środa, 24 kwietnia 2013


Logo Fundacji Fulbright
Do 29 czerwca 2013 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Junior Advanced Research Awards, którego organizatorem jest Fundacja Fulbright'a. W ramach konkursu uzyskać można stypendium na prowadzenie badań związanych z przygotowywaną rozprawą doktorską. W ramach stypendium finansowany jest wyjazd do uczelni w Stanach Zjednoczonych.

O stypendium mogą ubiegać się kandydaci, którzy składając wniosek spełniają wszystkie wymienione kryteria: 
 • są polskimi obywatelami i nie posiadają podwójnego obywatelstwa lub karty stałego pobytu w USA (zielona karta); 
 • są uczestnikami studiów doktoranckich w polskiej uczelni; 
 • w roku realizacji stypendium będą uczestnikami ostatnich 2 lat studiów; 
 • rozprawa doktorska będzie ukończona nie wcześniej niż po powrocie ze stypendium; 
 • posiadają bardzo dobrą znajomość języka angielskiego; 
 • preferowani będą kandydaci, którzy nie przebywali w ostatnich pięciu latach w USA na innych stypendiach. 
Czas trwania stypendium wynosi od 6 do 12 miesięcy. Przyjmowane są wnioski z wszystkich dziedzin nauki. W ramach stypendium finansowany jest przelot na trasie Polska-USA-Polska, podróże po USA (do 1500 $), pomoce naukowe, zagospodarowanie (do 2500 $), stypendium (do 2000 $ miesięcznie) dodatek dla małżonka i dzieci.

Wnioskodawca musi przedstawić następujące dokumenty:
 • formularz zgłoszenia online: https://apply.embark.com/student/fulbright/international/20/;
 • trzy listy rekomendacyjne w języku angielskim, w tym jeden od promotora lub opiekuna naukowego;
 • formularz adresowy w języku polskim;
 • fotokopia dyplomu magisterskiego;
 • aktualne zaświadczenie o studiach w języku polskim;
 • aktualny wynik testu TOEFL lub potwierdzenie rejestracji na test;
 • opcjonalnie kopia korespondencji lub zaproszenie z uczelni amerykańskiej
Jeden egzemplarz wydrukowanego zgłoszenia on-line wraz z pozostałymi dokumentami należy przesłać do Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta w Warszawie do 29 czerwca 2013. Zgłoszenia niekompletne lub otrzymane po tym terminie nie będą rozpatrywane. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne w grudniu 2013. Wyniki konkursu będą przekazane kandydatom w styczniu 2014. Ilość stypendiów zależy od przyznanego budżetu.

Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom