czwartek, 3 sierpnia 2017


Logo Funduszy Europejskich
Od 4 września 2017 r. do 26 września 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.3.1 "Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa" w ramach I Osi priorytetowej "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020. Budżet konkursu wynosi 1 miliard zł.

Konkurs adresowany jest do podmiotów spełniających kryteria mikro- lub małego przedsiębiorcy, nienotowane na giełdzie w okresie do pięciu lat po ich rejestracji, które nie dokonały podziału zysków i nie zostały utworzone w wyniku połączenia. Wnioskodawca powinien być przedsiębiorcą innowacyjnym w rozumieniu Art. 2 pkt 80 Rozporządzenia Komisji nr 651/2014.

W ramach wsparcia jest możliwość wyboru jednej z dwóch ścieżek:
Ścieżka A: Wartość Budżetu Projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi: 6,25 - 25 mln zł. Dofinansowanie: 5 – 20 mln zł (max. 80% Budżetu Projektu)
Ścieżka B: Wartość Budżetu Projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi: 25 -50 mln zł. Dofinansowanie: 20 – 40 mln zł (max. 80% Budżetu Projektu).

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...