piątek, 12 kwietnia 2013


Poradnik "Jak złożyc dobry wniosek do NCN"
 Pierwsze pytanie, z którym musi poradzić sobie naukowiec, jest fundamentem, na którym będzie budował on cały swój projekt. Po odpowiedzi na pytanie "Co chcesz zrobić?" można rozpocząć pracę nad wnioskiem na grant. Jeśli odpowiedź na to pytanie nie jest dla nas oczywista, to lepiej nie zaprzątajmy sobie głowy wnioskiem. Ale jeśli odpowiedź jest dla nas łatwa - zaczynamy pracę!

Co chcesz zrobić?

NCN za swój cel stawia finansowanie badań, które wnoszą coś nowego do dotychczasowego stanu wiedzy. Cel ten powinien pokrywać się z zamiarami naukowca. Dobrze jeśli dostrzega on problem badawczy i właśnie poprzez swój projekt będzie dążył do rozwiązania go. Innymi słowy naukowiec powinien dostrzec problem badawczy – może być nim m.in. brak opracowania jakiegoś zagadnienia – i podjąć pracę, żeby go rozwiązać.

Nie żyjemy jednak na naukowej pustyni. Większością zagadnień naukowych zajmuje się przynajmniej kilku – często są to tysiące – naukowców. Może się więc okazać, że dostrzeżony przez nas problem badawczy, został już rozwiązany przez kogoś innego. Aplikowanie z wnioskiem o finansowanie rozwiązanego już problemu nie ma większego sensu. Jako, że recenzentami wniosku są eksperci z poszczególnych dziedzin , dostrzegą oni, że chcemy wyważać otwarte drzwi. Środków na finansowanie naszego projektu więc nie otrzymamy. Wynika to także z definicji badań podstawowych. W tej sytuacji nasz wniosek nie będzie dotyczył oryginalnej pracy badawczej, ani nie będzie miał na celu zdobywania nowej wiedzy.

Fakt, że jakimś zagadnieniem zajmują się inni badacze, nie oznacza jednak, że mają na nie monopol. Zawsze można zając się tym zagadnieniem / problemem badawczym w inny niż dotychczas sposób. Można stworzyć autorskie podejście do danego zagadnienia lub badać je z niepodejmowanej dotychczas perspektywy. Można też udowodnić, że czyjaś teoria jest błędna. W takim wypadku zmieścimy się w definicji badań podstawowych. Wiele zależy tu od samego naukowca, który nawet na opracowane wiele razy zagadnienia, może spojrzeć w nowy sposób.

Wyjaśnienie już na początku, co chcemy robić, będzie pomocne przy wypełnianiu wniosku do NCN. Nie bez powodu instytucja ta w kilku miejscach pyta potencjalnych grantobiorców, jakie znaczenie będzie miał ich projekt dla rozwoju danej dziedziny i dyscypliny naukowej oraz rozwoju cywilizacyjnego, a także jaki oryginalny wkład wniesie rozwiązanie postawionego problemu do dorobku danej dyscypliny naukowej.

Wcześniejsze części poradnika
Poradnik: Jak złożyć dobry wniosek do NCN? #1Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom