wtorek, 23 kwietnia 2013


Logo konkursu Nagrody Naukowe tygodnika Polityka
Ruszył nabór wniosków w ramach XIII edycji konkursu o Nagrody Naukowe, którego organizatorem jest tygodnik "Polityka". Do zdobycia jest pięć stypendiów dla młodych naukowców w kwocie 30000 zł każde. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2013 r.

W konkursie mogą brać udział:
  1. pracownicy naukowo-dydaktyczni, naukowi oraz dydaktyczni posiadający tytuł zawodowy magistra lub stopień naukowy doktora lub doktora habilitowanego, zatrudnieni w polskich uczelniach publicznych lub niepublicznych działających na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).
  2. uczestnicy studiów doktoranckich, w tym także niestacjonarnych, utworzonych i prowadzonych zgodnie z odrębnymi przepisami.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w październiku 2013 r. Wypełniony formularz należy przesłać pocztą elektroniczną na adres stypendia@polityka.pl
Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom