W graficzny sposób wyjaśniamy, jak zdobyć grant na badania naukowe.

#1

Nie odkładaj prac nad wnioskiem na ostatnią chwilę. Napisanie przemyślanego wniosku wymaga czasu.

#2

Przeczytaj dokumentację konkursową. Trudno napisać dobry wniosek, jeśli nie wiesz, czego oczekuje grantodawca.

#3

Pisz bez błędów językowych. Jeśli nie potrafisz napisać wniosku bez błędów, to skąd pewność, że błędów nie popełnisz w badaniach? 

#4

Nie musisz od razu być kierownikiem projektu. Na początku lepiej zostać wykonawcą u bardziej doświadczonego naukowca i uczyć się od niego. 

#5
Podawaj poglądy naukowe sprzeczne z twoimi poglądami. Nauka to także akceptacja wielu konkurencyjnych teorii. 

#6
Przeczytaj recenzję swojego odrzuconego wniosku. Eksperci muszą wskazać jego dobre i słabe strony. To cenne wskazówki. 

#7

Nie zgłaszaj badań, które już zostały przeprowadzone. Powielanie prac innych badaczy nie jest innowacyjne.

#8

Przestrzegaj reguł z dokumentacji konkursowej. Utrata dofinansowania z powodu błędów formalnych nie jest przyjemna.


#9

Śledź najnowsze publikacje i wyniki badań w swojej dziedzinie. Nie chcesz przecież zgłosić badań, które już ktoś przeprowadził 

#10
Wyniki swoich badań staraj się publikować w najlepszych czasopismach naukowych. Dorobek naukowy to klucz do zdobycia grantu.

#11

Członków zespołu badawczego dobieraj zgodnie z potrzebnymi kompetencjami i umiejętnościami. Budujesz kompetentny zespół naukowy a nie grupę znajomych.comments powered by Disqus