czwartek, 6 października 2016


Flaga województwa pomorskiego
Do 25 listopada 2016 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia marszałka dla studentów z województwa pomorskiego. O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy są mieszkańcami województwa pomorskiego. Stypendium przyznawane jest na okres 9 miesięcy. Maksymalna wysokość stypendium to 380 zł miesięcznie.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski o stypendium może składać osoba, która spełnia poniższe warunki:
 • jest mieszkańcem województwa pomorskiego,
 • będzie kontynuował studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie w roku, na który składany jest wniosek,
 • w roku akademickim poprzedzającym rok, na który składany jest wniosek: 1. uzyskał co najmniej dwa osiągnięcia oraz 2. uzyskał średnią ocen nie mniejszą niż 90% średniej możliwej do uzyskania na danym kierunku, zgodnie ze wzorem: So 0,9 x Sm
So – średnia ocen osiągnięta przez Studenta
Sm – maksymalna średnia ocen możliwa do uzyskania na danym kierunku
  Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania stypendium można znaleźć w regulaminie konkursu, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.
  Print Friendly and PDF
  Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


  Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

  Podaj swój adres email:


  Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.  0 komentarze :

  Prześlij komentarz

  Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

  Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...