematyka dotyczy różnych obszarów działalności Polskiej Grupy Energetycznej. Budżet konkursu wynosi 80 000 zł.

fot. Gozha Net / unsplash.com CC0 1.0
Do 28 lutego 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu im. Profesora Andrzeja Stelmachowskiego na najlepsze prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne z zakresu prawa rolnego. Zgodnie z informacjami organizatorów pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

Giełda Papierów Wartościowych - logo
Do 30 czerwca 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najlepszą pracę licencjacką i pracę magisterską dotyczącą rynku kapitałowego. Celem konkursu jest zachęcenie studentów i doktorantów do poszerzania wiedzy na temat rynku kapitałowego, instytucji tworzących jego infrastrukturę, a także nowoczesnych instrumentów finansowych. Pula nagród w konkursie wynosi 8 000 zł.