środa, 24 kwietnia 2013


We wniosku do NCN należy uwzględnić koszty pośrednie i bezpośrednie
Ważną częścią wniosku o grant badawczy jest przypisanie poszczególnych wydatków do odpowiednich kategorii. Choć kosztorys wniosków składanych do Narodowego Centrum Nauki nie jest zbyt skomplikowany, to może sprawiać pewne problemy. Wyjaśniamy więc jak przygotować go poprawnie.

!!! OD 16 WRZEŚNIA 2013 R. NARODOWE CENTRUM NAUKI ZMIENIŁO KATALOG KOSZTÓW POŚREDNICH I BEZPOŚREDNICH - KLIKNIJ I PRZECZYTAJ WIĘCEJ !!!

Kosztorys wniosku do NCN składa się z elementów, które zawiera tabela poniżej.

Szablon kosztorysu wniosku do Narodowego Centrum Nauki
Szablon kosztorysu wniosku do Narodowego Centrum Nauki - źródło własne

Jak widzimy w skład kosztorysu wchodzą koszty pośrednie i bezpośrednie. Zgodnie w instrukcjami Narodowego Centrum Nauki terminy te powinny być rozumiane w następujący sposób.

Koszty bezpośrednie to koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu. Zaliczają się do nich koszty wynagrodzeń (wraz z pochodnymi) , koszty aparatury, podróży, konferencji, materiałów, odczynników, usług obcych np. tłumaczeń, obliczeń, analiz itp.

NCN uznaje, że oprócz wynagrodzeń i aparatury, pozostałe wydatki w projekcie zaliczane są do „innych kosztów bezpośrednich”. Przykładowe inne koszty bezpośrednie to:
 • wykupienie dostępu do bazy danych;
 • kwerendy biblioteczne;
 • udział w konferencjach;
 • materiały eksploatacyjne; 
 • usługi kserograficzne;
 • zakup literatury;
 • zakup raportów z badań;
 • zakup odczynników;
 • program komputerowy (licencja na program);
 • tłumaczenia;
 • korekta językowa tłumacza;
 • gromadzenie danych / przeprowadzenie badania przez firmę zewnętrzną (rekrutacja osób badanych, pomieszczenia do wywiadów, transkrypcja);
 • usługi poligraficzne;
 • organizacja konferencji;
 • koszty promocji i reklamy konferencji;
 • koszty wynajęcia sali;
 • druk książki / wydanie książki;
 • redakcja książki.
Oczywiście katalog innych kosztów bezpośrednich jest katalogiem otwartym i każdy badacz może umieścić w nim takie pozycje, które mają merytoryczne uzasadnienie i faktycznie są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu.
 
Koszty pośrednie to koszty ogólne funkcjonowania jednostki związanej z realizacją projektu. Zaliczają się do nich np. koszty administracji i zarządzania, wynajęcia i amortyzacji budynków i aparatury, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, wody i elektryczności, ogrzewania, ubezpieczenia, wyposażenia biurowego, zatrudnienia personelu administracyjnego itp. Zgodnie z ustaleniami NCN wysokość kosztów pośrednich nie może przekraczać 30% wnioskowanych kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów aparatury. 

Wyjątkami są tu maksymalne stawko kosztów pośrednich w ramach konkursów SYMFONIA (do 20%) oraz FUGA (jednostka naukowa otrzymuje 1000 zł za każdy miesiąc stażu). W konkursie ETIUDA nie przewidziano zaś kosztów pośrednich.

Informacje z posiedzenia Rady Narodowego Centrum Nauki z kwietnia 2013 r. wskazują, że wkrótce zasady podziału wydatków na koszty pośrednie i bezpośrednie, mogą ulec zmianie. W konkursach ogłoszonych 15 marca 2013 r. obowiązują zasady przedstawione powyżej.
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom