poniedziałek, 8 września 2014


Logo Ministerstwa Spraw Zagranicznych
Do 31 grudnia 2014 r. można zgłaszać swoje propozycje na konkurs na najlepszą pracę magisterską, którego organizatorem jest Minister Spraw Zagranicznych. Zgłaszane prace muszą dotyczyć współczesnych stosunków międzynarodowych. Konkurs adresowany jest do absolwentów polskich i zagranicznych uczelni.

Zgodnie z regulaminem do konkursu można zgłaszać tylko prace magisterskie, które zostały obronione w roku zgłoszenia tj. 2014 r. Muszą one mieścić się w zakresie podanej poniżej tematyki:
 • priorytety polskiej polityki zagranicznej i ich realizacja w wybranych dziedzinach lub regionach geograficznych;
 • stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z wybranym państwem, grupą państw lub regionem;
 • członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej na forum organizacji międzynarodowych i regionalnych;
 • zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego;
 • polityka Rzeczypospolitej Polskiej wobec środowisk polonijnych;
 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym polskiej kultury i nauki;
 • prawa człowieka;
 • współpraca Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie międzynarodowych stosunków ekonomicznych.
 Dla laureatów konkursu przewidziano następujące nagrody i wyróżnienia:
 • nagroda I stopnia - nagroda pieniężna w wysokości 6-krotności kwoty bazowej oraz stażu od 1 do 3 miesięcy w wybranej komórce organizacyjnej MSZ lub trwającego 1 miesiąc stażu w wybranej palcówce zagranicznej finansowanego przez MSZ;
 • nagroda II stopnia - nagroda pieniężna w wysokości 4-krotności kwoty bazowej;
 • nagroda III stopnia - nagroda pieniężna w wysokości 2-krotości kwoty bazowej;
 • wyróżnienie - w formie upominku książkowego.
Pod pojęciem kwoty bazowej należy rozumieć kwotę bazową ustaloną w ustawie budżetowej na dany rok dla obliczenia wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej, zaokrągloną do pełnego złotego. Zgodnie z Ustawą budżetową na rok 2014 kwota ta wynosi 1873,84 zł.

Prace konkursowe, można przesłać w jednej z wybranych form:
1.W wersji papierowej przez autora pracy, dołączając:
- list polecający z uczelni;
- opinię recenzenta;
- opinię promotora;
- życiorys autora pracy zawierający dane kontaktowe tj.: numer telefonu, adres mailowy i adres do korespondencji.    
2. W wersji elektronicznej przez uczelnię, w której praca została obroniona, dołączając:
- opinię recenzenta;
- opinię promotora;
- życiorys autora pracy zawierający dane kontaktowe tj.: numer telefonu, adres mailowy i adres do korespondencji.Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...