środa, 29 maja 2013


Logo Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
Od 20 czerwca do 31 lipca będzie trwał nabór wniosków w ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Przedstawialiśmy już na jakie elementy wniosku warto zwrócić uwagę i co będzie oceniane w poszczególnych modułach NPRH. Dziś postaramy się ułatwić odpowiedź na pytanie, czy zgłaszany przez nas projekt spełnia wymagania konkursowe.

W konkursach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki do zdobycia jest 80 mln zł. Jest więc o co się starać. Chęć zgłoszenia swojego wniosku, mogą mieć również osoby, które nie są do końca pewne, czy podejmowane przez nich badania, można zaliczyć do humanistyki. Zobaczmy więc, jakie zapisy ten temat znajdują sie w dokumentacji konkursowej.

Pojęcie "humanistyka" używane w programie obejmuje następujące dyscypliny naukowe: historię i archeologię, językoznawstwo i literaturoznawstwo, filozofię i religioznawstwo, historię sztuki, bibliologię, archiwistykę, etnologię, antropologię kultury, muzykologię oraz te dziedziny nauki, badania i projekty, które zawierają humanistyczne treści i posługują się humanistycznymi metodami.
Mamy więc wprost podane konkretne dyscypliny naukowe. Ich przedstawiciele mają problem z głowy i mogą być spokojni, że program NPRH jest adresowany właśnie do nich. Szansą dla przedstawicieli innych dyscyplin naukowych jest fragment mówiący, że z wnioskami mogą występować inni naukowcy, o ile posługują się humanistycznymi metodami, a ich projekty zawierają humanistyczne treści.


W tym momencie warto zajrzeć do ogłoszeniu o konkursach NPRH 2013. W treści ogłoszenia do modułów 1.1 i 1.2 znajdujemy wytyczne, jaka może być tematyka składanych wniosków. Po pierwsze finansowane będą projekty nastawione na dziedzictwo narodowe oraz serie wydawnicze:
Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące długofalowe prace badawcze, dokumentacyjne, słownikowe i edytorskie o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej, a w szczególności projekty opracowania zespołów archiwalnych, projekty scalonego opracowania zespołów zabytków ruchomych i nieruchomych na terenach Polski i dawnej Rzeczypospolitej, projekty kontynuujące prace edytorskie nad seriami wydawniczymi źródeł historycznych i literackich, projekty zmierzające do podjęcia lub zakończenia prac nad zespołowymi przedsięwzięciami badawczymi, projekty dotyczące spuścizny o szczególnym znaczeniu, edycje źródeł.
Z wnioskami mogą występować także badacze, których projekty mogą wykraczać poza obszar humanistyki oraz będą dążyć do badania nowych i rzadko podejmowanych zagadnień:
Do konkursu mogą być także zgłoszone nowatorskie projekty badawcze dotyczące szeroko pojętej współczesnej humanistyki. Preferowane będą projekty zespołowe z obszarów nauk humanistycznych zagrożonych utratą ciągłości pokoleniowej lub obszarów, gdzie taka ciągłość została utracona, projekty dotyczące problematyki rzadko będącej przedmiotem zainteresowań naukowych – zwłaszcza tam, gdzie należy się spodziewać możliwości rozszerzenia bazy źródłowej stanowiącej podstawę podejmowanych tematów, istotnych z punktu widzenia wiedzy o kulturze.
I właśnie tymi wytycznymi należy się kierować planując składanie wniosku do MNiSW. Jest to konieczne, bo w ogłoszeniu do każdego z modułów znajduje się zapis, że:
O zgodności wniosku z zasadniczymi celami programu decyduje stanowisko zespołu doradczego – Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, powołanej przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Więcej praktycznych informacji dotyczących Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki można znaleźć w poniższych linkach.


Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...