środa, 22 maja 2013


Prowadzenie badań naukowych jest jednym z obszarów, w którym aktywni powinni być doktoranci oraz nauczyciele akademiccy. Badania generują jednak wysokie koszty i pozyskanie środków na ich prowadzenie jest dziś bardzo ważną umiejętnością. Najpierw trzeba jednak wiedzieć, gdzie można pozyskać środki na badania.

Źródeł finansowana badań jest wbrew pozorom całkiem sporo. W niektórych sytuacjach kluczem jest więc usystematyzowanie wiedzy o instytucjach, z których można pozyskać środki na prowadzenie badań. Ciekawą próbę zebrania źródeł finansowania badań, podjął zespół pod kierunkiem prof. dr hab. Michała du Valla z Centrum Badań nad Szkoleniem Wyższym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W wydanej w 2011 r. publikacji Raport końcowy „Modele zarządzania uczelniami w Polsce" przedstawili oni dwanaście źródeł finansowania badań dla polskich badaczy.W zależności od rodzaju projektowanych badań są to:
 1. badania podstawowe – Narodowe Centrum Nauki,
 2. badania strategiczne i rozwojowe – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,
 3. badania w zakresie nauk humanistycznych – Narodowy Program Rozwoju Humanistyki,
 4. badania zgodne z ogłoszonymi programami Ministra – np. program „Mobilność plus”,
 5. badania zgodne z programami UE – programy finansowane ze środków UE,
 6. badania zgodne z ramowymi programami UE - programy ramowe (finansowane ze środków UE),
 7. badania zgodne z programami FNP - programy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,
 8. badania zgodne ze Statutem i Strategia uczelni - programy finansowane ze środków własnych uczelni,
 9. konkursy finansowane ze środków Ministra, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. - programy finansujące badania naukowe prowadzone przez młodych naukowców,
 10. spółki celowe - programy finansowane przez biznes,
 11. spółka typu spin-off - przedsiębiorczość akademicka - spin-off,
 12. badania zlecone przez biznes, samorząd itp – kontrakty pozyskane przez uczelnię.
Zdjęcie we wpisie: fot. Michael Longmire unsplash.com CC0 1.0Print Friendly and PDF

SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom