środa, 17 kwietnia 2013


Ekspertów NCN obowiązują ustalone zasady przy ocenie wniosków
Konkursy ogłaszane przez Narodowe Centrum Nauki mają wiele wspólnych zasad, które są takie same dla wszystkich konkursów. Czytając reguły oceniania wniosków, dostrzec jednak można, że nie w każdym konkursie te same elementy są tak samo ważne. Przygotowaliśmy więc przegląd reguł obowiązujących recenzentów.

Na początek zapoznajmy się z wytycznymi skierowanymi do recenzentów. Zgodnie z postanowieniami zawartymi w dokumentacji konkursowej w trakcie oceny merytorycznej członkowie Zespołu Ekspertów kierują się następującymi zasadami:
  • eksperci nie zmieniają złożonego kosztorysu;
  • wniosek otrzymuje ocenę punktową, która ma charakter pomocniczy i stanowi punkt wyjścia do dyskusji nad oceną końcową;
  • podstawą decyzji Zespołu Ekspertów o ocenie końcowej wniosku jest jego analiza i przeprowadzenie dyskusji nad zasadnością finansowania wniosku, na tle innych wniosków ocenianych w konkursie;
  • oceną końcową wniosku jest jego pozycja na liście rankingowej, ustalona przez Zespół Ekspertów podczas dyskusji na posiedzeniu;
  • wniosek, który uzyska uzgodnione stanowisko Zespołu Ekspertów o przyznaniu oceny zero punktów w którymkolwiek obszarze podlegającym ocenie, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania;
  • wniosek, który uzyska uzgodnione stanowisko Zespołu Ekspertów o niespełnianiu któregokolwiek z wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania.
Ustalony jest także procentowy wkład ocen poszczególnych kryteriów w ocenie indywidualnej wniosków oraz charakter tych ocen dla poszczególnych konkursów. Ocenie poddawane są takie elementy jak ocena dorobku kierownika / wykonawców projektu, ocena projektu, ocena kosztorysu, ocena możliwości wykonania. Elementy, które są oceniane, dostosowane są do specyfiki poszczególnych konkursów. Procentowy wkład poszczególnych kryteriów w poszczególnych konkursach prezentuje tabela poniżej. 


Kryteria oceniane w poszczególnych konkursach NCN
Kryteria oceniane w poszczególnych konkursach NCN

W poszczególnych elementach oceny wystawiane są według przedstawionych poniżej zasad.  W zależności od konkursu ulegają one niewielkim zmianom, które można dostrzec w dokumentacji konkursowej. Jak zostało już przywołane wniosek, który uzyska uzgodnione stanowisko Zespołu Ekspertów o przyznaniu oceny zero punktów w którymkolwiek obszarze podlegającym ocenie, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania. W konkursach SYMFONIA, ETIUDA oraz FUGA przeprowadzane są także rozmowy kwalifikacyjne z kierownikami zgłaszanych projektów.

W oparciu o przywołane powyżej zasady, łatwo można zauważyć, które elementy wniosku są najważniejsze w danym konkursie. Dla wnioskodawcy kluczowe znaczenie musi mieć jednak przede wszystkim zasada, zgodnie z którą "wniosek, który uzyska uzgodnione stanowisko Zespołu Ekspertów o przyznaniu oceny zero punktów w którymkolwiek obszarze podlegającym ocenie, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania". O ile więc pewne elementy wniosku są ważniejsze od innych, to nie możemy sobie pozwolić na niedopracowanie teoretycznie mniej ważnych elementów naszej aplikacji. Niesie to bowiem ryzyko uzyskania oceny zero punktów, a to oznacza odrzucenie wniosku.

Grafika we wpisie pochodzi z domeny publicznej.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom