piątek, 24 lutego 2017


Logo Centrum Promocji Informatyki
Centrum Promocji Informatyki zaprasza wszystkich naukowców oraz pracowników uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych na warsztat pt. "Prawa autorskie i prawo do wizerunku w fotografii". Szkolenie odbędzie się 4 kwietnia 2017 r. w Warszawie.

fot. P. Gregorczyk/Biuro ds. Promocji i Informacji Politechniki Warszawskiej
Do 31 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach XXII edycji konkursu o Nagrodę Siemensa. Celem konkursu jest wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce. Pula nagród w konkursie wynosi 70 000 zł.

Herb Łodzi
Do 8 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na wyróżnienie Łódzkie Eureka. Do konkursu można zgłaszać wybitne osiągnięcia o randze międzynarodowej i krajowej za rok poprzedzający przyznanie wyróżnienia (nagrody PAN, nagrody ministerialne, wyróżnienia i medale zagraniczne, wynalazki i patenty o znaczeniu międzynarodowym, wystawy, festiwale, konkursy lub inne znaczące osiągnięcia).

czwartek, 23 lutego 2017


Logo konkursu Nowe Technologie dla Dziewczyn
Od 8 marca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu mentoringowo-stypendialnego Nowe technologie dla dziewczyn. Konkurs adresowany jest do studentek oraz tegorocznych maturzystek, które rozpoczną studia na wybranych kierunkach uczelni biorących udział w programie. Wysokość pojedynczego stypendium wynosi 12 000 zł.

fot. Dmitrij Paskevic / unsplash.com CC0 1.0
Do 10 kwietnia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA 2017. W ramach konkursu przyznane zostaną trzy nagrody, których łączna wysokość wynosi 4 000 zł.

Logo IV edycji konkursu plastycznego „Ulica Themersonów”
Do 14 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach IV edycji konkursu plastycznego „Ulica Themersonów”. Konkurs skierowany jest do studentów i absolwentów wydziałów artystycznych. Pula nagród w konkursie dla autorów najlepszych prac wynosi 6 000 zł.

środa, 22 lutego 2017


Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta - logo
Do 19 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Fulbright Graduate Student Award. Konkurs adresowany jest do absolwentów studiów wyższych, którzy planują podjęcie studiów magisterskich, doktoranckich lub innych programów na poziomie graduate kończących się uzyskaniem dyplomu w uczelniach amerykańskich.


Do 24 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach Programu AAL (Active Assisted Living Programme). W ramach konkursu można pozyskać środki na prowadzenie badań w ramach zagadnień z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby z demencją. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na udział polskich podmiotów przeznaczyło 500 000 euro.

Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Do 24 maja 2017 r. można składać wnioski w ramach drugiej edycji polsko-berlińskiego konkursu na wspólne projekty badawczo-rozwojowe w obszarze fotoniki. Organizatorem konkursu z polskiej strony jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, które na finansowanie projektów zaplanowało 1,5 mln zł. Ze strony niemieckiej wnioski przyjmuje Departament Gospodarki, Technologii i Badań Senatu Berlina.

wtorek, 21 lutego 2017


Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta - logo
Do 16 czerwca 2017 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach Fulbright Senior Award. Stypendium przeznaczone jest dla osób z doktoratem, które są pracownikami naukowymi w polskiej uczelni wyższej lub innej jednostce naukowo-badawczej. Celem konkursu jest przeznaczenie środków na realizację własnych projektów badawczych bądź badawczo-dydaktycznych na uczelniach amerykańskich, placówkach badawczych non-profit oraz niektórych instytucjach rządowych.

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła drugie konkursy w programach HOMINGi POWROTY. Finansowanie w łącznej wysokości 7,6 mln zł otrzyma dziesięcioro młodych doktorów, którzy będą realizować w Polsce innowacyjne projekty B+R. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Herb Radomia
W trybie ciągłym trwa nabór wniosków w ramach konkursu prezydenta miasta Radom na stypendium dla studentów uczelni wyższych przygotowujących się do podjęcia pracy na terenie Radomia. Wysokość stypendium wynosi maksymalnie 1 500 zł miesięcznie.

poniedziałek, 20 lutego 2017


Logo Ośrodka Przetwarzania Informacji
W systemie www.osf.opi.org.pl udostępnione zostały formularze wniosków do konkursów, które Narodowe Centrum Nauki otworzyło 15 grudnia 2016 r Etiuda 5, Sonatina 1 oraz Uwertura 1 Nabór wniosków w wymienionych konkursach trwa do 22 marca 2017 r.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta - logo
Do 19 maja 2017 r. można składać wnioski w ramach programu Junior Advanced Research Award, którego organizatorem jest Fundacja Fulbrighta. Konkurs adresowany jest doktorantów w polskich uczelniach i instytucjach naukowych, którzy są na zaawansowanym etapie pisania rozprawy doktorskiej. Celem wyjazdu jest realizacja projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej.

Logo inicjatywy Eureka
Do 10 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach inicjatywy Eureka konkurs 1/2017. Zgodnie z informacjami NCBiR dofinansowanie przyznane wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy  nie może przekroczyć 500 tys. zł, z zastrzeżeniem, że dofinansowanie realizacji projektu może wynieść maksymalnie 1 mln zł. Budżet konkursu wynosi 2 mln zł.

Logo Ośrodka Pamięć i Przyszłość
Do 13 marca 2017 r. można składać wnioski w ramach III edycji konkursu na stypendium im. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila". Konkurs adresowany jest do pełnoletnich osób, które prowadzą badania nad działalnością i dziedzictwem Żołnierzy Wyklętych. W ramach konkursu przyznane zostaną trzy 8-miesięczne stypendia. Wysokość każdego z nich będzie wynosiła 2 000 zł miesięcznie.

niedziela, 19 lutego 2017Kilka razy zwracaliśmy już uwagę, że samo gromadzenie informacji, jest wiedzą, ale nie jest jeszcze mądrością czy inteligencją. Dziś wracamy do tego zagadnienia. Pomoże nam w tym cytat niemieckiego poety. Autorem cytatu tygodnia jest Johann Wolfgang Goethe.

sobota, 18 lutego 2017


Czy reforma szkolnictwa wyższego skutkuje zwolnieniami na uczelniach. Dlaczego minister Jarosław Gowin ubolewa, że studia w Polsce nie mogą być płatne? Jaki procent profesorów i doktorów w Polsce jest zadowolonych ze swojego statusu materialnego? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 17 lutego 2017


Logo National GeographicDo 1 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na granty National Geographic (Standard Grant). W ramach konkursu badacze z całego świata mogą otrzymać środki na odważne i przekraczające granice projekty. Wysokość pojedynczego grantu może wynieść do 30 000 dolarów.

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 15 czerwca 2017 r. można składać wnioski w ramach polsko-francuskiego konkursu na wymianę osobową naukowców Polonium 2018/2019. Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.


Do 15 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach czwartego polsko-singapurskiego konkursu na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-singapurskiej. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie do 220 000 euro na realizację projektu przez każdą ze stron.

czwartek, 16 lutego 2017


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Kontynuacja programów w ramach których prowadzone były nabory wniosków w 2016 r. oraz wysoki budżet w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przedstawiła szczegóły swojej oferty dla badaczy na 2017 r. Do rąk naukowców trafi ponad 270 mln zł.

Logo konkursu o Nagrodę Identitas
Do 30 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla humanistów od Fundacji Identitas. Konkurs adresowany jest do studentów trzeciego, czwartego oraz piątego roku kierunków humanistycznych. W ramach konkursu przyznanych zostanie do dziesięciu stypendiów. Ich wysokość wyniesie od 2 000 zł do 20 000 zł.

Logo Uniwersytetu Warszawskiego
Do 13 kwietnia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium i dotację imienia Krzysztofa Skubiszewskiego 2017. Konkurs adresowany jest do kandydatów z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu. Laureat stypendium uzyska możliwość odbycia w roku akademickim 2017/2018 całorocznego indywidualnego stażu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim lub innej uczelni w Polsce w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej.

Logo konkursu Impuls do biznesu
Do 17 marca 2017 r. można przesyłać zgłoszenia do IV edycji konkursu Impuls do biznesu. Konkurs jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, których działalność bądź produkty lub usługi charakteryzują się innowacyjnością. Autor najlepszego pomysłu otrzyma 100 000 zł. Pula nagród w konkursie wynosi 320 000 zł.

środa, 15 lutego 2017


Dron podczas Pikniku Naukowego w 2014 r. - fot. www.granty-na-badania.com
Jak informuje "Rzeczpospolita" jeszcze w pierwszym kwartale 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju może otworzyć pierwszy konkurs na innowacje, który wzorowany będzie na amerykańskich tzw. Grand Challenges. Celem konkursu będzie zachęcenie polskich naukowców do większej aktywności.

Web of Science
Firma Clarivate Analytics zaprasza wszystkich naukowców na lutowy  cykl bezpłatnych szkoleń internetowych dotyczących wskaźnika Impact Factor, wyboru czasopism do publikowania wyników swoich badań oraz rankingu czasopism. Szkolenia będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx.

Logo Polskiej Akademii Umiejętności
Do 10 maja 2017 r. można składać wnioski na stypendia Fundacji Lanckorońskich oraz Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. O stypendium Fundacji Lanckorońskich mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. W ramach stypendium finansowane jest prowadzenie badań w Wiedniu, Londynie i Rzymie.

Logo Narodowego Centrum Kultury
Do 19 lutego 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu  na staże w instytucjach kultury. Konkurs adresowany jest do studentów, którzy uczęszczają na studia artystyczne lub humanistyczne związane z kulturą.

wtorek, 14 lutego 2017


Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 14 marca 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" w ramach I Osi priorytetowej "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 konkurs WoodINN. Budżet konkursu wynosi 120 mln zł.

Instytut Pamięci Narodowej - logo
Do 15 marca 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach XVI edycji konkursu Instytutu Pamięci Narodowej pn. Kustosz Pamięci Narodowej. Nagroda przyznawana jest osobom, a także instytucjom i organizacjom społecznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnieniu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989 oraz za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej.