środa, 24 czerwca 2015


Herb województwa opolskiego
Do 5 lipca 2015 r. trwa nabór wniosków na stypendia dla studentów od marszałka województwa opolskiego. W ramach konkursu przyznane zostaną trwające po 10 miesięcy stypendia. Wysokość stypendium wynosi 500 zł miesięcznie. Stypendium będzie wypłacane od 1 października 2015 r. do 31 lipca 2016 r.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkursu, wnioski mogą składać studenci, którzy spełniają następujące wymagania:
  • mają stałe zameldowanie na terenie województwa opolskiego i studiują na uczelniach województwa opolskiego i pozawojewódzkich;
  • mają stałe zameldowanie poza terenem województwa opolskiego, a studiują na uczelniach województwa opolskiego;
  • średnia ich ocen ze wszystkich zaliczeń i egzaminów w I semestrze roku akademickiego, w którym składany jest wniosek, jest nie niższa niż 4,70;
  • posiadają udokumentowane osiągnięcia w pracy naukowo – badawczej lub osiągnięcia sportowe, artystyczne na szczeblu krajowym lub międzynarodowym;
  • posiadają inne osiągnięcia.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...