czwartek, 11 kwietnia 2013


Fundacja Lanckorońskich oraz Narodowy Bank Polski ogłosiły nabory wniosków na finansowanie realizacji projektów badawczych w 2014 r. O stypendium Fundacji Lanckorońskich mogą ubiegać się archeologowie śródziemnomorscy, historycy, historycy sztuki, filologowie klasyczni i historycy filozofii. Konkurs NBP skierowany jest zaś do osób zajmujących się badaniami z zakresu ekonomii.

Wnioski o stypendia Fundacji Lanckorońskich należy składać do Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. W ramach stypendium finansowane może być prowadzenie badań zagranicznych w Rzymie, Wiedniu, Londynie i wyjątkowo w innych ośrodkach naukowych w Europie. Najczęściej finansowane są wyjazdy trwające od jednego do trzech miesięcy. Termin składania wniosków upływa 15 maja 2013 r.  Przed upłynięciem terminu, należy złożyć wniosek w wersji papierowej w Kancelarii PAU w Krakowie (ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków) oraz przesłać drogą mailową (format doc) na adres stypendia_fl@pau.krakow.pl. O stypendium nie mogą ubiegać się studenci.


Narodowy Bank Polski ogłosił nabór wniosków badawczych na 2014 r.
Do 5 maja 2013 r. można natomiast składać wnioski w ramach konkursu na projekty badawcze, który ogłosił Narodowy Bank Polski. Wnioski aplikacyjne do konkursu należy przesyłać drogą elektroniczną na adres konkurs_badania@nbp.pl, do północy 5 maja 2013 r. (zgłoszenia dokonane po tym terminie nie będą rozpatrywane). W temacie wiadomości należy podać: „Zgłoszenie do konkursu na projekty badawcze NBP – 2014 r.". Zadeklarowany termin rozpoczęcia realizacji projektów zgłaszanych do konkursu nie może być wcześniejszy niż styczeń 2014 r., a realizacja projektów musi zakończyć się do końca października 2014 r.

Tematy podejmowane w zgłaszanych badaniach powinny być zgodne z "Ramowym programem badań ekonomicznych NBP na lata 2013-2016". Jako priorytetowe traktowane są następujące zagadnienia:
  1. Analiza międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki.
  2. Antycykliczna polityka makroostrożnościowa i jej związki z polityką monetarną.
  3. Determinanty rentowności obligacji skarbowych Polski i innych krajów europejskich w ostatnich latach.
  4. Koncentracja sektora bankowego w Polsce i jej efekty.
  5. Korzyści i ryzyka wejścia do strefy euro w świetle obecnej i nowej architektury instytucjonalnej UE.
  6. Uwarunkowania rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce.
  7. Prywatne i publiczne zadłużenie zagraniczne i jego wpływ na stabilność makroekonomiczną i finansową w Polsce.
  8. Sektor nieregulowanych instytucji finansowych.
  9. Wpływ długofalowych i cyklicznych zmian skłonności do oszczędzania sektora prywatnego na sytuację makroekonomiczną kraju.
Oprócz pracowników NBP wnioski mogą składać pracownicy naukowo-dydaktyczni, doktoranci i studenci wyższych uczelni, pracownicy instytutów badawczych, instytucji administracji państwowej i instytucji finansowych oraz inne osoby prowadzące badania ekonomiczne. Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...