czwartek, 11 kwietnia 2013


Poradnik do wniosków do NCN
Kluczem do napisania dobrego wniosku, który uzyska finansowanie od NCN, jest zrozumienie jakie cele przyświecają instytucji, która przeznacza pieniądze na badania naukowe. Konieczne jest zrozumienie jakie zamiary, tematyka oraz cele do spełnienia stawia przed sobą grantodawca. Jest to ściśle związane z tym, czego oczekuje od aplikantów.  Skoro to my chcemy otrzymać pieniądze, siłą rzeczy musimy choć częściowo dopasować swoje cele do celów instytucji finansującej. 


Celem NCN jest przede wszystkim wspieranie działalności naukowej w zakresie badań podstawowych. Wracając do przytoczonej ustawowej definicji tego terminu, zwrócić trzeba uwagę na jego treść.  Zgodnie z nią NCN finansuje:
  • oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne;
  • podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów;
  • bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie.

Właśnie takie warunki musi spełniać projekt badawczy, o finansowanie którego wnioskujemy do NCN.  Przedstawiając to w sposób obrazowy, można powiedzieć, że wniosek jest tą częścią rzeczywistości, w której spotykają się cele grantodawcy i grantobiorcy. Jako, że pieniądze daje ten pierwszy, na większe ustępstwa musi zazwyczaj iść ten drugi.

Skoro już wiemy czego oczekuje od nas grantodawca, najwyższa pora zastanowić się, czego my oczekujemy od naszego projektu badawczego. Konieczne jest określenie celu, który chcemy zrealizować za pomocą projektu. Pomocne może być postawienie sobie kilku pytań odnośnie naszych planów badawczych: 
  • Co chcesz zrobić?
  • Jak chcesz to zrobić?
  • Czy jesteś w stanie to zrobić? 
  • Czy warto to zrobić?
Właśnie tymi czterema pytaniami zajmiemy się szczegółowo w kolejnych częściach poradnika. Udzielenie odpowiedzi na te pytania, pomoże usystematyzować zagadnienie, które chcemy podjąć w projekcie badawczym.
Print Friendly and PDF
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...