czwartek, 2 maja 2013


Logo Wirtualnej Biblioteki Nauki W pierwszej części cyklu, w którym poszukujemy źródeł eksperckiej wiedzy pomocnej do napisania grantu, zajęliśmy się Portalem Innowacji. Dziś podpowiemy jak bezpłatnie korzystać z ogromnej bazy wiedzy, która zawiera najnowsze artykuły z prestiżowych czasopism naukowych z całego świata.

Każda dziedzina nauki ma swoje prestiżowe czasopisma naukowe, w których publikowane są wyniki najważniejszych i najnowszych osiągnięć naukowców. W wielu sytuacjach dostęp do takich periodyków jest po pierwsze trudny, a po drugie drogi. W rozwiązaniu tego problemu pomocne są elektroniczne bazy czasopism naukowych. Niestety wykupienie do nich indywidualnego dostępu, jest bardzo drogie i mało kogo na to stać.

Wiele instytucji naukowych w Polsce wykupiło jednak dostęp do takich baz. Problem w tym, że naukowcy częstokroć nie zdają sobie z tego sprawy. Z tego powodu wskazana może być wizyta w bibliotece naszej instytucji naukowej. Bibliotekarz niemal na pewno będzie posiadał wiedzę, do jakich baz ma wykupiony dostęp biblioteka, poszczególne wydziały czy cała instytucja naukowa.

W ostatnich latach dostęp do elektronicznych baz czasopism stał się w Polsce coraz popularniejszy. Częściowo przyczyniło się do tego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które zainicjowało projekt Wirtualnej Biblioteki Nauki. Ze strony WBN dowiadujemy się czym w ogóle jest wspomniany projekt i co oferuje naukowcom.
Witamy w Wirtualnej Bibliotece Nauki, którą otwieramy z myślą o wszystkich polskich uczelniach, instytutach naukowych, uczonych i studentach. Już teraz możemy zagwarantować powszechny bezpłatny dostęp do najważniejszych publikacji naukowych na świecie.

Wirtualna Biblioteka Nauki to istotne wsparcie w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych we wszystkich dziedzinach wiedzy i specjalnościach naukowych w Polsce, a także ważna pomoc dla doktorantów i studentów przygotowujących prace dyplomowe.
  • Web of Science,
  • Science Direct,
  • Czasopisma Springer,
  • EBSCO Publishing – pakiet podstawowy,
  • JCR (JOURNAL CITATION REPORTS),
  • CPCI (CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX),
  • NATURE (Licencja krajowa Nature pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i 4 roczników archiwalnych, tzn. w roku 2010 dostęp do roczników 2006-2010, w roku 2011 dostęp do roczników 2007-2011 itd., a roczniki od 2010 będą archiwizowane na serwerze krajowym.),
  • SCIENCE (Licencja krajowa Science pozwala na dostęp do rocznika bieżącego i archiwów od 1997 r.).
Kto może korzystać z Wirtualnej Biblioteki Nauki?
Zgodnie z informacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
Dostęp do zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki oferowanych na zasadzie licencji krajowej (czyli finansowanych w 100% ze środków budżetowych na naukę) mogą uzyskać wyłącznie jednostki naukowe w rozumieniu ustawy dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615). W myśl art. 2 ust. 9 ww. ustawy za jednostkę naukową może być uważana każda jednostka organizacyjna, która prowadzi w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe oraz posiada osobowość prawną i siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności jednostkami naukowymi są: uczelnie wyższe, instytuty badawcze, jednostki naukowe PAN i inne jednostki organizacyjne.
Korzystanie z wymienionych powyżej baz, ma bardzo duże znaczenie, jeśli chcemy znać aktualny stan badań w interesującej nas dziedzinie nauki. Bez tej wiedzy trudno będzie zaś nam napisać dobry wniosek o grant. Naukowiec musi bowiem wiedzieć, jakie są najnowsze wyniki badań w dziedzinie nauki, w której chce być uważany za specjalistę. Lektura interesujących nas artykułów światowej sławy naukowców, może być również doskonałym punktem wyjścia, do realizacji naszych celów naukowych.

Techniczne aspekty korzystania z elektronicznych baz czasopism naukowych, najlepiej ustalić indywidualnie w swojej instytucji naukowej. Czasami dostęp do baz możliwy jest tylko z wybranych komputerów w jednostce naukowej. Zdarza się też, że dostęp mają wszystkie komputery, które mają IP jednostki naukowej. W niektórych przypadkach możliwy jest także dostęp dla pracowników i studentów z domowych komputerów po zalogowaniu się (np. loginem i hasłem do USOSa).
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...