czwartek, 23 listopada 2017


Logo Komisji Europejskiej
Do 21 marca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie - MSCA-RISE-2018 na wymianę pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami. Budżet konkursu wynosi 80 mln  euro.

środa, 22 listopada 2017


fot. Cole Keister / unsplash.com CC0 1.0
Posłowie PiS podczas posiedzenia sejmowej podkomisji krytycznie odnieśli się do proponowanego przez resort nauki projektu reform uczelni. Drogi słabszych i silniejszych uczelni będą się coraz silnej rozchodzić - oceniła poseł Mirosława Stachowiak-Różecka (PiS).

Logo strony internetowej premier.gov.plDo 31 stycznia 2018 r. można zgłaszać kandydatów do nagrody Prezesa Rady Ministrów za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną. Nagroda będzie przyznawana za wyróżnione rozprawy doktorskie, wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub stopnia doktora habilitowanego sztuki oraz osiągnięcia naukowe, naukowo-techniczne lub artystyczne.

Herb Bydgoszczy
Do 10 stycznia 2018 r. można zgłaszać prace w ramach konkursu na najlepszą pracę naukową, którego organizatorem jest prezydent miasta Bydgoszcz. Zgłaszać można prace licencjackie, magisterskie, inżynierskie oraz doktorskie, które są związane z Bydgoszczą i zostały obronione w roku akademickim 2016/2017.

Akademia Dietetyki - logo
Do 10 stycznia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach II edycji konkursu pn. Nowe trendy w dietetyce. Głównym celem konkursu jest umożliwienie rozwoju młodym specjalistom oraz zdobycie cennego zawodowego doświadczenia w dziedzinie dietetyki i nauk o żywności. Pula nagród w konkursie wynosi 2 000 zł.

wtorek, 21 listopada 2017


fot. delfi de la Rua / unsplash.com CC0 1.0
Co roku na brytyjskie uczelnie aplikuje prawie 4 tys. polskich studentów. Niektóre szacunki mówią nawet o 10 tys. Informacje o brexicie nie zmniejszyły zainteresowania, wręcz przeciwnie. Na niektórych uczelniach liczba zagranicznych studentów się podwoiła. Wśród najbardziej obleganych kierunków są administracja, architektura, sztuka, medycyna i nauki społeczne. Po studiach tylko część absolwentów wraca do Polski. Większość rozjeżdża się po całym świecie, bo dyplom brytyjskich uczelni otwiera wiele drzwi.

http://www.granty-na-badania.com/2017/11/stypendia-na-studia-podyplomowe-w.html
Do 17 stycznia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na stypendia na studia podyplomowe na rok akademicki 2018/2019 w Kolegium Europejskim (College of Europe). Nauka trwa 10 miesięcy: od września 2018 r. do czerwca 2019 r. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i francuskim.

fot. Jez Timms / unsplash.com CC0 1.0
Ruszyła kolejna rekrutacja do Programu Głównego Pracowni Liderów Prawa. Program to cykl seminariów, podczas których liderzy prawa, polityki i gospodarki przekazują swoją wiedzę oraz dzielą się doświadczeniem z uczestnikami. 

http://www.granty-na-badania.com/2017/11/xxii-konkurs-im-krzysztofa-metraka.html
Do 18 marca 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach XXII edycji konkursu im. Krzysztofa Mętraka. Konkurs ma na celu promowanie młodych ludzi piszących o filmie: studentów, dziennikarzy, krytyków. Budżet konkursu wynosi 17 500 zł.

poniedziałek, 20 listopada 2017


Jarosław Gowin - fot. Piotr Drabik /  CC BY 2.0
Jest kwestią otwartą, czy habilitacje w polskim systemie szkolnictwa powinny pozostać; jeśli tak, to powinny istnieć również habilitacje wdrożeniowe - mówił w czwartek podczas Kongresu 590 wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Idea4Azoty - logoW trybie ciągłym trwa nabór zgłoszeń do programu akceleracyjnego Idea4Azoty. Program ma łączyć potencjał środowiska akademickiego i badawczego z potencjałem biznesowym Grupy Azoty S.A. W konkursie mogą brać udział m.in. uczelnie wyższe, instytuty badawcze i przedsiębiorcy.

fot. Adi Goldstein / unsplash.com CC0 1.0
Od 19 lutego 2018 r. do 20 kwietnia 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach pierwszej edycji konkursu INGA – Innowacyjne Gazownictwo, którego organizatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo oraz GAZ-SYSTEM. Celem konkursu będzie wyłonienie nowatorskich rozwiązań dla sektora gazowego. Budżet konkursu będzie wynosił 400 mln zł.

Do 18 grudnia 2017 r. można przesyłać zgłoszenia do wzięcia udziału w 41. wyprawie polarnej PAN. Celem wyjazdy jest spędzenie okresu od czerwca/lipca 2018 r. do lipca 2019 r. (grupa zimująca) lub  do września/października 2018 r. (grupa letnia) w polskiej stacji polarnej Hornsund na Spitsbergenie. Za cały czas pobytu przewidziane jest wynagrodzenie finansowe.

niedziela, 19 listopada 2017Podstawowym warunkiem, żeby osiągnąć cel, jest wyznaczenie go. Zdarza się jednak, że nasze cele są bardzo słabo sprecyzowane. Bardziej niż o celach mówimy wówczas o życzeniach. A te są mniej wymierne i przez to trudniejsze do osiągnięcia niż cele. Niech przypomina o tym nasz dzisiejszy Cytat tygodnia.

sobota, 18 listopada 2017


Co znaczy pomysł, że habilitacja ma być wdrożeniowa? Dlaczego rewolucja przemysłowa nie wydarzyła się w czasach Nerona? Dlaczego pozwalamy, żeby zabijało nas przepracowanie? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 17 listopada 2017


Logo Institut FrancaisDo 7 marca 2018 r. mogą składać wnioski osoby, które są zainteresowane spędzenia ostatniego roku studiów lub uzyskaniem polsko-francuskiego doktoratu we Francji. Całość zapewniana jest w ramach stypendiów rządu francuskiego. Oferta skierowana jest do młodych naukowców z wszystkich dziedzin nauki - z wyłączeniem medycyny.

EuroNanoMed III - logo
Do 16 stycznia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach II międzynarodowego konkursu organizowanego w ramach programu EuroNanoMed III. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie finansowania badań obejmujących zagadnienia z zakresu nanomedycyny. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 euro.

Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
95 mln zł dofinansowania na przełomowe prace badawczo-rozwojowe mogą zdobyć naukowcy i firmy w uruchomionych dzisiaj konkursach Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Czas na składanie wniosków mija 15 stycznia 2018 r. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

czwartek, 16 listopada 2017


fot. Drew Graham / unsplash.com CC0 1.0
Likwidacja lub ograniczenie barier w prowadzeniu działalności innowacyjnej oraz podniesienie atrakcyjności podatkowych instrumentów wsparcia działalności innowacyjnej w Polsce - takie mają być skutki ustawy, którą w środę bez poprawek zaakceptował Senat.

Diamentowy Grant - konkurs dla utalentowanych studentów.

Do dnia 15 stycznia 2018 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach VII edycji konkursu Diamentowy Grant. Adresatami konkursu Diamentowy Grant są osoby, które w roku ogłoszenia konkursu ukończyły studia pierwszego stopnia lub ukończyły trzeci roku jednolitych studiów magisterskich lub w przypadku studiów trwających 6 lat – ukończyły czwarty roku jednolitych studiów magisterskich i kontynuują naukę.

fot. Joe Shilington / unsplash.com CC0 1.0
Do 15 stycznia 2018 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na wyłonienie twórcy 48 stronicowego albumu komiksowego poświęconego życiu lub osiągnięciom Józefa Piłsudskiego. Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich. Zwycięzca otrzyma 8 000 zł na przygotowanie pracy.

fot. veeterzy / unsplash.com CC0 1.0
Do 23 stycznia 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Horizon Prize – Materials for clean air. Jak informuje Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE celem konkursu jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania, które zmniejszy stężenie cząstek stałych w powietrzu i poprawi jakość powietrza w miastach. Wysokość nagrody wynosi 3 mln euro.

środa, 15 listopada 2017


Logo MNiSW - fot. www.granty-na-badania.com
Prace nad konstytucją dla nauki, zmiany na rzecz innowacyjności, nowe programy na rzecz upowszechniania nauki - działania resortu nauki w ostatnich dwóch latach opierały się na tych trzech głównych filarach - podsumował w środę minister nauki Jarosław Gowin.