czwartek, 22 lutego 2018


Jarosław Gowin - fot. P. Tracz Public domain
 Dzisiaj skieruję gotowy projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce pod obrady rządu, a mówiąc ściślej do Komitetu Stałego Rady Ministrów - zapowiedział w czwartek wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Logo Narodowego Centrum Nauki
Rekordowym zainteresowaniem naukowców cieszył się pierwszy konkurs MINIATURA Narodowego Centrum Nauki na pojedyncze działania naukowe służące realizacji badań podstawowych. W zakończonym niedawno konkursie wsparcie otrzymało 828 naukowców, a łączna kwota finansowania wyniosła prawie 30 mln zł. Celem inicjatywy było wsparcie naukowców, którzy do tej pory nie byli beneficjentami systemu grantowego NCN.

Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki - logo
Do 16 kwietnia 2018 r. można składać wnioski w ramach tzw. konkursu głównego, którego organizatorem jest Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki. Zgodnie z regulaminem konkursu składane wnioski muszą dotyczyć projektów, których budżet wynosi od do 80 000 euro.

Do 27 kwietnia  2018 r. naukowcy mogą ubiegać się o stypendium Ambasady Francji w Polsce oraz Instytutu Francuskiego za badania z zastosowaniami terapeutycznymi. Laureat odbędzie miesięczny pobyt badawczy we Francji. Stypendium przyznane zostanie w ramach V edycji prestiżowego konkursu Prix Galien Polska nagradzającego twórców innowacji w farmacji i medycynie.

Logo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Od 22 marca 2018 r. do 22 listopada 2018 r. można składać wnioski w ramach programu Bon na Innowacje dla MŚP, którego organizatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. W ramach Działania 2.3 Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego. W ramach programu wartość składanego projektu może wynosić od 60 000 zł do 400 000 zł. Budżet konkursu wynosi 70 mln zł.

środa, 21 lutego 2018


Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 20 marca 2018 r. do 5 grudnia 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek (nabór ogólny). Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie środków na realizację wdrożeń projektów badawczych. Budżet konkursu wynosi 750 mln zł.

Logo Muzeum Warszawy
Do 30 marca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach trzeciej edycji konkursu Muzeum Warszawy pt. Dyplomy dla Warszawy. Do konkursu można zgłaszać rozprawy doktorskie i prace magisterskie z zakresu wszelkich specjalności naukowych dotyczących  rozwoju Warszawy. Budżet konkursu wynosi 49 000 zł.


Do 31 marca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursy na najlepsze prace dyplomowe młodych naukowców. Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie i magisterskie w kategorii nauk humanistycznych i społecznych oraz kategorii nauk ścisłych i technicznych. 

wtorek, 20 lutego 2018


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej - logo
Działająca od jesieni 2017 roku Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) prowadzi nabór wniosków do pierwszych dwóch programów. O środki może ubiegać się młodzież polonijna oraz lektorzy języka polskiego. Nabór wniosków w obydwu programach trwa do 31 marca 2018 r.

Logo Funduszy Europejskich
Od 15 marca 2018 r. do 15 maja 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach Działania 4.1  "Badania naukowe i prace rozwojowe" Poddziałanie 4.1.2 "Regionalne agendy naukowo-badawcze". Budżet konkursu wynosi 200 mln zł. Konkurs dotyczy tylko regionów słabiej rozwiniętych (cała Polska oprócz województwa mazowieckiego).

Logo Związku Banków Polskich
Do 15 marca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach VI edycji konkursu Etyka w finansach. Celem konkursu jest zachęcenie do refleksji nad kwestią etyki w finansach profesjonalistów oraz środowisko akademickie. Pula nagród w konkursie sięga 20 000 zł.

poniedziałek, 19 lutego 2018


Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 20 marca 2018 r. do 5 grudnia 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek (miasta średnie). Celem działania jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zapewnienie środków na realizację wdrożeń projektów badawczych. Budżet konkursu wynosi 500 mln zł.

ERA PerMed - logo
Do 10 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach pierwszej edycji konkursu ERA PerMed. W ramach konkursu możliwe jest pozyskanie środków na międzynarodowe projekty badawcze, których tematyka dotyczy zagadnienia z zakresu medycyny personalizowanej. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów NCBiR przeznaczy 500 000 euro.


Do 28 maja 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach Programu AAL (Active Assisted Living Programme). W ramach konkursu można pozyskać środki na prowadzenie badań w ramach zagadnień z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) wspierających osoby z starsze. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na udział polskich podmiotów przeznaczyło 500 000 euro.

niedziela, 18 lutego 2018


http://www.granty-na-badania.com/2018/02/cytat-tygodnia-137.html
Czytanie to zawsze dobry pomysł. Ale nie ważnie jest, żeby tylko czytać, ale także co czytać. Przypomina o tom myśl Pliniusza Starszego, który jest autorem dzisiejszego Cytatu tygodnia.

sobota, 17 lutego 2018


Czy polskie uczelnie zarabiają na nauce? Jakie wpadki notują polskie uczelnie na swoich stronach internetowych? Czy inteligencja cyfrowa jest ważniejsza niż inne rodzaje inteligencji? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 16 lutego 2018


Logo konkursu Nowe Technologie dla Dziewczyn
Od 8 marca 2018 r. do 30 czerwca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach programu mentoringowo-stypendialnego Nowe technologie dla dziewczyn. Konkurs adresowany jest do studentek oraz tegorocznych maturzystek, które rozpoczną studia na wybranych kierunkach uczelni biorących udział w programie. Wysokość pojedynczego stypendium wynosi 12 000 zł.

fot. Mari Pi / unsplash.com CC0 1.0
Do 1 sierpnia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach V edycji konkursu na stypendium Gildia.pl. Do konkursu można zgłaszać aplikacje konkursową. Pula nagród w konkursie wynosi 18 000 zł. W ramach konkursu przyznane zostanie stypendium w wysokości 20 000 zł

Herb województwa opolskiego
Do 9 marca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na małe granty dla uczelni województwa opolskiego na zadania dydaktyczno-naukowe. Budżet konkursu wynosi 50 000 zł. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi 10 000 zł. Minimalna wysokość dofinansowania jednego projektu wynosi 3 000 zł.

czwartek, 15 lutego 2018


Logo Narodowego Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki opublikowało na swojej stronie internetowej listę projektów, które uzyskały finansowanie w ramach konkursów Sonata 13, Maestro 9, Sonata Bis 7 oraz Harmonia 9. Nabór wniosków we wspomnianych konkursach trwał do 15 czerwca do 22 września 2017 r. Wyniki można znaleźć klikając w ten link. Na realizację projektów NCN przeznaczy ponad 326 mln zł.

fot. Camille Orgel / unsplash.com CC0 1.0
Do 30 września 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych. Do konkursu mogą być zgłaszane prace magisterskie, które zostały obronione w latach 2016-2018. Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.  

fot. Adam Sherez / unsplash.com CC0 1.0
Do 15 października 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie pn. Rodzina - Społeczeństwo - Przyszłość. Do konkursu można zgłaszać prace z  wszelkich specjalności naukowych, dotyczących zagadnień polityki prorodzinnej, a także roli rodziny w funkcjonowaniu społeczeństwa. Pula nagród w konkursie wynosi 8 000 zł.

Logo województwa Mazowieckiego
Do 30 marca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów uczelni artystycznych z województwa mazowieckiego. Stypendium przyznawane jest na realizację przedsięwzięcia w zakresie twórczości artystycznej, opieki nad zabytkami lub upowszechniania kultury. Stypendium wynosi 6 300 zł.

środa, 14 lutego 2018


Od 19 lutego 2018 r. do 23 marca 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w konkursie o nagrody marszałka województwa łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim. Do konkursu można zgłaszać prace dotychczas nienagradzane w formie nagrody pieniężnej w innych konkursach.

Logo Ośrodka Pamięć i Przyszłość
Do 13 marca 2018 r. można składać wnioski w ramach IV edycji konkursu na stypendium im. gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila". Konkurs adresowany jest do pełnoletnich osób, które prowadzą badania nad działalnością i dziedzictwem Żołnierzy Wyklętych. W ramach konkursu przyznane zostaną trzy 8-miesięczne stypendia. Wysokość każdego z nich będzie wynosiła 2 000 zł miesięcznie.

Kultura Paryska - logo
Do 1 sierpnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach drugiej edycji konkursu na najlepsze prace doktorskie i magisterskie związane tematycznie z historią i dorobkiem Instytutu Literackiego w Paryżu. Pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 17 000 zł.

wtorek, 13 lutego 2018


Logo Śląskiego Funduszu Stypendialnego
Do 15 kwietnia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach XXXV edycji Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego. Konkurs adresowany jest do studentów szkół wyższych - mieszkańców województwa śląskiego, którzy spełnią wymagania konkursowe.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego - logo
Do 30 marca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursów na projekt logo i gadżetu związanego z jubileuszem 50-lecia Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Pula nagród dla autorów zwycięskich projektów wynosi 2 500 zł.

Logo konkursu Script Pro 2016
Do 7 marca 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu scenariuszowego Script Pro. Konkurs adresowany jest do młodych twórców, którzy wkraczają w świat filmu. Pula nagród w konkursie dla autorów najlepszych zgłoszeń wynosi 40 000 zł.