wtorek, 27 września 2016


Logo Centrum Promocji Informatyki

Centrum Promocji Informatyki zaprasza wszystkich naukowców oraz pracowników uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych na seminarium z cyklu Forum Informatycznego Zarządzania Uczelnią "Narzędzia informatyczne dla kadry akademickiej".

Flaga Romów
Do 21 października 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach  konkursu stypendialnego dla osób pochodzenia romskiego studiujących na uczelniach lub będących słuchaczami kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów językowych, kolegiów pracowników służb społecznych w roku akademickim 2015/2016.

Logo Polskiej Akademii Nauk
W dniach 25-26 października 2016 r. Polska Akademia Nauk organizuje warsztaty, których celem jest przygotowanie naukowców do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC). Warsztaty adresowane są zwłaszcza do osób przygotowujących wnioski o granty w dziedzinie nauk humanistycznych. Zgłoszenia do 10 października 2016 r.

poniedziałek, 26 września 2016


Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani - logo

Do 2 listopada 2016 r. trwa nabór zgłoszeń do konkursu prac naukowych pn. W sprawie zdrowia. Do konkursu można zgłaszać prace naukowe dotyczące problematyki samoleczenia (self-mediction), samoopieki (self-care) i samozarządzania w zdrowiu (self-management) autorstwa studentów i młodych absolwentów wszystkich kierunków.

Logo Jarocina
Do 21 października 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach XII edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową związaną z Ziemią Jarocińską. Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie. Pula nagród w konkursie dla autorów najlepszych prac wynosi 3 000 zł.

Herb powiatu przasnyskiego
Do 30 października 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów zamieszkałych na terenie powiatu przasnyskiego. Stypendium przyznawane jest na okres 10 miesięcy. Miesięczna wysokość stypendium nie może przekroczyć 600 zł.

niedziela, 25 września 2016
Nowy rok akademicki coraz bliżej. A skoro tak, to pora na powrót nie tylko do nauki, ale również do uczenia się. I tu warto sięgnąć do Konfucjusza i jego myśli o uczeniu się. Właśnie o tym mówi nasz dzisiejszy Cytat tygodnia.

sobota, 24 września 2016


Co znalazło się w Białej Księdze Innowacji? Czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozpocznie likwidację słabych uczelni? Co słychać u laureatów konkursu Lider? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 23 września 2016


Logo Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi

Od 1 października 2016 r. do 30 listopada 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach programu grantowego Stypendium im. Lesława A. Pagi. Program skierowany jest do akademickich kół naukowych organizacji studenckich działających w obszarze rynku kapitałowego. Budżet konkursu wynosi 50 000 zł.

fot. Markus Spiske / unsplash.com CC0 1.0
Do 2 października 2016 r. trwa rejestracja do konkursu dla programistów MasterCoder 2016. Ideą konkursu jest umożliwienie osobom zainteresowanym tworzeniem oprogramowania sprawdzenie swoich zdolności i wykazania się umiejętnościami algorytmicznymi, projektowymi i programistycznymi. Konkurs adresowany jest do osób, które ukończyły 18. rok życia.

Diamentowy Grant - konkurs dla utalentowanych studentów.
Blisko 16 mln zł trafi do młodych naukowców, którzy zostali laureatami V konkursu Diamentowy Grant. W kolejnej edycji organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego programu środki na badania otrzymało 83 studentów z całej Polski. Na swoje projekty dostaną do 220 000 zł. Listę laureatów można znaleźć na stronie MNiSW.

Biała Podlaska herb

Do 20 listopada 2016 r. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury w 2017 r. w ramach konkursu prezydenta Białej Podlaski. 

czwartek, 22 września 2016


Logo Agencji Rozwoju Przemysłu
Do 26 września 2016 r. trwa nabór zgłoszeń do programu stażowego Rozwój kadr sektora kosmicznego. Konkurs adresowany jest do absolwentów z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera, osób z otwartym przewodem doktorskim oraz młodych naukowców z tytułem doktora nauk technicznych, którzy nie ukończyli 35. roku życia.

Logo programu Gen demokracji
Do 6 października 2016 r. trwa nabór zgłoszeń do programu edukacyjnego Gen demokracji. Konkurs adresowany jest do studentów, absolwentów i wszystkich osób, które nie ukończyły 35. roku życia. Konkurs organizowany jest przez Instytut Bronisława Komorowskiego i skierowany jest do młodych ludzi, którzy chcą wnieść wkład do dyskusji o kształcie demokracji, uzyskać praktyczną wiedzę o funkcjonowaniu różnych obszarów życia publicznego oraz udoskonalać umiejętności analityczne.

Logo Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Do 31 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach VI edycji konkursu stypendialnego Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia na stypendia naukowe w roku akademickim 2017/2018. Stypendium można uzyskać na prowadzenie badań naukowych podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich. Wysokość stypendium wynosi do 35 000 zł.

środa, 21 września 2016


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Od 23 września 2016 r. do 31 października 2016 r.  będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu Start, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców - przed lub po doktoracie - którzy nie ukończyli 30. roku życia. Kluczowy przy ocenie jest dorobek naukowy wnioskodawcy. Laureaci konkursu otrzymają stypendia w wysokości 28 000 zł.

Logo Marszałka Województwa Podkarpackiego
Od 17 października2016 r. do 28 października 2016 r.  będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu marszałka województwa podkarpackiego na stypendia dla studentów. O stypendia mogą ubiegać się studenci pierwszego roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych podejmującym studia po raz pierwszy na studiach pierwszego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Wysokość stypendium wynosi wynosi 2 000 zł brutto dla jednego studenta. Stypendium wypłacone będzie jednorazowo.

Lublin miasto inspiracji - logo
Do 31 października 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury prezydenta miasta Lublin. Trwające od 2 do 10 miesięcy stypendia przyznawane są na realizację na rzecz Lublina projektu artystycznego, na realizację na rzecz Lublina projektu z zakresu upowszechnia kultury oraz za osiągnięcie artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej.

wtorek, 20 września 2016


Logo GFPS Polska
Do 31 października 2016 r. mogą składać wnioski studenci i doktoranci, którzy chcieliby wyjechać na semestralne stypendium do Niemiec, mogą składać wnioski w ramach konkursu organizowanego przez GFPS. Przyznane stypendium będzie dotyczyło semestru letniego 2017 r. Miesięczna wysokość stypendium wynosi do 580 euro.

Logo Funduszy Europejskich
Do 30 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej Poddziałania 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo- rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich Schemat: Wsparcie doradcze przedsiębiorstw akademickich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Budżet konkursu wynosi 8 852 200 zł.

Logo Global Management Challenge

Do 20 października 2016 r. trwa rejestracja zespołów studenckich, które chcą wziąć udział w konkursie Global Management Challenge Poland 2016. Konkurs jest rozbudowaną symulacją biznesową, podczas której zespoły wcielają się w role zarządów przedsiębiorstw i rywalizują ze sobą na wirtualnym rynku. Zwycięski zespół będzie reprezentował Polskę podczas Światowego Konkursu Global Management Challenge.

poniedziałek, 19 września 2016


Logo Wydziału Prawa Uniwersytetu Cambridge
Do 7 października 2016 r. można składać wnioski o Stypendium Bohdana Winiarskiego na rok 2017. W konkursie organizowanym przez Ambasadę Polską w Londynie oraz Lauterpacht Centre for International Law University of Cambridge mogą brać udział młodzi naukowcy z Polski, którzy zajmują się prawem międzynarodowym.

fot. Clem Onojeghuno / unsplash.com CC0 1.0
Do 7 października 2016 r. trwa nabór zgłoszeń XXII edycji konkursu im. Jacka Stwory. W ramach konkursu przyznane zostanie stypendium, którego celem jest stworzenie warunków rozwoju twórczego młodym reportażystom radiowym, poszukującym nowych, oryginalnych środków wyrazu w dziedzinie dokumentu artystycznego.


Do 31 października 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach ogólnopolskiego konkurs lingwistycznego dla studentów filologii angielskiej, germańskiej i kierunków pokrewnych, którzy są zainteresowani rozwijaniem swoich kompetencji translatorskich. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz możliwość doskonalenia swojej wiedzy z zakresu tłumaczeń.

niedziela, 18 września 2016
W naszych planach często może pojawić się plan dokładnego zaplanowania wszystkich naszych działań. Dotyczy to także badań, w których plan krok po kroku może wydawać się wymarzonym sposobem dojścia do naukowego celu. Nie tak jednal dokponuje się największych odkryć naukowych. I dlatego warto pamiętać o dzisiejszym Cytacie tygodnia, którego autoem jest Pablo Picasso.

sobota, 17 września 2016


Czy Polska jest wschodzącą gwiazdą światowej nauki? Na jakie zyski będą mogli liczyć przedsiębiorcy, którzy inwestują w naukę? Co trzeba zrobić, żeby żyć z odsetek? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 16 września 2016Do 8 stycznia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń na studia doktoranckie w IST Austria w ramach ISTScholar PhD Program. Konkurs adresowany jest do osób, które w przed wrześniem 2017 będą posiadały stopień licencjata lub magistra.

Logo Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
W systemie www.osf.opi.org.pl udostępnione zostały formularze wniosków, które można składać w ramach piątej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Nabór wniosków w ramach modułów Dziedzictwo narodowe oraz Uniwersalia będzie trwał do 31 października 2016 r. Budżet konkursu wynosi 40 mln zł.

Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Do 17 października 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach drugie jedycji konkursu Powroty. W ramach naboru wniosków możliwe będzie uzyskanie środków na finansowanie projektów o charakterze staży podoktorskich realizowanych przez młodych doktorów powracających po przerwie do pracy naukowej. Budżet konkursu wynosi 4 000 000 zł.

czwartek, 15 września 2016


Logo Narodowego Centrum Nauki
Od 15 września 2016 r. do 15 grudnia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 12, Preludium 12, Sonata 12, Polonez 3 oraz Beethoven 2, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl. Poniżej zamieszczamy krótki opis każdego z konkursów. Łączny budżet konkursów wynosi 390 mln zł.

Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
W dniu 15 września 2016 r. w godz. 10:00 - 13:30 odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone konkursom Fundacji na rzecz Nauki Polskiej pn. Homning, Powroty oraz First Team. Bezpośrednią transmisję ze spotkania można zobaczyć na kanale FNP w serwisie Youtube oraz w tym wpisie.

Logo firmy Amgen
Do 1 lutego 2017 r. można składać wnioski na udział w Amgen Scholars Program. Program umożliwia studentom prowadzenie badań naukowych na najlepszych uczelniach Europy. Konkurs adresowany jest do studentów farmacji, chemii, biologii, biotechnologii, bioinżynierii i dziedzin pokrewnych, którzy planują uzyskanie stopnia doktora.

środa, 14 września 2016


Do 25 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu A-i-R Wro. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych i samorządowych z Wrocławia i Dolnego Śląska, które chcą współorganizować rezydencję artystyczną. Na zrealizowanie projektu można uzyskać 15 000 zł.

Suwałki herb
Do 28 lutego 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach II edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą miasta Suwałki. Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie, magisterskie oraz doktorskie. Pula nagród w konkursie dla autorów najlepszych prac wynosi 10 000 zł.

Herb miasta Szczecin

Od 3 października 2016 r. do 10 października 2016 r. będzie trwał nabór wniosków na stypendia dla studentów i doktorantów w ramach programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin. Wnioski mogą składać studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Wnioskodawcy muszą studiować (studenci) lub mieć wszczęty przewód doktorski (doktoranci) w dziedzinie nauki zgodnej z wykazem dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin, kierunków i specjalności naukowych uprawniających do wystąpienia o stypendium.

wtorek, 13 września 2016


Flaga Izraela
Do 30 listopada 2016 r. trwa nabór kandydatur do stypendiów akademickich dla studentów chcących odbyć studia i kursy językowe w Izraelu. W ramach konkursu przyznane zostaną stypendia naukowe oraz stypendia na kurs języka hebrajskiego.

fot. Luis Dávila / unsplash.com CC0 1.0
Do 30 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia miasta Torunia w dziedzinie kultury na 2017 r. Konkurs adresowany jest do osób, które nie ukończyły 35. roku życia i zajmują się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.

Herb Warszawy
Do 17 października 2016 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach konkursu na stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w m.st. Warszawie. Stypendium może być przyznane na okres 6 lub 12 miesięcy. Stypendium ma charakter indywidualny.

poniedziałek, 12 września 2016


Logo Centrum Promocji Informatyki
Centrum Promocji Informatyki zaprasza wszystkich naukowców oraz pracowników uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych na swoje szkolenia we wrześniu. Ich tematyka będzie dotyczyła pisania artykułów naukowych i publikowania naukowego oraz budowania kompetencji cyfrowych. Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mają zapewniony 10% rabat na udział w szkoleniu.

Herb miasta ŚwiętochłowiceDo 25 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkurs na projekt logo z okazji 70-lecia nadania praw miejskich Świętochłowicom. Zwycięski projekt zostanie oficjalną identyfikacją graficzną miasta Świętochłowice w roku 2017. Autor najlepszego projektu otrzyma nagrodę finansową w wysokości 3 000 zł.


Do 14 października 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Europeana Research Grants. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców, którzy wykorzystują zbiory Europeany do celów badawczych. W ramach konkursu przyznanych zostanie od 3 do 5 grantów w wysokości 8 000 euro każdy.

niedziela, 11 września 2016Kreatywność to cecha, którą chciałby mieć chyba każdy. Jednak kreatywność to wymyślanie czegoś nowego. Nowość niesie zaś za sobą ryzyko niepowodzenia i porażki. Właśnie o połączeniu kreatywności i lęku przed ewentualną porażką, mówi dzisiejszy cytat tygodnia.