piątek, 19 kwietnia 2013


Logo programu L'Oréal "Dla kobiet i nauki"
Do 31 maja br. trwa nabór wniosków w ramach konkursu L'Oréal "Dla kobiet i nauki". Dla Polski przeznaczone są jednoroczne stypendia dla dwóch doktorantek oraz trzech badaczek kończących pracę nad habilitacją. O stypendia mogą starać się kobiety, które prowadzą badania związane z nauki o życiu.

Wiek kandydatek ubiegających się o stypendia nie powinien przekraczać 35 lat w przypadku doktorantek,  a 45 lat - w przypadku kandydatek kończących pracę habilitacyjną. Wysokość rocznych stypendiów wyznaczona została na 27000 zł płacone w miesięcznych ratach w przypadku doktorantek i 32000 zł płacone w miesięcznych ratach w przypadku badaczek, będących na etapie pracy habilitacyjnej.

Zgłoszenia należy nadsyłać na załączonym wniosku wraz z załącznikami na adres przewodniczącej Jury. 
Prof. dr hab. Ewa Łojkowska,
Katedra Biotechnologii, Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG & AMG,
ul. Kładki 24, 80-822 Gdańsk z dopiskiem "L'Oréal Polska dla kobiet i nauki"
Wniosek (bez załączników) należy również przesłać w formie elektronicznej na adres przewodniczącej Jury.

Zgłoszenie powinno być zaakceptowane (podpisane) przez dziekana lub dyrektora jednostki kształcącej lub zatrudniającej kandydatkę. Do wypełnionego wniosku należy dołączyć następujące załączniki:
  • Życiorys [CV]
  • Kopie dyplomów, dokumentujących wyższe wykształcenie
  • Krótki opis dotychczasowego przebiegu pracy naukowej [1 strona]
  • Krótki opis planów naukowych na najbliższy rok [1 strona]
  • Opinię opiekuna naukowego
  • Spis publikacji naukowych
  • Kopie najważniejszych publikacji 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 lipca br. Kandydatki o wynikach naboru zostaną poinformowane drogą pisemną. 

Strona internetowa konkursu
Wniosek o stypendium dla badaczek kończących pracę doktorską
Wniosek o stypendium dla badaczek kończących pracę habilitacyjną
Regulamin konkursu L'Oréal "Dla kobiet i nauki"
Plakat promujący konkurs L'Oréal "Dla kobiet i nauki"Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...