środa, 29 maja 2013


Logo programu Nauka dla gospodarki
Zadaniem naukowca jest nie tylko prowadzenie badań, ale również ciągły samorozwój. Z tego powodu rozpoczynamy nowy cykl pn. "Akademia Naukowca", w którym będziemy prezentowali porady przydatne dla nowoczesnych naukowców. Na początek zaprezentujemy dwa bezpłatne szkolenia, którymi warto się zainteresować.

Nauka dla gospodarki

Projekt prowadzony przez Biuro Współpracy z Gospodarką Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Do projektu mogą zgłaszać się pracownicy naukowi:
  • szkół wyższych,
  • instytutów badawczych,
  • instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk,
  • jednostek tworzących konsorcja naukowe (wyłączając przedsiębiorców).
Jak czytamy na stronie projektu:
Projekt „Nauka dla Gospodarki” pomaga uzyskać wiedzę, jak planować prace badawcze o charakterze wdrożeniowym, aby zaspokajały potrzeby gospodarki, oraz jak współpracować z przedsiębiorcami w celu komercjalizacji wyników swoich badań.
W ramach projektu prowadzone jest 3-dniowe szkolenie. W planie szkoleń znajdują się m.in. zarządzanie ryzykiem i zmianą w projekcie, modele komercjalizacji badań, negocjacje biznesowe i rola marketingu w transferze technologii. Po szkoleniach zaplanowane są wizyty uczestników projektu w wiodących parkach naukowo-technologicznych  w Wielkiej Brytanii i Finlandii. Podczas wizyty eksperci szkolą uczestników w zakresie praktycznego wykorzystania badań oraz współpracy z instytucjami otoczenia biznesu.

Obecnie trwa nabór wniosków w ramach V cyklu szkoleniowego. Szkolenia w jego ramach zostaną przeprowadzone w dniach 16-18 października oraz 20-22 listopada 2013 r. Wizyty wyjazdowe odbędą się w październiku i listopadzie. Nabór wniosków trwa do 11 września 2013 r.

Strona internetowa programu Nauka dla Gospodarki

Naukowiec Jutra

Naukowiec Jutra to cykl szkoleń organizowanych przez firmę pm2pm, która specjalizuje się w zarządzaniu projektami. Do projektu mogą zgłaszać się pracownicy naukowi oraz dydaktyczni z terenu całego kraju, zatrudnionych na podstawie umów o pracę, umów zlecenie lub umów o dzieło w szkołach wyższych publicznych i niepublicznych, w instytutach badawczych, w instytutach naukowych PAN oraz PAU, w jednostkach tworzących konsorcja naukowe, nie będące przedsiębiorstwami.

Jak czytamy na stronie projektu:
Celem głównym Projektu "Naukowiec Jutra" jest wzrost kwalifikacji kadr naukowych sektora Badań i Rozwoju (B+R) oraz wzrost świadomości roli nauki w rozwoju gospodarczym, poprzez wzmocnienie potencjału pracowników tego sektora, w zakresie umiejętności zarządzania badaniami naukowymi, pracami rozwojowymi, komercjalizacją wyników badań oraz poprawą zdolności menedżerskich.
W ramach projektu zaplanowane jest dziewięć weekendowych zjazdów. Tematyka zajęć pogrupowana jest w cztery bloki tematyczne:
  • Własność intelektualna i prawna zarządzania projektami.
  • Finansowanie badań oraz fundusze unijne.
  • Zarządzanie projektami badawczo- naukowymi.
  • MS Project (Narzędzia Informatyczne).
Najlepsi uczestnicy szkolenia (50%) mogą bezpłatnie przystąpić do egzaminu certyfikującego IPMA D. Obecnie trwa nabór wniosków do III edycji programu. Zajęcia w jego ramach będą odbywały się od 21 września 2013 r. do 4 stycznia 2014 r. w Częstochowie. Nabór wniosków trwa do 2 września 2013 r. godz. 12:00. Do stycznia 2014 r. będzie trwał nabór wniosków na zajęcia IV edycji programu.
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...