czwartek, 23 maja 2013


Logo Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
Po wielu miesiącach oczekiwań Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyło trzecią edycję Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W konkursach pojawiły się pewne zmiany. Zapoznaliśmy się z wymaganiami NPRH i poniżej prezentujemy szczegóły regulaminów z każdego modułu.
 
Obecnie nabór wniosków otwarty jest w modułach 1.1, 1.2 i 2.1. O środki mogą aplikować zarówno doświadczeni naukowcy (moduły 1.1 i 1.2) oraz doktoranci z otwartym przewodem doktorskim (moduł 2.1). W tym roku ma zostać otwarty nabór wniosków w ramach modułu 3. - upowszechnienie wyników polskich badań humanistycznych w świecie.

Wnioski w obecnie otwartych konkursach można składać za pośrednictwem systemu OSF od 20 czerwca do 31 lipca 2013 r.

Moduł 1.1
Konkurs o finansowanie projektów badawczych obejmujących badania naukowe dotyczące długofalowych prac dokumentacyjnych, edytorskich i badawczych o fundamentalnym znaczeniu dla dziedzictwa i kultury narodowej.

Do konkursu mogą być składane wnioski, których koszt realizacji jest nie niższy niż 300 tys. zł. Czas trwania projektu musi wynosić od 24 do 60 miesięcy. Koszty pośrednie nie wyższe niż 20% kosztów ogółem.

Wniosek może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Składają się na nie następujące elementy:
a) wartość naukowa projektu: 0-30 pkt;
b) znaczenie planowanych wyników dla dziedzictwa i kultury narodowej: 0-20 pkt ;
c) zasadność planowanych kosztów projektu badawczego w stosunku do przedmiotu i zakresu badań: 0-10 pkt;
d) możliwość wykonania projektu, w tym dorobku naukowego i kwalifikacji wykonawców oraz wyposażenia jednostki: 0-20 pkt;
e) wpływ realizacji projektu na rozwój młodej kadry naukowej: 0-20 pkt.

Widać, że do projektu warto włączać młodych naukowców, czyli osoby poniżej 35. roku życia. Zresztą we wzorze wniosku MNiSW prosi o podanie liczby młodych naukowców i doktorantów, którzy będą brali udział w projekcie.

Moduł 1.2
Konkurs o finansowanie projektów badawczych realizowanych we współpracy międzyśrodowiskowej i interdyscyplinarnej przez naukowców polskich i zagranicznych.

Brak wymagań minimalnych, co do kosztów realizacji projektu. Czas trwania projektu musi wynosić od 24 do 60 miesięcy. Koszty pośrednie nie wyższe niż 20% kosztów ogółem. Do projektu trzeba jednak pozyskać instytucję zagraniczną (do wniosku dołącza się list intencyjny).

Wniosek może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Składają się na nie następujące elementy:
a) wartość naukowa projektu: 0-30 pkt;
b) znaczenie planowanych wyników dla dziedzictwa i kultury narodowej: 0-20 pkt ;
c) zakres proponowanej w projekcie współpracy międzynarodowej i jej znaczenie dla realizacji projektu: 0-20 pkt;
d) zasadność planowanych kosztów projektu badawczego w stosunku do przedmiotu i zakresu badań: 0-10 pkt;
e) możliwość wykonania projektu, w tym dorobku naukowego i kwalifikacji wykonawców oraz wyposażenia jednostki: 0-10 pkt;
f) wpływ realizacji projektu na rozwój młodej kadry naukowej: 0-10 pkt.

Mniejszy nacisk położony na uczestnictwo młodych naukowców. Pojawia się za to ocena instytucji zagranicznej. Warto więc wybrać taką jednostkę, która prowadzi badania naukowe w obszarze tematycznym objętym wnioskiem.

Moduł 2.1
Konkurs o finansowanie projektów badawczych o istotnym znaczeniu dla rozwoju humanistyki realizowanych przez doktorantów w ramach współpracy interdyscyplinarnej, międzyinstytucjonalnej lub międzynarodowej.

Brak wymagań minimalnych, co do kosztów realizacji projektu. Czas trwania projektu musi wynosić do 24 miesięcy. Koszty pośrednie nie wyższe niż 20% kosztów ogółem. Wnioskodawca musi mieć otwarty przewód doktorski.

Wniosek może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Składają się na nie następujące elementy:
a) wartość naukowa projektu: 0-30 pkt;
b) znaczenie planowanych wyników dla dziedzictwa i kultury narodowej: 0-20 pkt ;
c) zakres proponowanej w projekcie współpracy międzynarodowej i jej znaczenia dla realizacji projektu i rozwoju naukowego doktorantów: 0-10 pkt;
d) zasadność planowanych kosztów projektu badawczego w stosunku do przedmiotu i zakresu badań, w tym szczególnie zasadności kosztów ponoszonych na rzecz partnerów zagranicznych – 0-10 pkt;
e) możliwość wykonania projektu, w tym dorobku naukowego i kwalifikacji wykonawców oraz wyposażenia jednostki: 0-15 pkt;
f) wpływ realizacji projektu na rozwój młodej kadry naukowej: 0-15 pkt.Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...