niedziela, 19 lutego 2017Kilka razy zwracaliśmy już uwagę, że samo gromadzenie informacji, jest wiedzą, ale nie jest jeszcze mądrością czy inteligencją. Dziś wracamy do tego zagadnienia. Pomoże nam w tym cytat niemieckiego poety. Autorem cytatu tygodnia jest Johann Wolfgang Goethe.

sobota, 18 lutego 2017


Czy reforma szkolnictwa wyższego skutkuje zwolnieniami na uczelniach. Dlaczego minister Jarosław Gowin ubolewa, że studia w Polsce nie mogą być płatne? Jaki procent profesorów i doktorów w Polsce jest zadowolonych ze swojego statusu materialnego? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 17 lutego 2017


Logo National GeographicDo 1 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na granty National Geographic (Standard Grant). W ramach konkursu badacze z całego świata mogą otrzymać środki na odważne i przekraczające granice projekty. Wysokość pojedynczego grantu może wynieść do 30 000 dolarów.

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 15 czerwca 2017 r. można składać wnioski w ramach polsko-francuskiego konkursu na wymianę osobową naukowców Polonium 2018/2019. Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.


Do 15 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach czwartego polsko-singapurskiego konkursu na wspólne projekty badawcze w ramach współpracy polsko-singapurskiej. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie do 220 000 euro na realizację projektu przez każdą ze stron.

czwartek, 16 lutego 2017


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Kontynuacja programów w ramach których prowadzone były nabory wniosków w 2016 r. oraz wysoki budżet w ramach programu Międzynarodowe Agendy Badawcze. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej przedstawiła szczegóły swojej oferty dla badaczy na 2017 r. Do rąk naukowców trafi ponad 270 mln zł.

Logo konkursu o Nagrodę Identitas
Do 30 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla humanistów od Fundacji Identitas. Konkurs adresowany jest do studentów trzeciego, czwartego oraz piątego roku kierunków humanistycznych. W ramach konkursu przyznanych zostanie do dziesięciu stypendiów. Ich wysokość wyniesie od 2 000 zł do 20 000 zł.

Logo Uniwersytetu Warszawskiego
Do 13 kwietnia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendium i dotację imienia Krzysztofa Skubiszewskiego 2017. Konkurs adresowany jest do kandydatów z Europy Środkowej, Bałkanów, krajów Bałtyckich, Europy Wschodniej, Rosji, Azji Środkowej i krajów Kaukazu. Laureat stypendium uzyska możliwość odbycia w roku akademickim 2017/2018 całorocznego indywidualnego stażu naukowego na Uniwersytecie Warszawskim lub innej uczelni w Polsce w zakresie prawa, nauk politycznych lub historii najnowszej.

Logo konkursu Impuls do biznesu
Do 17 marca 2017 r. można przesyłać zgłoszenia do IV edycji konkursu Impuls do biznesu. Konkurs jest skierowany do małych i średnich przedsiębiorstw, których działalność bądź produkty lub usługi charakteryzują się innowacyjnością. Autor najlepszego pomysłu otrzyma 100 000 zł. Pula nagród w konkursie wynosi 320 000 zł.

środa, 15 lutego 2017


Dron podczas Pikniku Naukowego w 2014 r. - fot. www.granty-na-badania.com
Jak informuje "Rzeczpospolita" jeszcze w pierwszym kwartale 2017 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju może otworzyć pierwszy konkurs na innowacje, który wzorowany będzie na amerykańskich tzw. Grand Challenges. Celem konkursu będzie zachęcenie polskich naukowców do większej aktywności.

Web of Science
Firma Clarivate Analytics zaprasza wszystkich naukowców na lutowy  cykl bezpłatnych szkoleń internetowych dotyczących wskaźnika Impact Factor, wyboru czasopism do publikowania wyników swoich badań oraz rankingu czasopism. Szkolenia będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx.

Logo Polskiej Akademii Umiejętności
Do 10 maja 2017 r. można składać wnioski na stypendia Fundacji Lanckorońskich oraz Fundacji z Brzezia Lanckorońskich. O stypendium Fundacji Lanckorońskich mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. W ramach stypendium finansowane jest prowadzenie badań w Wiedniu, Londynie i Rzymie.

Logo Narodowego Centrum Kultury
Do 19 lutego 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu  na staże w instytucjach kultury. Konkurs adresowany jest do studentów, którzy uczęszczają na studia artystyczne lub humanistyczne związane z kulturą.

wtorek, 14 lutego 2017


Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 14 marca 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" w ramach I Osi priorytetowej "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 konkurs WoodINN. Budżet konkursu wynosi 120 mln zł.

Instytut Pamięci Narodowej - logo
Do 15 marca 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach XVI edycji konkursu Instytutu Pamięci Narodowej pn. Kustosz Pamięci Narodowej. Nagroda przyznawana jest osobom, a także instytucjom i organizacjom społecznym za szczególnie aktywny udział w upamiętnieniu historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989 oraz za działalność publiczną zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej.

Herb miasta Szczecin

Od 1 marca 2017 r. do 10 marca 2017 r. będzie trwał nabór wniosków na stypendia dla studentów i doktorantów w ramach programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin. Wnioski mogą składać studenci, którzy nie ukończyli 26. roku życia oraz doktoranci, którzy nie ukończyli 30. roku życia. Wnioskodawcy muszą studiować (studenci) lub mieć wszczęty przewód doktorski (doktoranci) w dziedzinie nauki zgodnej z wykazem dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin, kierunków i specjalności naukowych uprawniających do wystąpienia o stypendium.

poniedziałek, 13 lutego 2017


Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 13 marca 2017 r. do 26 kwietnia 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek - w tym konkurs dedykowany w zakresie elektromobilności. Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie środków na realizację wdrożeń projektów badawczych. Budżet konkursu wynosi 850 mln zł (w tym 50 mln zł dedykowanych elektromobilności).

fot. Negative Space / unsplash.com CC0 1.0 Do 21 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach 13. edycji konkursu o nagrodę im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich naukowców za dorobek w zakresie informatyki i jej zastosowań. Konkurs adresowany jest do osób, które w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok konkursu nie ukończyły 30. roku życia (lub 32. roku życia w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych). Nagroda w bieżącej edycji wynosi 12 000 zł.

Logo Institut Francais
Do 16 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendium rządu francuskiego na pobyt badawczy. Program stypendialny rządu francuskiego finansuje i ułatwia zrealizowanie pobytu wybitnym polskim naukowcom do 45 roku życia (ze stopniem naukowym doktora, profesora lub badacza), którzy planują przeprowadzić część badań we Francji.

niedziela, 12 lutego 2017Czy w nauce można kiedyś zrealizować wszystkie cele? Nie jest to takie łatwe, bo badania zawsze powodują, że pojawiają się przed nami nowe pytania. I zawsze jest warto szukać na nie odpowiedzi. Dobrze wiedział o tym autor dzisiejszego Cytatu tygodnia, którym jest Stefan Żeromski.

sobota, 11 lutego 2017


O co chodzi w zamieszaniu w związku z Ustawą 2.0? Jak powinno wyglądać zatrudnianie pracowników w polskich jednostkach naukowych? Co zrobić, żeby uczenie się, stało się nawykiem? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 10 lutego 2017


Logo Institut FrancaisDo 16 kwietnia 2017 r. można składać wnioski w ramach konkursu o nagrodę im. Szolema Mandelbrojta 2076. Celem konkursu jest nagrodzenie polskich naukowców w wieku do 45 lat za  najlepsze badania matematyczne. Nagrodę otrzyma jeden badacz wyłoniony w wyniku konkursu. Laureat konkursu odbędzie miesięczny pobyt badawczy we Francji w wybranym przez niego laboratorium i będzie poproszony o wygłoszenie kilku wykładów pod egidą Francuskiego Towarzystwa Matematycznego.

Logo konkursu o nagrodę im. Tadeusza Kotarbińskiego
Do 28 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o nagrodę im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Do konkursu można zgłaszać prace naukowe z zakresu nauk humanistycznych. Celem konkursu jest promocją badań, publikacji humanistycznych i samej humanistyki.

Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość
Do 28 lipca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach IX edycji konkursu Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość. Do konkursu można przesyłać prace naukowe, popularno-naukowe i inne o ile prezentują szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi. Laureaci konkursu w każdej kategorii otrzymają nagrodę w wysokości 5 000 zł a jego praca zostanie wydana drukiem.

czwartek, 9 lutego 2017


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 28 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o wprowadzenie tematów do Programu Wykonawczego z Chińską Republiką Ludową na lata 2017-2019. Do konkursu można zgłaszać projekty z dowolnej dziedziny naukowej.

Logo Europejskiego Centrum Solidarności
Do 24 listopada 2017 r. można zgłaszać prace w ramach ósmej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską i doktorską dotyczącą historii Solidarności, opozycji wobec komunizmu i dyktatury lub idei solidarności społecznej. Pula nagród finansowych dla autorów najlepszych prac wynosi 12 000 zł.

Logo miasta Poznań
Do 31 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów na staże w poznańskich firmach. Stypendia mogą być przyznane studentom poznańskich uczelni, którzy zostaną przyjęci na staż w firmie w Poznaniu.

środa, 8 lutego 2017


Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta - logo
Do 2 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Fulbright Slavic Award. W ramach konkursu możliwe jest zdobycie stypendium, które umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta.

Logo Akademii Liderów Rynku Kapitałowego
Do 17 kwietnia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach XII edycji Akademii Liderów Rynku Kapitałowego. Celem Akademii jest stworzenie programu edukacyjnego jako instytucji kształcącej przyszłe elity świata finansów w Polsce.

Logo programu Patriotyzm jutra
Do 5 marca 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach IX edycji programu Patriotyzm jutra. Budżet konkursu wynosi 4 mln zł. W ramach programu dofinansowane są projekty, których minimalna kwota dofinansowania to 5 000 zł a maksymalna 70 000 zł brutto.

wtorek, 7 lutego 2017


Logo Centrum Promocji Informatyki
Centrum Promocji Informatyki zaprasza wszystkich naukowców oraz pracowników uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych na swoje szkolenia w marcu. Ich tematyka będzie dotyczyła informatycznego zarządzania uczelnią oraz nowego rozporządzenia paremetryzacyjnego. Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mają zapewniony 10% rabat na udział w szkoleniu.