wtorek, 30 kwietnia 2013


Poradnik: Jak złożyć dobry wniosek do NCN? cz. 6
Odpowiedzieliśmy już na cztery kluczowe pytania, które powinien zadać sobie każdy naukowiec, który zamierza aplikować o środki finansowe na badania naukowe. Dziś zajmiemy się procedurą oceniania wniosków w Narodowym Centrum Nauki. Żeby przygotować dobry wniosek, trzeba przecież dokładnie dowiedzieć się, co jest brane pod uwagę przy jego ocenianiu.


Wnioski o finansowanie projektów po dostarczeniu ich do NCN poddawane są trzystopniowej procedurze oceny. Obejmuje ona następujące etapy, które zostały przedstawione na rysunku poniżej

Etapy oceny wniosku w NCN
Etapy oceny wniosku w NCN - źródło własne
Dziś zajmiemy się oceną formalną. Dokonują jej Koordynatorzy Dyscyplin. Obejmuje ona ocenę kompletności wniosku oraz ocenę czy dany wniosek spełnia wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu o konkursie. By pomyślnie przejść przez etap oceny formalnej, należy zapoznać się z dokumentacją konkursową. Jest ona publikowana razem z informacją o otwarciu naboru w każdym z konkursów i zawiera wszystkie niezbędne wiadomości do prawidłowego wypełnienia wniosku. Oczywiście dotyczą one tylko strony formalnej wniosku. Mając pod uwagę ocenę formalną wniosku, trzeba zwrócić uwagę na następujące rzeczy:
  • Termin naboru wniosków – po granicznym terminie zgłoszenie wniosku nie będzie możliwe.
  • Wymagania formalne wobec wnioskodawcy – związane z wybraniem konkursu, który pasuje do wnioskodawcy. Niespełnienie warunków stawianych wobec wnioskodawcy przez NCN, skutkuje odrzuceniem wniosku na tym etapie.
  • Czas trwania projektu – każdy z konkursów określa jak krótko i jak długo może trwać zgłaszany projekt. Wniosek, którego harmonogram nie zmieści się w ustalonych przez NCN ramach czasowych, zostanie odrzucony ze względów formalnych. Precyzyjnie to taki wniosek nie będzie nawet sprawdzany. Nie dotrze bowiem do Krakowe. System OSF uniemożliwia bowiem złożenie projektu za krótkiego oraz za długiego.
  • Kosztorys projektu – w konkursach PRELUDIUM, SONATA BIS, FUGA, ETIUDA ustalone są górne granice finansowe, których nie może przekraczać koszt realizacji projektu. W przypadku konkursów MAESTRO i SYMFONIA określona jest dolna i górna granica dopuszczalnych kosztów. Przekroczenie granicy skutkuje odrzuceniem wniosku ze względów formalnych.
  • Zbyt droga aparatura - koszt zakupu pojedynczego aparatu naukowo - badawczego nie może przekraczać wartości odpowiednio 500 tys. zł w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych (ST) i w dziale Nauk o Życiu (NZ) oraz 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS). W konkursie PRELUDIUM koszt aparatury nie może zaś przekraczać 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu. Dodatkowo w konkursie HARMONIA nie ma możliwości zakupu aparatury. Zaplanowanie zakupu zbyt drogiej aparatury spowoduje odrzucenie wniosku.
  • Zbyt mała liczba wniosków – wnioskodawca zobowiązany jest dostarczyć do NCN wniosek w formie elektronicznej oraz papierowej. Wniosek w formie elektronicznej wypełnia się w systemie OSF. Pod papierową wersją wniosku muszą podpisać się osoby upoważnione z jednostki naukowej, w której będziemy realizować projekt. Bez podpisów tych osób wniosek jest nieważny. Nie będzie także rozpatrywany wniosek, który dotarł do NCN tylko w jednej formie (elektronicznej lub papierowej). Obie wersje wniosku muszą być tożsame. Po wydrukowaniu wniosku nie można wprowadzać zmian w jego elektronicznej wersji. Zarówno wersja papierowa, jak i elektroniczna otrzymują ten sam numer identyfikacyjny. Nawet jeżeli treść obu wersji będzie identyczna, ale będzie różnił je numer identyfikacyjny – wniosek zostanie odrzucony ze względów formalnych.
  • Niski poziom językowy części anglojęzycznej – część merytoryczna wniosków aplikacyjnych do NCN musi być wypełniona w wersji polsko i anglojęzycznej. Obie wersje muszą być tożsame. Na etapie oceny formalnej odrzucane są wnioski, które w języku angielskim napisane są na niskim poziomie. NCN wychodzi z założenia, że wykonawcy takich projektów nie gwarantują, że są w stanie napisać publikację – efekt projektu – która mogłaby zostać przyjęta do renomowanego czasopisma naukowego lub wygłoszona na konferencji.
  • Nieaktualne dane – we wniosku aplikacyjnym trzeba podać aktualne dane wnioskodawcy – jednostki naukowej – oraz odpowiedzieć na pytania związane z jej działalnością. Aktualne informacje, które trzeba wpisać we wniosku znajdują się na stronie NCN.

Wcześniejsze części poradnikaPrint Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...