niedziela, 22 stycznia 2017


Czy przyrost wiedzy, prowadzi do zwiększania się mądrości? Pozytywna odpowiedź, tylko początkowo wydaje się poprawna. Bo sytuacja wcale nie jest taka prosta i oczywista. Dobrze wiedział o tym już Heraklit z Efezu. I właśnie on jest autorem dzisiejszego Cytatu tygodnia.

sobota, 21 stycznia 2017


Czy w Polskiej nauce więcej jest wysp szczęśliwości czy próżności? Na co w najbliższym roku przeznaczy środki Narodowe Centrum Badań i Rozwoju? Czy prowadząc zajęcia, jesteśmy skazani na Power Pointa? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 20 stycznia 2017


Logo Fundacji im. Janusza Kurtyki
Do 10 lutego 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu o nagrodę im. Janusza Kurtyki. Konkurs polega na wyłonieniu pracy naukowej z zakresu nauk humanistycznych, społecznych lub prawnych, której problematyka koresponduje z tematyką tegorocznej edycji. Temat edycji 2017 - Przestrzeń między dwoma totalitaryzmami – dramat społeczeństwa i państwa polskiego w XX w.

Logo Stowarzyszenia Willa Decjusza
Do 3 lutego 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach programu rezydencji artystycznej pn. "George Sand – Fryderyk Chopin". Konkurs adresowany jest do artystów reprezentujących różne dziedziny sztuki (literatura, muzyka, teatr, sztuki plastyczne, sceniczne i medialne). Laureat konkursu otrzyma możliwość odbycia 8-tygodniowego pobytu stypendialnego pod Berlinem oraz stypendium w wysokości 2 000 euro.


Do 21 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach piątej edycji konkursu na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące oporności na antybiotyki. O finansowanie mogą się starać grupy badawcze złożone z co najmniej trzech, a co najwyżej sześciu zespołów naukowych pochodzących z co najmniej trzech krajów uczestniczących w konkursie

czwartek, 19 stycznia 2017


Balon z logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - fot. www.granty-na-badania.com
Od 1 października 2017 r. swoje funkcjonowanie rozpocząć ma Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. Do jej zadań należało będzie m.in. inicjowanie i realizowanie programów stypendialnych dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych oraz nauczycieli akademickich a także inicjowanie i realizowanie programów wspierania procesu umiędzynarodowienia uczelni i jednostek naukowych w Polsce.

Bank Gospodarstwa Krajowego - logo
Od 20 lutego 2017 r. do 29 marca 2017r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu w poddziałaniu 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Program Operacyjny  Inteligentny Rozwój. Celem konkursu jest wsparcie projektów polegających na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym. Budżet konkursu wynosi 400 mln zł.

Logo konkursu ERA-CVD Cardiovascular Diseases

Do 6 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach II konkursu w programie ERA-CVD Cardiovascular Diseases. W ramach konkursu można uzyskać środki na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych dotyczących zagadnień z zakresu chorób sercowo-naczyniowych. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

środa, 18 stycznia 2017


Od 1 lutego 2017 r. do 2 marca 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach XI edycji konkursu na jednorazowe stypendia naukowe marszałka województw łódzkiego. Adresatami konkursu są studenci, którzy zamieszkują na stałe na terenie województwa łódzkiego lub siedziba ich uczelni znajduje się na terenie województwa łódzkiego. Wysokość stypendium wynosi do 10 000 zł.

Fonds National de la Recherche - logo
Do 26 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach VI edycji konkursu CORE  na polsko-luksemburskie projekty badawcze. Nabór wniosków w Polsce prowadzony będzie przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Składać można bilateralne projekty realizowane przez jednostki z Polski i z Luksemburga.

Logo ERA-NET Neuron II
Do 14 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach II konkursu ERA-NET. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na prowadzenie międzynarodowych badań obejmujących zagadnienia z zakresu neurologii. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło łącznie 500 000 euro.

wtorek, 17 stycznia 2017


Logo miasta Poznań
Do 29 stycznia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na "wiosenną" L edycję Programu Staży i Praktyk Studenckich w Urzędzie Miasta Poznania. Staże będą odbywały się od marca do końca czerwca 2017 r.  Na studentów czeka 76 miejsc w 26 wydziałach i biurach Urzędu Miasta Poznania oraz 8 miejsc w Poznańskim Centrum Świadczeń.

Three Minute Thesis®
Do 29 stycznia 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu Three Minute Thesis®. Przedmiotem Konkursu 3MT® jest wyłonienie najlepszej trzyminutowej prezentacji ustnej na temat prowadzonej w ramach doktoratu pracy naukowej i jej znaczenia dla społeczeństwa, wygłoszonej przed publicznością i Jury w trakcie trwania Konkursu 3MT®.

Logo Fundacji im. Stefana Batorego
Do 1 marca 2017 r. można składać wnioski w ramach konkursu na stypendia z Funduszu im. Iwony Winiarskiej-Feleszko. Konkurs adresowany jest do osób pochodzących z niezamożnych środowisk mniejszych miast i małych miejscowości, które w 2017 r. chcą rozpocząć naukę na I rok studiów dziennych w państwowych uczelniach warszawskich. Wysokość miesięcznego stypendium - od września do czerwca - wynosi 700 zł.

poniedziałek, 16 stycznia 2017


L’Oréal Brandstorm 2017Studenci z Polski mogą zgłaszać się do międzynarodowego konkursu: L’Oréal Brandstorm 2017. W jego 25. edycji udział mogą wziąć również przyszli inżynierowie. Zwycięzcy po raz pierwszy będą mogli też w pełni zrealizować swoje pomysły.

Logo Grupy ErgisDo 31 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach akcji stypendialnej Grupy Ergis w porozumieniu ze Starostą Powiatu Wąbrzeskiego. Akcja skierowana jest do studentów, którzy złożą deklarację zamieszkania w powiecie wąbrzeskim oraz oraz podjęcia pracy w Grupie Ergis, po zakończeniu studiów.

Logo Fundacji im. Stefana BatoregoDo 1 czerwca 2017 r. można składać wnioski w ramach konkursu Funduszu „Rozwiń Skrzydła" im. J. i J. Putka na stypendia dla przyszłych studentów. Konkurs adresowany jest do młodych ludzi z niezamożnych rodzin, zamierzających studiować w polskich uczelniach państwowych na dziennych studiach licencjackich lub jednolitych magisterskich. Wysokość miesięcznego stypendium - od września do czerwca - wynosi 630 zł.

niedziela, 15 stycznia 2017


Bardzo lubimy cytaty o wiedzy. Ale sama wiedza to dość problematyczna sprawa. Zazwyczaj narzekamy, że my sami lub inni mamy jej za mało. Czy problemem może być sytuacja, w której posiadamy zbyt wiele wiedzy? Spróbuje na to odpowiedzieć dzisiejszy Cytat tygodnia.

sobota, 14 stycznia 2017


Czy wśród naukowców zawsze byli lizusi władzy? Jakie konsekwencje mogą spotkać osoby, które organizują fikcyjną konferencję? Dlaczego warto planować swoją pracę? To tylko część z pytań, na które odpowiedzi zebraliśmy w dzisiejszym odcinku Weekendowo o Nauce. Zapraszamy.

piątek, 13 stycznia 2017


Rzecznik Finansowy - logo
Do 28 kwietnia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach I edycji konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego na prace naukowe z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym. Celem konkursu jest wspieranie badań nad problematyką ochrony praw i interesów klientów rynku finansowego oraz popularyzacja osiągnięć w tym zakresie.

Młodzi na start - konkurs dla designerów
Do 12 maja 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 6. edycji konkursu dla młodych designerów Młodzi na start. Do konkursu można zgłaszać prace dotyczące tematu "Małe wnętrza, wielki design". Laureat głównej nagrody otrzyma 10 000 zł.

JPND - logo
Do 6 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach programu JPND. W ramach konkursu możliwe jest uzyskanie środków na prowadzenie międzynarodowych projektów badawczych obejmujących zagadnienia z zakresu chorób neurodegeneracyjnych. Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBiR przeznaczyło budżet w wysokości 500 000 euro.

czwartek, 12 stycznia 2017


Logo Centrum Promocji Informatyki
Centrum Promocji Informatyki zaprasza wszystkich naukowców oraz pracowników uczelni, jednostek naukowych, badawczych, i badawczo-rozwojowych na swoje szkolenia w lutym. Ich tematyka będzie dotyczyła zakładania, efektywnego prowadzenia i rozwoju czasopisma naukowego oraz prawa autorskiego w działalności artystycznej. Czytelnicy serwisu www.granty-na-badania.com mają zapewniony 10% rabat na udział w szkoleniu.

Logo Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
Od 10 lutego 2017 r. do 13 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach działania 3.3: "Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw" poddziałania 3.3.3: "Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand". Budżet konkursu wynosi 200 mln zł.

Logo Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
Od  1 marca 2017 r. do 28 kwietnia 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Działania 1.2 "Sektorowe programy B+R" w ramach I Osi priorytetowej "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 INNOCHEM. Budżet konkursu wynosi 180 mln zł.

środa, 11 stycznia 2017


Logo firmy Thomson Reuters
Firma Thomson Reuters zaprasza wszystkich naukowców na styczniowy cykl bezpłatnych szkoleń internetowych dotyczących korzystania z EndNote online, wyszukiwania publikacji i zbierania dorobku oraz korzystania z bazy MEDLINE. Szkolenia będą prowadzone w języku polskim na platformie WebEx.

Logo konkursu Kliszożercy
Do 12 lutego 2017 r. można przesyłać zgłoszenia do konkursu Kliszożercy 2017. Konkurs adresowany jest do studentów z całej Polski oraz wykładowców krakowskich uczelni wyższych. Dla autorów najlepszych prac przygotowano nagrody rzeczowe. Organizatorem konkursu jest Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Artystyczna Podróż Hestii - logoDo 24 marca 2017 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach 16. edycji konkursu Artystyczna Podróż Hestii. Konkurs adresowany jest do studentów III, IV i V roku wszystkich kierunków artystycznych uczelni wyższych w Polsce. Nagrodą główną w konkursie jest Rezydencja w Nowym Jorku oraz wystawa porezydencyjna w Warszawie.

wtorek, 10 stycznia 2017


Logo Stypendium im. Lane`a KirklandaDo 1 marca 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia im. Lane'a Kirklanda na stypendia do Polski w roku akademickim 2017/2018. Program adresowany jest do posiadających wyższe wykształcenie młodych liderów zainteresowanych rozwojem demokracji, gospodarki i społeczeństwa obywatelskiego w swoich krajach i w regionie. W konkursie mogą brać udział kandydaci z Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy, Gruzji, Armenii, Azerbejdżanu, Kazachstanu i Kirgistanu. Miesięczna wysokość stypendium wynosi ok. 1 800 zł.