czwartek, 16 maja 2013


Logo National Geographic
Do 21 czerwca 2013 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów organizowanych przez Towarzystwo National Geographic. Z wnioskami mogą zgłaszać się zarówno naukowcy, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, jak również osoby, które rozpoczynają karierę naukową. Wnioski przyjmowane są w trzech konkursach.

Global Exploration Fund – Northern Europe: Exploration Grants
Konkurs, którego celem jest finansowanie wypraw w dowolne miejsce na świecie. Wyprawa powinna mieć charakter naukowy - eksploracyjny. Uczestnicy wyprawy godzą się na wykorzystanie jej w mediach należących do National Geographic.


>
Global Exploration Fund – Northern Europe: Research Grants
Adresatami konkursu są naukowcy, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora oraz opublikowane przynajmniej trzy artykuły w czasopismach recenzowanych. Wnioskodawca musi zajmować się badaniami w jednej z dziedzin nauki: antropologia, archeologia, biologia (botanika, ekologia, zoologia), geografia, oceanografia lub paleontologia. Finansowane są również projekty interdyscyplinarne. 


Global Exploration Fund – Northern Europe: Conversation Grants
Konkurs, którego celem jest zaangażowanie ludzi w ochronę środowiska. Wnioskowane projekty muszą charakteryzować się innowacyjnym podejściem do ochrony środowiska oraz mieć potencjał do globalnego zastosowania. Wnioskodawca nie musi posiadać stopnia naukowego doktora.


Wnioskodawcami we wszystkich konkursach mogą być osoby z następujących krajów: Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Islandia, Irlandia, Niemcy, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Polska, Szwecja, lub Wielka Brytania. Średnia wysokość przyznanego grantu wynosi 20 000 €.

Procedura składania wniosku jest dwuetapowa i w całości przebiega w języku angielskim. 
  • Etap pierwszy - wnioskodawca zgłasza aplikację wstępną on-line, do której musi dołączyć elektroniczną wersję swojego życiorysu;
  • Etap drugi - po zatwierdzeniu wstępnej aplikacji, wnioskodawca składa pełny wniosek online. 

Nabór wniosków całoroczny. Komisja podejmuje decyzję o przyznaniu grantów dwa razy do roku. Obecny nabór wniosków trwa do 21 czerwca 2013 r.
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...