poniedziałek, 15 kwietnia 2013


Opis skrócony i opis szczegółowy to ważne elementy wniosku do NCN
Składając wniosek do Narodowego Centrum Nauki musimy aż trzy razy opisywać nasz projekt. Na początek piszemy Streszczenie, które nie może być dłuższe niż 1 strona A4. Następnie musimy napisać Skrócony opis projektu, który musi ograniczyć się do 5 stron A4. Na koniec czeka nas zaś napisanie Szczegółowego opisu projektu, który może mieć do 15 stron A4. Po co NCN prosi o opisanie projektu aż trzy razy?

Związane jest to z procedurą oceny wniosków, które trafiają do NCN. Skrócony opis projektu  i Szczegółowy opis projektu brane są pod uwagę na różnych etapach oceny merytorycznej wniosków. Jeśli nasz wniosek spełnia wszystkie wymagania formalne w danym konkursie, to trafia do oceny merytorycznej. Elementy jej poszczególnych etapów przedstawiamy poniżej.

I ETAP OCENY MERYTORYCZNEJ
  • pod uwagę brany jest skrócony opis projektu;
  • wnioski mogą być oceniane są przez ekspertów z całego panelu;
  • eksperci nie mają dostępu do szczegółowego opisu projektu. 

II ETAP OCENY MERYTORYCZNEJ
  • pod uwagę brany jest szczegółowy opis projektu;
  • wnioski oceniane są przez ekspertów z danej dziedziny;
  • eksperci nie mają dostępu do skróconego opisu projektu.
Zwrócić należy tu uwagę na kilka aspektów. Przede wszystkim opis skrócony i opis szczegółowy należy potraktować jako dwa osobne dokumenty. Musimy zdać sobie sprawę, że ekspert będzie czytał tylko jeden z nich. Który - uzależnione jest od etapu oceny merytorycznej. Nie możemy więc potraktować opisu skróconego jako swoistego wstępu do opisu szczegółowego. Oba opisy muszą stanowić całościowe ujęcie naszego projektu. 

Ważną wiadomością jest również fakt, że w I etapie oceny merytorycznej wnioski są ocenianie nie tylko przez ekspertów z danej dziedziny, ale również przez ekspertów z całego panelu. Może się więc zdarzyć, że nie będzie to osoba bardzo dobrze znająca się na tematyce naszego wniosku. Z tego powodu skrócony opis projektu nie może zawierać zbyt wielu szczegółów. Musi być jednak na tyle naukowy i wyczerpujący, by na jego wartości poznał się zarówno ekspert, jak i osoba posiadająca niepełną wiedzę w danej dziedzinie.

Grafika we wpisie pochodzi z domeny publicznej.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom