sobota, 23 września 2017


Jak wsparcie finansowe dla polskich doktorantów wygląda na tle wsparcia poza granicami naszego kraju? Czy habilitacje powinny zostać zlikwidowane? Co można znaleźć w dokumentacji konkursów na stanowiska naukowe na polskich uczelniach? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 22 września 2017


fot. Hush Naidoo / unsplash.com CC0 1.0
Do 31 stycznia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach Visiting Fellowship Programme for Clinicians, którego organizatorem jest United European Gastroenterology. W ramach programu przyznane zostaną stypendia wyjazdowe w wysokości 1 250 euro każde dla 25 stażystów z zakresu gastroenterologii, którzy spędzą dwa tygodnie w renomowanym ośrodku szkoleniowym w roku 2018/2019.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.  - logo
Do 15 października 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium dla studentów i doktorantów, którego organizatorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Maksymalna wysokość stypendium wynosi 1 000 zł miesięcznie brutto (student) i 1 500 zł miesięcznie brutto (doktorant).

fot. Trent Erwin / unsplash.com CC0 1.0
Wiceszef resortu nauki Sebastian Skuza zadeklarował rozmowie z PAP, że środki, które już są przyznane do dyspozycji ministra nauki, pokryją koszty reformy uczelni i nauki w pierwszych latach po wejściu w życie ustawy.

czwartek, 21 września 2017


Logo Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
Do 15 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na pracę licencjacką lub magisterską z zakresu krajoznawstwa. Do konkursu można zgłaszać prace, które zostały obronione w latach 2016-2017. Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.

Logo Funduszy Europejskich
Od 3 listopada 2017 r. do 15 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego Działanie 1.1 Publiczna infrastruktura na rzecz badań i innowacji, Schemat: Infrastruktura B+R w uczelniach. Budżet konkursu wynosi 146 795 000 zł.

Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Do 31 grudnia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń do III edycji Polsko-Amerykańskiej Nagrody Naukowej. Nagroda może być przyznana za wybitne osiągnięcie naukowe w dowolnej dziedzinie badań - z wyjątkiem sztuk pięknych - które zostały osiągnięte w ramach współpracy polsko-amerykańskiej. Konkurs organizowany jest przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i The American Association for the Advancement of Science. Wysokość nagrody wynosi 5 000 dolarów dla każdego z laureatów.

środa, 20 września 2017


Logo Narodowego Centrum Nauki
Podniesienie rocznego limitu budżetu projektu, przy jednoczesnym wzroście dopuszczalnej wysokości kosztów pośrednich - takie zmiany czekają osoby, które planują składać wniosek w ramach konkursu Preludium 14. Wnioskodawców w konkursie Opus 14 czeka zaś zmiana formy wynagrodzeń dla osób, które są już zatrudnione na podstawie umowy o pracę w podmiocie realizującym projekt badawczy.

Logo Funduszy Europejskich
Od 29 września 2017 r. do 9 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego Działanie 1.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji. Budżet konkursu wynosi 45 306 000 euro.

Logo konkursu Technotalent 2017
Do 18 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Technotalent 2017. Konkurs adresowany jest do uczniów, studentów i absolwentów szkół ponadgimnazjalnych i wyższych w wieku od 18 do 35 lat. Projekt musi być realizowany przez osobę, która jest związana poprzez miejsce urodzenia,  zatrudnienia,  nauki  lub  zamieszkania z regionem północno-wschodniej  Polski.

wtorek, 19 września 2017


Marcin Lewenstein z firmy InnoEnergy - źródło newseria.pl Według raportu "Komercjalizacja badań naukowych: Spojrzenie inwestorów i naukowców", przygotowanego pod opieką Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, barierą do inwestowania w komercjalizację badań naukowych jest wysokie ryzyko takich inwestycji. Ważnym elementem ograniczania ryzyka jest udział funduszy publicznych. Działania na styku nauki i biznesu mogą być odpowiedzią na problemy z komercjalizacją badań.

Logo ECOmade Festival
Do 5 listopada 2017 r. można przesyłać zgłoszenia do konkursu ECOmade Contest 2017. Konkurs ma na celu wyłonienie najciekawszych realizacji projektowych spośród prac zrealizowanych w oparciu o filozofię upcyklingu, czyli przetwarzania wtórnego odpadów z zamiarem stworzenia produktów o wartości wyższej niż przetwarzane produkty. Najlepsze prace zostaną zaprezentowane w trakcie ECOmade Festival 2017 w dniach 30 listopada 2017 r. - 2 grudnia 2017 r..

Narodowy Kongres Nauki
W dniu 19 września 2017 r. podczas Narodowego Kongresu Nauki zaprezentowana zostanie nowa ustawa o szkolnictwie wyższym. Transmisję z tego wydarzenia można oglądać na youtube na kanale NKN. Bezpośrednią transmisję znajdą Państwo także poniżej.

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Zmiany m.in. w ustroju uczelni i ich finansowaniu, oraz w uzyskiwaniu doktoratu przewiduje projekt nowej ustawy o uczelniach. Resort nauki chce też większej autonomii uczelni, zmiany zasad ewaluacji nauki, wydłużenia studiów niestacjonarnych. PAP dotarła do uzasadnienia projektu.

poniedziałek, 18 września 2017


http://www.granty-na-badania.com/2017/09/stena-circular-economy-award-lider.html
Od 2 października 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Stena Circular Economy Award - Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Konkurs adresowany jest m.in. do studentów. Laureat konkursu otrzyma laptop oraz 10 000 zł na grant edukacyjny.

Logo Funduszy Europejskich
Do 29 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego województwa pomorskiego na lata 2014-2020. Budżet konkursu wynosi 102 333 680 zł.

Logo Narodowego Centrum Nauki
Od 15 września 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 14, Preludium 14 i Daina 1, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl. Poniżej zamieszczamy krótki opis każdego z konkursów. Łączny budżet konkursów wynosi 348 mln zł.

niedziela, 17 września 2017Rozpocząć działanie nie jest trudno. Problemy pojawiają się dopiero wówczas, gdy trwanie naszego działania musimy podtrzymać w czasie. To nie jest już takie łatwe i wymaga silnej woli. Warto o tym pamiętać i warto także zapamiętać dzisiejszy Cytat tygodnia, którego autorem jest Vince Lombardii.

sobota, 16 września 2017


Czy każdy doktorant będzie miał zapewnione stypendium? Które uczelnie dostaną dodatkowe środki na badania? Kto w 2017 otrzymał Ig Noble? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 15 września 2017


Logo Narodowego Centrum Nauki
Do 30 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu EqUIP na międzynarodowe projekty z zakresu nauk humanistycznych i społecznych we współpracy z Indiami. Temat konkursu to  "Sustainability, equity, wellbeing and cultural connections".

Logo programu ERA.net Smart Grids Plus
Do 14 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu ERA.Net Smart Grids Plus. Celem konkursu jest sfinansowanie międzynarodowych projektów badawczych obejmujących zagadnienia z zakresu inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Na dofinansowanie polskich podmiotów Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczyło  500 000 euro.

Herb Warszawy
Do 16 października 2017 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach konkursu na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie. Stypendium może być przyznane na okres 6 lub 12 miesięcy. Stypendium ma charakter indywidualny.

czwartek, 14 września 2017Trwają zapisy na III edycję Kursu Trenerów Nauki. Kurs Trenerów Nauki to pierwsze w Polsce szkolenie trenerskie kierowane do naukowców. Do uczestnictwa zapraszamy osoby pragnące dzielić się wiedzą naukową i pracujące zarówno w świecie akademickim, jak i poza nim. Podczas intensywnego, czterodniowego kursu uczestnicy przygotują się do projektowania oraz profesjonalnego prowadzenia szkoleń i warsztatów z użyciem wiedzy z własnej specjalizacji naukowej, ale w oparciu o metodykę aktywnej dydaktyki. Na hasło "Granty na badania" nasi Czytelnicy otrzymają 5% zniżki.

Logo Funduszy Europejskich
Od 29 września 2017 r. do 4 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce Działanie 1.2 Działalność badawczo - rozwojowa przedsiębiorstw Typ projektów Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Budżet konkursu wynosi 6 mln euro.

Herb miasta Szczecin

Od 2 października 2017 r. do 10 października 2017 r. będzie trwał nabór wniosków na stypendia dla studentów i doktorantów w ramach programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin. Wnioski mogą składać studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Wnioskodawcy muszą studiować (studenci) lub mieć wszczęty przewód doktorski (doktoranci) w dziedzinie nauki zgodnej z wykazem dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin, kierunków i specjalności naukowych uprawniających do wystąpienia o stypendium.

środa, 13 września 2017


Logo Art Station Foundation
Do 15 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendium badawcze Grażyny Kulczyk z zakresu współczesnej choreografii na rok 2018. Konkurs adresowany jest do pełnoletnich osób aktywnie działających na rzecz współczesnej choreografii, które mogą udokumentować swoje zainteresowania w tym zakresie. Wysokość stypendium wynosi 25 000 zł.

Logo konkursu o Nagrodę im. Teresy Torańskiej
Do 20 września 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach V edycji konkursu o nagrodę "Newsweeka" imienia Teresy Torańskiej. Celem konkursu jest wspieranie twórczości dziennikarskiej i pisarskiej.

Logo Narodowego Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki opublikowało instrukcje do przygotowania wniosków dla osób, które planują składać projekty w ramach konkursów Sonata 13, Sonata Bis 7, Harmonia 9 i Maestro 9. Przygotowane przez NCN wskazówki mogą być przydatne podczas pracy nad merytoryczną i formalną częścią wniosku. Nabór wniosków w wymienionych konkursach trwa do 22 września 2017 r. Kliknij i przeczytaj szczegółowe informacje o konkursach NCN.

wtorek, 12 września 2017


http://www.granty-na-badania.com/2017/09/konkurs-na-projekt-logotypu-i-oprawy.html
Do 24 października 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na projekt logotypu i oprawy graficznej serwisu Archiwów Państwowych - Szukaj w Archiwach. Konkurs skierowany jest do osób pełnoletnich, profesjonalistów – osób fizycznych, spółek osób fizycznych i osób prawnych zajmujących się projektowaniem graficznym oraz studentów kierunków projektowych. Prace mogą być zgłaszane przez indywidualnych uczestników oraz przez zespoły projektowe. Nagroda główna wynosi 40 000 zł.

fot. Helloquence / unsplash.com CC0 1.0
Wedle projektu nowej ustawy o szkolnictwie wyższym to statut, a nie ustawa, ma być podstawowym dokumentem regulującym funkcjonowanie uczelni - dowiedziała się PAP w resorcie nauki. Ministerstwo zapowiada, że po wejściu w życie ustawy uczelnie będą miały rok na dostosowanie swoich statutów.

Polskie Towarzystwo Matematyczne - logo
Do 30 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na najlepszą pracę studencką z teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki. Uczestnikiem konkursu może być obywatel polski lub osoba studiująca na polskiej uczelni, która w dniu złożenia pracy konkursowej jest studentem studiów magisterskich lub studiów pierwszego lub drugiego stopnia, lub ukończyła takie studia w danym roku akademickim.

poniedziałek, 11 września 2017


Logo Funduszy Europejskich
Od 29 września 2017 r. do 29 grudnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia Typ projektu: Infrastruktura B+R. Budżet konkursu wynosi 71 mln zł.

http://www.granty-na-badania.com/2017/09/3-miedzynarodowego-biennale-plakatu.html
Do 15 października 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu organizowanego w ramach 3. Międzynarodowego Biennale Plakatu Lublin 2017. Konkurs adresowany jest do studentów i absolwentów uczelni artystycznych oraz osób, które zajmują się sztuką plakatu.

Logo Horyzont 2020
Do 15 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Europejskiej Nagrody dla Innowatorek. Konkurs adresowany jest do kobiet, które są założycielkami lub współzałożycielkami działającego przedsiębiorstwa, które korzystały z funduszy UE na badania i innowacje.

niedziela, 10 września 2017
Bardzo lubimy mówić o często uznajemy, że w ten sposób pokazujemy naszą inteligencję i elokwencję. Ale nie można zapominać o tym, że ważną rolę obok mówienia odgrywa także słuchanie. Dlatego warto pamiętać o słowach, których autorem jest amerykański pisarz Oliver Wendell Holmes.

sobota, 9 września 2017


Czy po wprowadzeniu Ustawy 2.0, zdolny doktor będzie mógł zostać uczelnianym profesorem? Dlaczego nie każdy inteligentny człowiek jest bogaty? Jak się wziąć do pracy po urlopie? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 8 września 2017Do 30 listopada 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach HERITAGE IN CHANGING ENVIRONMENTS – konkurs na dofinansowanie międzynarodowych projektów badawczych w zakresie rozwoju badań nad dziedzictwem w zmieniających się środowiskach.

Herb Podkowy Leśnej
Do 30 października 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu burmistrza miasta Podkowa Leśna na stypendia dla studentów. Konkurs adresowany jest do studentów, którzy nie ukończyli 25. roku życia i mieszkają na terenie Podkowy Leśnej. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy.

Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Do 30 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia twórcze oraz na stypendia z zakresu upowszechniania kultury na 2018 r. Przedmiotem konkursu są stypendia mające charakter cyklicznego świadczenia finansowego, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami na realizację określonego przedsięwzięcia. Wysokość stypendium wynosi 3 500 zł miesięcznie.