środa, 25 maja 2016


Logo Funduszy Europejskich
W trybie ciągłym trwa nabór wniosków w ramach osi priorytetowej I - Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 - Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów: Bon na innowacje z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Budżet konkursu wynosi 5 mln euro.

Zgodnie z regulaminem konkursu w ramach naboru wniosków wspierane będą bony na innowacje. Wsparcie obejmie przedsięwzięcia polegające na realizacji prac badawczych lub rozwojowych określonych przez przedsiębiorcę, we współpracy z instytucją naukową, związanych z opracowaniem lub rozwojem nowego lub ulepszonego produktu, usługi lub zmian procesowych, w tym także usług z zakresu wzornictwa.


Maksymalna wartość dofinansowania projektów:
  • 50 000 zł dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące, licząc od dnia wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego albo CEIDG na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.
  • 100 000  zł przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą powyżej 24 miesięcy, licząc od dnia wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego albo CEIDG na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.
Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.


Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...