piątek, 24 marca 2017


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 24 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Najlepsi z najlepszych! 2.0. - wsparcie dla studentów w międzynarodowych zmaganiach. Celem konkursu jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności, poprzez wspieranie uczestnictwa w międzynarodowych konkursach lub zawodach. Budżet programu wynosi 9 492 000 zł.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku - logo
Do 24 października 2017 r. można przesyłać zgłoszenia do V edycji konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu problematyki rynku pracy. Adresatami konkursu są autorzy prac magisterskich obronionych w terminie od 1 stycznia 2015 r. do 24 października 2017  r. na uczelniach . Prace magisterskie muszą być obronione na uczelniach, które prowadzą swoją działalność na terenie województwa pomorskiego. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody rzeczowe.

Logo Narodowego Centrum Nauki
W dniach 10-11 maja 2017 r. w Kielcach odbędzie się kolejna edycja Dni NCN. Jak informuje Narodowe Centrum Nauki jednym z ich elementów będą warsztaty poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych.

czwartek, 23 marca 2017


http://www.granty-na-badania.com/2017/03/konkurs-na-projekt-gadzetow.html
Do 31 marca 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na gadżet promujący polską obecność na międzynarodowej wystawie Astana Expo 2017. Konkurs skierowany jest m.in. do studentów kierunków projektowych. Autor najlepszej pracy otrzyma 14 910 zł.

fot. Liane Metzler / unsplash.com CC0 1.0
Do 30 września 2017 r. trwa nabór zgłoszeń do konkursu na najlepsze prace licencjackie i magisterskie dotyczące piłki nożnej. Do konkursu mogą być zgłoszone prace wykonane na wyższych uczelniach w Polsce, a ich obszar tematyczny winien być osadzony w szeroko rozumianej problematyce pomorskiej piłki nożnej. Pula nagród w konkursie wynosi 3 500 zł.


Do 11 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach Wspólnego Przedsięwzięcia ESCEL. Zgodnie z informacjami organizatorów w ramach konkursu można uzyskać środki na międzynarodowe badania naukowe z zakresu: micro/nanoelectronics, smart integrated systems and embedded/cyber-physical systems. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 1,5 mln euro.

środa, 22 marca 2017


Logo miasta Poznań
Do 30 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów na stypendia i nagrody miasta Poznania. W ramach konkursów przyznane zostaną środki na nagrody artystyczne, nagrody naukowe, stypendia artystyczne i stypendia naukowe. Budżet konkursu wynosi 240 000 zł.

http://www.granty-na-badania.com/2017/03/program-stypendialny-yes.htmlDo 9 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu stypendialnego Yes. Program adresowany jest do studentów uczelni artystycznych i absolwentów do 5 lat po ukończeniu uczelni. Pula nagród w konkursie wynosi 16 500 zł.

Logo konkursu Wspieramy rozwój
Łącznie 700 tys. zł czeka w konkursie grantowym organizowanym przez Cedrob S.A. na podmioty - m.in. uczelnie i instytucje naukowe - realizujące działania przynoszące korzyści społeczne. Mogą one zgłaszać swoje pomysły do 21 kwietnia 2017 r.

wtorek, 21 marca 2017


Logo konkursu Studencki Nobel 2017Do 15 kwietnia 2017 r. można przesyłać zgłoszenia do udziału w konkursie Studencki Nobel 2017. Celem organizowanego przez Niezależne Zrzeszenie Studentów konkursu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych studentów w kraju oraz ułatwienie im rozpoczęcia kariery na rynku pracy oraz rozpowszechnianie działań prospołecznych oraz propagowanie nauki i przedsiębiorczości.

fot. Loreta Povoliene / unsplash.com CC0 1.0
Do 30 kwietnia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na projekt statuetki European Championship ORC Gdańsk 2017. Konkurs adresowany jest do pełnoletnich uczniów średnich szkół plastycznych, studentów lub absolwentów polskich uczelni wyższych, w szczególności wydziałów/kierunków rzeźby, wzornictwa, form przemysłowych, projektowania, architektury itp. Autor zwycięskiej pracy otrzyma 3 000 zł.


Do 3 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia artystyczne marszałka województwa zachodniopomorskiego. Celem konkursu jest dalszy rozwój stypendysty oraz wykonanie, w ustalonym terminie, określonego przedsięwzięcia artystycznego. Pula nagród w konkursie wynosi 36 000 zł

poniedziałek, 20 marca 2017


Logo Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej
Do 1 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia na krótkoterminowe pobyty badawcze w Niemczech. Konkurs adresowany jest do wysoko wykwalifikowanych absolwentów wszystkich kierunków oraz młodych naukowców z doktoratem. Pobyt w Niemczech może trwać od 1 do 6 miesięcy.

Logo Śląskiego Funduszu Stypendialnego
Do 13 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach XXXIII edycji Śląskiego Funduszu Stypendialnego im. Adama Graczyńskiego. Konkurs adresowany jest do studentów szkół wyższych - mieszkańców województwa śląskiego, którzy spełnią wymagania konkursowe.

Polsko-Norweska Współpraca Badawcza - logo
Od 12 kwietnia 2017 r. godz. 12:00 w trybie ciągłym prowadzony będzie nabór wniosków w ramach działań bilateralnych w Funduszu Współpracy Dwustronnej Polsko-Norweskiej Współpracy Badawczej. Budżet konkursu wynosi 400 000 euro.

niedziela, 19 marca 2017Niemal wszystko chcemy i możemy mieć dziś błyskawicznie. Natychmiast i bez oczekiwania. Zatraciliśmy zdolność czekania na rzeczy wielkie. Dlatego warto powrócić do doświadczeń innych i poznać związaną z cierpliwością myśl Michała Anioła.

sobota, 18 marca 2017


Czy bycie doktorem ma wpływ na zdobycie pracy? Jak naukowo przygotować się na zmianę czasu? Czy filozofia może być pomocna dla menadżerów? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 17 marca 2017


Logo Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej
Do 1 maja 2017 r. trwa nabór wniosków na stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla grup studenckich z Polski. W ramach stypendium możliwe będzie pokrycie kosztów wyjazdu grupy studentów  - od 10 do 15 osób - wszystkich kierunków od drugiego semestru studiów oraz jednego nauczyciela akademickiego. Wyjazdy będą mogły być realizowane od 1 września 2017 r.

Lublin miasto inspiracji - logo
Do 31 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu dla studentów pierwszego roku studiów szkół wyższych, uczący się na terenie miasta Lublin, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju, organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Łączna wysokość stypendium wynosi 4 387,50 zł.

M-ERA - logo
Do 13 czerwca 2017 r. drugi nabór wniosków w ramach konkursu M-ERA. W ramach konkursu można uzyskać środki na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

czwartek, 16 marca 2017


Logo Narodowego Centrum Nauki
Zwiększenie miesięcznych limitów wynagrodzeń, podwyższenie rocznego limitu budżetu w konkursie Preludium, zwiększenie kosztów pośrednich oraz przejście na wyłącznie elektroniczne składanie wniosków - to najważniejsze zmiany, które Narodowe Centrum Nauki wprowadził w regulaminach konkursów Opus 13 i Preludium 13.

Logo Naukowej Fundacji PolpharmyDo 31 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach XVI edycji konkursu Naukowej Fundacji Polpharmy. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów badawczych dotyczących tematu Rozwój i optymalizacja procesów w biotechnologii medycznej.  

Akademia Górniczo-Hutnicza - logo
Do 13 kwietnia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na hasło związane z obchodami setnej rocznicy otwarcia Akademii Górniczo-Hutniczej. Zgodnie z informacjami organizatorów hasło powinno być oryginalne, czytelne i łatwe do zapamiętania. Autor najlepszego hasła otrzyma nagrodę w wysokości 3 000 zł.

środa, 15 marca 2017


Logo Narodowego Centrum Nauki
Od 15 marca 2017 r. do 16 czerwca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów Opus 13 i Preludium 13, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl. Poniżej zamieszczamy krótki opis każdego z konkursów. Łączny budżet konkursów wynosi 280 mln zł.

Logo European Research Council
Już 10 lat Europejska Rada ds. Badań Naukowych przyznaje najbardziej prestiżowe granty na naszym kontynencie. Dysponuje budżetem w wysokości 13 miliardów euro. Wśród laureatów jest 22 Polaków. Kim są naukowcy, którzy awansowali do europejskiej naukowej elity?

fot. Luis Dávila / unsplash.com CC0 1.0
Do 31 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia miasta Torunia w dziedzinie kultury na drugie półrocze 2017 r. Konkurs adresowany jest do osób, które nie ukończyły 35. roku życia i zajmują się twórczością artystyczną lub upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury.

wtorek, 14 marca 2017


http://www.granty-na-badania.com/2017/03/konkurs-na-prace-dyplomowa-z-zakresu.html
Do 30 września 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkurs na najlepszą pracę dyplomową z zakresu tworzyw sztucznych. Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie, inżynierskie i magisterskie, które zostały obronione w roku akademickim 2016/2017. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę w wysokości 5 000 zł.

Logo miasta Ełk
Do 15 października 2017 r. można przesyłać prace w ramach X edycji konkursu na najlepsza pracę dyplomową o tematyce związanej z miastem Ełk. Konkurs adresowany jest do absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich, doktoranckich oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Pula nagród w obecnej edycji konkursu wynosi 15 000 zł.

Polskie Towarzystwo Gerontologiczne - logo
Do 14 maja 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na prace naukowe o tematyce gerontologicznej. Do konkursu można zgłaszać prace z obszaru gerontologii społecznej, gerontologii klinicznej (geriatrii) i gerontologii eksperymentalnej, które zostały obronione w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2016 r.

poniedziałek, 13 marca 2017


Logo Agencji Bezpieczeństwa WewnętrznegoDo 30 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z dziedziny bezpieczeństwa wewnętrznego państwa. Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie i magisterskie, które zostały obronione na ocenę bardzo dobrą w roku akademickim 2016/2017 oraz prace doktorskie obronione w latach 2007-2017. Pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 7 500 zł.

Herb Gliwic
Do 30 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach XII edycji konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i doktorską dotyczącą miasta Gliwice. Do konkursu można zgłaszać prace obronione w latach 2014-2017, które nie zgłaszano do konkursu w jego wcześniejszych edycjach. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody finansowe oraz rzeczowe.