wtorek, 25 czerwca 2013


Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Do 31 lipca 2013 r. trwa nabór wniosków w ramach trzeciej edycji programu Mobilność Plus. Program ten to doskonała okazja na wyjechanie na zagraniczny staż naukowy dla doktorantów i młodych naukowców. Problemem może być jednak wypełnienie wniosku. Wychodząc temu naprzeciw, prezentujemy prosty poradnik, jak prawidłowo sporządzić kosztorys wniosku w ramach programy Mobilność Plus.


Rozważymy dwie hipotetyczne sytuacje. W obu młody naukowiec, który mieszka na co dzień w Gdańsku, będzie chciał wyjechać na trwający 26 miesięcy staż do jednej z paryskich instytucji naukowych. W pierwszym przypadku nasz naukowiec będzie wyjeżdżał sam. W drugim przypadku chce zabrać ze sobą swojego małżonka lub małżonkę oraz swoje jedno dziecko.

W obu sytuacjach naszym punktem wyjścia będzie wzór kosztorysu, który przedstawiony jest na obrazku poniżej. Pusty formularz pochodzi ze wzoru wniosku programu Mobilność Plus III, który na swojej stronie internetowej umieściło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Formularz kosztorysu programu Mobilność Plus III
Formularz kosztorysu programu Mobilność Plus III

Przypadek 1 - samotny staż

Jak już wiemy nasz gdański młody naukowiec planuje wyjazd na 26-miesięczny staż w Paryżu. Na staż pojedzie sam. Zgodnie z wytycznymi MNiSW początek stażu musi przypadać nie wcześniej niż 1 lutego 2014 r. I właśnie tego dnia rozpocznie swój staż nasz naukowiec. W Paryżu chce więc spędzić 11 miesięcy (od lutego do grudnia) 2014 r., 12 miesięcy (od stycznia do grudnia) 2015 r. oraz trzy miesiące (styczeń-marzec) 2016 r.

Regulamin programu przewiduje, że na każdy miesiąc pobytu na stażu, młodemu naukowcowi przysługuje kwota 10000 PLN. Nie można jednak przegapić tego ważnego zapisu:
Jeżeli miejscowość, w której lub w pobliżu której znajduje się zagraniczny ośrodek, zlokalizowana jest na terytorium państwa należącego do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, kwoty zryczałtowane, o których mowa w pkt 1.2. lit. a-c, podwyższa się o 30 %.
Punkt 1.2. lit. a-c mówi właśnie o wysokości miesięcznej gratyfikacji dla stażysty oraz jego współmałżonka i dzieci. W tym przypadku mamy do czynienia jedynie ze stażystą, więc współmałżonka i dzieci pomijamy. Szybka wizyta na Wikipedii i już wiemy, że Francja należy do OECD. Wynagrodzenie rośnie więc o 30% i zamiast 10000 PLN mamy 13000 PLN za każdy miesiąc stażu.

Nie zapominamy też, że stażyście przysługuje zwrot kosztów dojazdu do i z miejsca stażu. Podróż można odbywać raz na pełne 6 miesięcy trwania stażu. Nasz młody naukowiec może więc odbyć jedną podróż w 2014 r., dwie w 2015 r. i jedną w 2016 r. 

Koszt każdej podróży określany jest na podstawie zryczałtowanej kwoty ze względu na odległość w linii prostej między miejscem zamieszkania stażysty, a miejscem w którym odbywa staż. Kwoty ryczałtu zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie. Odległość między Gdańskiem a Paryżem to 1218 km. Zgodnie z treścią załącznika na każdą podróż stażyście przysługuje więc 2500 PLN.

Wszystkie przedstawione powyżej informacje, zostały przeniesione do poniższego formularza. Pokazuje on poprawnie obliczone koszty dla omawianego przez nas przypadku. W tej sytuacji budżet projekty wynosi 348000 PLN.
Wypełniony formularz kosztorysu programu Mobilność Plus III
Wypełniony formularz kosztorysu programu Mobilność Plus III

Przypadek 2 - staż z rodziną

Rozważmy teraz przypadek, w którym znany nam już młody naukowiec z Gdańska planuje wyjazd na trwający 26 miesięcy staż w Paryżu. Tym razem zabierze ze sobą współmałżonka oraz dziecko. Pozostałe szczegóły związane ze staże pozostają bez zmian.

Zgodnie z wytycznymi MNiSW za każdy pobyt współmałżonka uczestnika stażu w miejscowości odbywania stażu, przysługuje 2000 PLN. Za każdy miesiąc pobytu niepełnoletniego dziecka uczestnika stażu w miejscu odbywania stażu, przysługuje 1000 PLN.

Jak już wiemy Francja należy do OECD. Zasada, zgodnie z którą należy dodać 30% za każdy miesiąc pobytu w miejscu odbywania stażu, dotyczy także współmałżonka oraz dziecka uczestnika stażu. W tym przypadku będzie to więc odpowiednio 2600 zł oraz 1300 zł. W każdym miesiącu trwania stażu, jego uczestnik otrzyma więc kwotę 16900 PLN. 13000 PLN to kwota dla samego stażysty, 2600 PLN to kwota dla jego współmałżonka, a 1300 PLN to kwota dla dziecka.

Nie zapominamy także o kosztach podróży. Tym razem oprócz wydatków na przemieszczanie się stażysty, należy pamiętać, że wraz z nim będzie podróżował współmałżonek oraz dziecko. Dla każdego trzeba więc przewidzieć środki na pokrycie kosztów podróży. Zgodnie z wyjaśnieniem z przypadku 1. będzie to 2500 zł na każde pełne 6 miesięcy stażu.

Wszystkie podane powyżej informacje, zostały wprowadzone do poniższego formularza. Pokazuje on poprawnie obliczone koszty dla omawianego przez nas przypadku. W tej sytuacji budżet projekty wynosi 469400 PLN.


Wypełniony formularz kosztorysu programu Mobilność Plus III - wyjazd z rodziną
Wypełniony formularz kosztorysu programu Mobilność Plus III - wyjazd z rodziną

 


Podstawowe informacje o konkursie Mobilność Plus IIIPrint Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...