czwartek, 27 czerwca 2013


Logo Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
Ogłoszona została XV edycja konkursu o Nagrodę Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na najlepszą pracę habilitacyjną, doktorską, magisterską i inżynierską z dziedziny "Transport" w roku akademickim 2012/2013 oraz o Nagrodę za najlepszą książkę o tematyce transportowej wydaną w tym roku akademickim. Wnioski można składać do 31 października 2013 r.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać kierownicy jednostek dydaktyczno-naukowo-badawczych, promotorzy prac dyplomowych, doktorskich oraz sami zainteresowani kandydaci. Udział w konkursie mogą wziąć prace obronione w roku akademickim 2012/2013 oraz książki wydane w tym okresie.

Laureaci Nagrody otrzymują dyplomy Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz nagrody rzeczowe.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: 
Katedra Transportu Szynowego Politechniki Śląskiej w Katowicach, ul. Krasińskiego 8, 40-019, Katowice (tel./fax: (48 32) 603 43 64, e-mail: marek.sitarz@polsl.pl).
Regulamin konkursuPrint Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom