wtorek, 7 maja 2013


Poradnik Jan napisać dobry wniosek do NCN? cz. 7
Przed nami kolejny odcinek poradnika "Jak napisać dobry grant do NCN?". Dziś zajmiemy się kwestiami związanymi z merytoryczną oceną wniosku. Zobaczymy też dlaczego opis skrócony oraz opis szczegółowy naszego wniosku powinny być nie tylko dobre pod względem naukowy, ale również dlaczego powinny być traktowane jako osobne części.

Ocena merytoryczna przeprowadzana jest przez Zespoły Ekspertów i składa się z dwóch etapów. Zgodnie z dokumentacją konkursową w jej trakcie pod uwagę bierze się w szczególności: 
  • spełnianie kryterium badań podstawowych;
  • osiągnięcia naukowe kierownika/zespołu wykonawców, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych;
  • ocenę wykonania przez kierownika projektu innych projektów badawczych uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę (nie dotyczy wniosków złożonych w konkursie PRELUDIUM);
  • poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji;
  • nowatorski charakter projektu;
  • wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej;
  • zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań;
  • ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu;
  • inne kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie;
  • zasadność finansowania wniosku w danym konkursie na tle oceny pozostałych wniosków.

Etap I – ocena kwalifikacyjna: dokonywana jest na podstawie skróconego opisu projektu badawczego. Każdy wniosek oceniany jest przez dwóch ekspertów. Ich oceny są niezależne. Oceny są następnie dyskutowane na posiedzeniu Zespołu Ekspertów. Przyjęta jest zasada, że dyskutowane są głównie wnioski, które mają rozbieżne oceny lub są na granicy uzyskania finansowania.  Na tym etapie oceny pod uwagę brany jest tylko skrócony opis projektu. 


Po etapie I wnioski wysyłane są do recenzji, której dokonują zewnętrzni recenzenci spoza Zespołu Ekspertów. Niektóre wnioski trafiają do ekspertów zagranicznych. Z tego powodu wniosek sporządzany jest zarówno po polsku jak i po angielsku. W 2011 r. do ekspertów zagranicznych trafiło ok. 10 procent wszystkich wniosków. Były to głównie wnioski z nauk ścisłych i technicznych oraz o życiu. Wynikało to z faktu, że tylko niewielka część wniosków z nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce pisana była w wersji anglojęzycznej. Obecnie uległo to zmianie i wszystkie wnioski mają swoje wersje dwujęzyczne. Widoczna jest także tendencja, żeby niemal cały wniosek do NCN pisany był po angielsku.

Etap II – ocena specjalistyczna: do drugiego etapu przechodzi ok. 40 procent wszystkich wniosków, których łączna kwota wnioskowanego finansowania stanowi dwukrotność sumy przeznaczonej przez NCN na finansowanie w danym konkursie. Ocena odbywa się na posiedzeniu Zespołu Ekspertów, którzy ustalają końcową ocenę na podstawie opinii zewnętrznych specjalistów. Na tym etapie oceny pod uwagę brany jest tylko szczegółowy opis projektu badawczego.

Informację o tym, co dokładnie oceniają eksperci NCN, prezentowaliśmy już na stronie Granty na badania - kliknij.


Wcześniejsze części poradnika


Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...