czwartek, 25 kwietnia 2013


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór wniosków w ramach konkursu na realizację projektów w Programie "Rozwój Sportu Akademickiego". Wnioski można składać do 15 maja 2013 r. Zgłaszane projekty nie mogą być dłuższe niż 3 lata. Wysokość kosztów pośrednich ustalono na poziomie 10%.

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty badawcze obejmujące badania naukowe dotyczące rozwoju sportu akademickiego, wynikające z  potwierdzonych potrzeb podmiotów sportowych (klubów, stowarzyszeń, związków sportowych),  w szczególności mające na celu:
  • zapewnienie rozwoju  badań o zasadniczym znaczeniu dla procesu szkolenia sportowego realizowanego w szczególności przez jednostki realizujące program Akademickich Centrów Szkolenia Sportowego,
  • wspieranie rozwoju badań dotyczących diagnostyki treningu sportowego, oceny predyspozycji do szkolenia sportowego na wszystkich poziomach kariery sportowej,
  • wspieranie badań  związanych z przygotowaniem sportowym zawodników do imprez sportowych.
Wnioski mogą składać jednostki naukowe określone w art. 2 pkt. 9 lit. a - e, czyli:
a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni,
b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619),
c) instytuty badawcze,
d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) Polską Akademię Umiejętności.
Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. 22 50-17-107.
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...