poniedziałek, 14 października 2013


Logo Fundacji 2065 im. Lesława A. Pagi
Do 27 listopada 2013 r. można składać wnioski w ramach programu grantowego Stypendium im. Lesława A. Pagi. Program skierowany do akademickich kół naukowych organizacji studenckich działających w obszarze rynku kapitałowego. Budżet konkursu wynosi 50 000 zł.


Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu, jego celem długofalowym jest przede wszystkim:
  • zwiększenie kapitału społecznego Polaków,
  • promocja modelu rozwoju Polski opartego na zdolności do współpracy i budowy trwałych więzi społecznych, 
  • rozwój kapitału intelektualnego Polski poprzez wspieranie projektów edukacyjnych i badań naukowych.
Szansę na uzyskanie wsparcia mają projekty edukacyjne oraz naukowo-badawcze w zakresie rynku kapitałowego. Muszą być one prowadzone przez organizacje studenckie oraz akademickie koła naukowe z uczelni wyższych w Polsce.

Konkurs skierowany jest do organizacji zrzeszających studentów lub absolwentów - którzy nie ukończyli 35. roku życia - uczelni wyższych przede wszystkim o profilu prawniczym lub ekonomicznym. Zespół projektowy może składać się z 3-6 osób. Może reprezentować organizacje studenckie, akademickie koła naukowe lub inne zarejestrowane stowarzyszenia i organizacje. Możliwe jest również zgłaszanie projektów przez zespoły nieformalne.

W priorytetowy sposób traktowane będę zgłoszenia, które:
  • będą w stanie pozyskać dodatkowe finansowanie z innych źródeł,
  • będą realizowane cyklicznie,
  • będą miały charakter międzynarodowy,
  • uzasadnią potrzebę realizacji projektu,
  • przedstawią plan ewaluacji projektu (warunek konieczny).
Wyniki konkursu zostaną podane 17 grudnia 2013 r. Finansowane projekty będą musiały być zrealizowane do 25 lipca 2014 r.
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...