czwartek, 25 sierpnia 2016


Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od 3 października 2016 r. do 2 listopada 2016 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" (Konkurs 1/4.1.4/2016). Budżet konkursu wynosi 200 mln zł.

Logo firmy Schindler
Do 15 grudnia 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Schindler Global Award 2017. Konkurs adresowany jest do studentów ostatniego roku architektury, architektury krajobrazu i urbanistyki studiów licencjackich i magisterskich. Pula nagród w konkursie wynosi 100 000 dolarów.

Logo konkursu Entra Excellence Award 2016

Do 30 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Entra Excellence Award 2016. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszego projektu (wizualizacji) wnętrza, zaprojektowanego zgodnie z wymaganiami. Pula nagród w konkursie wynosi 7 000 zł.

środa, 24 sierpnia 2016Do 1 września 2016 r. trwa nabór wniosków do programu stypendialnego Dream New. W ramach konkursu możliwe jest zdobycie środków na semestralny pobyt na jednej z uczelni w Nowej Zelandii. Zgodnie z informacjami organizatorów w ramach konkursu przyznanych zostanie osiem stypendiów po 7 500 euro każde.

Logo Fundacji Czesława M. Rodkiewicza
Do 30 kwietnia 2017 r. można składać wnioski w ramach konkursu Czesław M. Rodkiewicz Scholarship Foundation. Konkurs adresowany jest do osób, które posiadają dyplom inżyniera z uczelni wyższej w Polsce i studiują na polskiej uczelni, lub w instytucie naukowym w celu uzyskania tytułu doktora. Przyznane zostaną dwa stypendia w wysokości 4 000 dolarów kanadyjskich (ok. 11 000 zł).

Logo konkursu Zabawka przyjazna dziecku
Do 31 października 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach IX edycji konkursu Zabawka przyjazna dziecku. Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie najlepszych zabawek polskich projektantów i twórców ludowych. Pula nagród w konkursie dla zwycięskich prac wynosi 11 000 zł.

wtorek, 23 sierpnia 2016


Logo serwisu PAP Nauka w Polsce
Do 16 października 2016 r. można przesyłać zgłoszenia kandydatów do 12. edycji konkursu Popularyzator nauki. Celem konkursu jest nagrodzenie osób i instytucji, które pomagają innym  bliżej poznać i lepiej zrozumieć zjawiska zachodzące wokół nas oraz przybliżają najnowsze wyniki badań naukowych. Organizatorami konkursu są Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Agencja Prasowa serwis Nauka w Polsce.

Logo koncernu ABB
Do 15 listopada 2016 r. można składać wnioski w ramach konkursu organizowanego przez koncern ABB. Do konkursu mogą zgłaszać się autorzy obronionych prac magisterskich, inżynierskich oraz doktorskich, napisanych w języku polskim lub angielskim. Nagroda główna wynosi 30 000 zł. Przyznane zostaną również dwa wyróżnienia po 15 000 zł każde.

fot. Athena Lam / unsplash.com CC0 1.0
Do 30 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach międzynarodowego konkursu Copper and the Home. Do konkursu można zgłaszać projekty przedmiotu codziennego użytku z miedzi lub stopów miedzi (mosiądz, brąz, miedzionikiel). Pula nagród w konkursie wynosi 8 000 euro.

poniedziałek, 22 sierpnia 2016


Logo European University Institute
Do 25 października 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach staży podoktorskich Max Weber Programme. Program adresowany jest do młodych naukowców, którzy nie wcześniej niż pięć lat temu uzyskali stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych oraz społecznych. Osoby zakwalifikowane do udziału w programie, będą mogły odbyć trwający od 12 do 24 miesięcy staż w European University Institute we Florencji.

Konkurs Wolność Formy - plakat
Do 1 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Wolność Formy na realizację formy wizualnej. Konkurs ma charakter otwarty - jest skierowany zarówno do twórców indywidualnych, firm, osób prawnych, organizacji, instytucji, jak i kolektywów artystycznych.

Logo Sapere Auso
Do 31 października 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkurs o Nagrodę Hochtief Polska. Do konkursu można zgłaszać prace dyplomowe z zakresu budownictwa i architektury, których autorami są studenci z województwa małopolskiego. Autor najlepszej pracy otrzyma nagrodę finansową w wysokości 7 500 zł.

niedziela, 21 sierpnia 2016Cały czas jesteśmy w okresie wakacyjnym. Dlatego dziś Cytat tygodnia związany z lenistwem i pracą. Cytat nieco zaskakujący, ale też pokazujący, że na pracę i bardzo duże zaangażowanie w jej wykonanie czasami warto spojrzeć z pewnym dystansem.

sobota, 20 sierpnia 2016


Dlaczego inwestorzy zainteresowali się akademikami? Jakie polskie słowa są największym wyzwaniem dla obcokrajowców? Co wyniknie z zestawienia polskiej mentalności z mentalnością mieszkańców Wysp Kanaryjskich? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 19 sierpnia 2016


Logo Narodowego Centrum Nauki
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło nabór zgłoszeń na warsztaty, których tematyka będzie dotyczyła przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych. Zgodnie z informacjami organizatorów warsztaty będą prowadzone przez koordynatorów dyscyplin NCN i będą obejmowały także samodzielną pracę nad elementami wniosku o finansowanie.

Logo Fulbright-Schuman Award
Od 15 września 2016 r. do 1 grudnia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Fulbright-Schuman Award. W ramach konkursu przyznawane są stypendia na realizację projektów dotyczących stosunków pomiędzy USA i Unią Europejską lub związanych ze sprawami Unii Europejskiej.

Logo European University Institute
Do 30 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach Fernand Braudel Senior Fellowships. Konkurs skierowany jest do naukowców prowadzących badania w ramach nauk ekonomicznych, historycznych, społecznych oraz politycznych. Laureaci konkursu otrzymają możliwość realizacji stypendium w European University Institute.

Logo Sapere Auso
Do 31 października 2016 r. można składać wnioski w ramach Programu Stypendialnego SAPERE AUSO 2016/2017 na stypendia dla studentów z województwa małopolskiego. Stypendium przyznawane jest na okres dziesięciu miesięcy (październik 2016 r. - lipiec 2017 r.). Miesięczna wysokość stypendium wynosi 600 zł.

czwartek, 18 sierpnia 2016


Logo konkursu Medi@stery
Do 20 października 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu Medi@stery na najlepszą pracę magisterską z wiedzy o mediach. Do konkursu można zgłaszać prace napisane w języku w polskim na kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna w polskich uczelniach publicznych i niepublicznych.

Logo Polskiej Grupy Energetycznej
Do 30 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach II edycji konkursu fotograficznego pt. "Energetyczny kadr". Konkurs adresowany jest do miłośników fotografii - amatorów i profesjonalistów - którzy ukończyli 16. rok życia. Pula nagród dla autorów najlepszych zdjęć wynosi 7 500 zł.

Logo Polskiej Akademii Nauk
W dniu 19 września 2016 r. Polska Akademia Nauk oraz Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie organizują warsztaty, których celem jest przygotowanie naukowców do aplikowania o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC). Zgłoszenia do udziału w warsztatach można przesyłać do 2 września 2016 r.

środa, 17 sierpnia 2016


fot. Helloquence / unsplash.com CC0 1.0
O zaletach platformy Coursera.org pisaliśmy na początku 2014 r. Kolejny raz warto zainteresować się jej działaniem. W ostatnich dniach właśnie na Coursera.org rozpoczęły się lub rozpoczną się internetowe kursy, których celem jest usprawnienie umiejętności pisania artykułów naukowych.

Herb miasta Częstochowa

Do 30 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy. Do konkursu prace naukowe mogą zgłaszać absolwenci częstochowskich szkół wyższych. Pula nagród dla autorów najlepszych prac wynosi 12 000 zł.

Do 23 września 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu Biznes w kobiecych rękach 2016. Program adresowany jest do osób ambitnych, kreatywnych, nastawionych na sukces, otwartych na współpracę z innymi, zainteresowanych nowymi trendami technologicznymi.

wtorek, 16 sierpnia 2016


Logo Insytutu Książki
Do 31 grudnia 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach II edycji konkursu na projekt książek dla najmłodszych dzieci TRZY/MAM/KSIĄŻKI. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego projektu publikacji skierowanej do rodziców i opiekunów dzieci w wieku poniżej trzech lat. Nagroda główna w konkursie wynosi 25 000 zł.

Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej - logo

Do 30 września 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu o stypendium naukowe im. Antoniego Dębskiego. Konkurs adresowany jest do młodych pracowników naukowych - do 35. roku życia - studentów, członków federacji nurkowych, wyróżniających się szerokimi horyzontami intelektualnymi, godną naśladowania postawą, uczciwością i pasją oraz osiągnięciami w uprawianej dziedzinie.

Logo Krakowskiej Szkoły FilmowejDo 15 września 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu o stypendium Krakowskiej Szkoły Filmowej.Celem konkursu jest przyznanie stypendium na semestr nauki w Krakowskiej Szkole Filmowej im. Wojciecha Jerzego Hasa, ułatwienie dostępu do edukacji filmowej, rozwijanie zainteresowania sztuką filmową wśród młodych ludzi.

niedziela, 14 sierpnia 2016W Rio de Janeiro trwają właśnie igrzyska olimpijskie. Postanowiliśmy więc sięgnąć po cytat osoby, która dobrze zna klimat igrzysk. I tak naszym bohaterem jest Jim Ryun, który w 1968 r. zdobył srebrny medal w biegu na 1500 m. Ale cytat wcale nie odnosi się do sportu.

sobota, 13 sierpnia 2016


W jaki sposób zostanie ograniczona biurokracja na uczelniach? Czy już niedługo wszystkie studia będą odbywały się on-line? Czy naukowcy w Polsce wreszcie zaczęli patentować swoje odkrycia? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 12 sierpnia 2016


Fundacja na rzecz Nauki Polskiej rozstrzygnęła pierwsze konkursy w programach HOMING i POWROTY. Wsparcie w łącznej wysokości ponad 13 mln zł trafi do osiemnastu młodych badaczy, którzy będą realizować innowacyjne projekty B+R w Polsce. Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Stypendia w Bawarii

Do 1 grudnia 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na roczne stypendia na studia podyplomowe w roku akademickim 2017/2018 oraz stypendia doktoranckie w niemieckim kraju związkowym Bawaria . Konkurs adresowany jest do absolwentów szkół wyższych z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czech, Ukrainy i Węgier.

Fundusze Europejskie
Do 15 września 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu fotograficznego Fundusze w obiektywie. Celem konkursu jest promocja projektów, które uzyskały wsparcie z Funduszy Europejskich i są prezentowane na stronie internetowej www.mapadotacji.gov.pl

czwartek, 11 sierpnia 2016


Logo Centrum Promocji Informatyki
Centrum Promocji Informatyki zaprasza wszystkich naukowców oraz pracowników uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych na swoje szkolenia we wrześniu. Ich tematyka będzie dotyczyła pomocy materialnej dla doktorantów i studentów oraz awansów naukowych w tzw. nowej procedurze. Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mają zapewniony 10% rabat na udział w szkoleniu.

Logo konkursu Innowatory Wprost 2016
Do 16 września 2016 r. trwa nabór zgłoszeń do konkursu Innowatory Wprost 2016. Konkurs adresowany jest do firm, które inwestują w innowacje.W celu przesłania zgłoszenia do konkursu, należy wypełnić ankietę on-line na stronie http://innowacje.wprost.pl/ankieta/

Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych - logo
Do 30 września 2016 r. można przesyłać zgłoszenia do VII edycji konkursu im. Karola Sabatha. Celem konkursu jest wybranie najlepszego materiału dziennikarskiego popularyzującego naukę w polskich mediach. Organizatorem konkursu jest Polskie Stowarzyszenie Dziennikarzy Naukowych. Główna nagroda w konkursie wynosi 4 000 zł.

środa, 10 sierpnia 2016


Logo Zonta International
Do 15 listopada 2016 r. można zgłaszać się do konkursu o stypendium Amelii Earhart. Adresatami konkursu są doktorantki, które prowadzą badania naukowe w naukach związanych z aeronautyką lub lotnictwem. Dla 35 laureatek konkursu z całego świata organizatorzy przygotowali roczne stypendia po 10 000 dolarów każde. Organizatorem konkursu jest Zonta International.

Do 30 września 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na plakat, który organizowany jest w ramach projektu pn. "Rotmistrz Pilecki Bohater Niezwyciężony". Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do studentów uczelni i wydziałów artystycznych, artystów plastyków, projektantów graficznych, osób zajmujących się projektowaniem reklamowym w Polsce i poza jej granicami. Pula nagród w konkursie wynosi 20 000 zł.

Logo Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
Do 22 października 2016 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach IV edycji konkursu na informację medialną dotyczącą ochrony własności przemysłowej. Konkurs adresowanych jest do autorów publikujących w prasie, radiu, telewizji i mediach elektronicznych, których prace zostały opublikowane lub wyemitowane w okresie od 16 września 2015 r. do 30 września 2016 r. Pula środków na nagrody dla autorów najlepszych zgłoszeń wynosi 25 000 zł.

wtorek, 9 sierpnia 2016


Logo Polsko-Niemieckiej fundacji na rzecz Nauki
Do 1 listopada 2016 r. można składać wnioski w ramach tzw. uproszczonego konkursu, którego organizatorem jest Polsko-Niemiecka Fundacja na rzecz Nauki. Do konkursu można zgłaszać projekty we współpracy polsko-niemieckiej, których budżet nie przekracza 12 000 euro.

Do 23 września 2016 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu literackiego dla studentów. Do konkursu przyjmowane są prace stanowiące analizę filozoficznych, teologicznych lub literackich tekstów Karola Wojtyły – Jana Pawła II oraz twórcze rozwinięcie jego myśli lub odniesienie się do niej. Pula nagród w konkursie wynosi 4 000 zł.

Logo Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej
Do 4 listopada 2016 r. można przesyłać na konkurs filmowy o ochronie własności intelektualnej, którego organizatorem jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych filmów, promujących korzyści wynikające z ochrony własności intelektualnej. Pula nagród dla autorów najlepszych filmów wynosi 8 000 zł