Program Kariera

NPRH: Formularze w OSF dostępne

Od 20 czerwca do 31 lipca 2013 r. w systemie www.osf.opi.org.pl istnieje możliwość składania wniosków w ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Dla osób, które dotychczas nie miały kontaktu z systemem OSF, prezentujemy kilka wskazówek, jak wygląda strona formalna składania wniosku.

Pierwszym krokiem, który musimy wykonać, jest wejście na stronę internetową www.osf.opi.org.pl. Zobaczymy wówczas ekran, którego zrzut przedstawiono poniżej.
Jeżeli mamy już założone konto w systemie OSF, musimy się na nie zalogować. Z zapamiętaniem hasła może być pewien problem. Zasady użytkowania systemu OSF narzucają konieczność zmiany hasła co 30 dni. Można więc posłużyć się podpowiedzią hasła, a za 30 dni i tak będziemy je zmieniać.
Jeśli nie posiadamy konta w systemie OSF, musimy zarejestrować się jako redaktor wniosków. W tym celu należy kliknąć w prawym górnym rogu strony w link. Został on zaznaczony na obrazku powyżej czerwoną elipsą. Wówczas ukaże się nam następująca podstrona.

 

OSF wymaga od nas podania dość szczegółowych danych. Wynika to jednak z faktu, że wszystkie wnioski muszą być przypisane do konkretnej i faktycznie istniejącej osoby. Dlatego też konieczne jest podanie m.in. numeru PESEL. Wymaganie tak szczegółowych danych będzie również korzystne przy składaniu wniosku. OSF korzysta bowiem z bazy Nauka-Polska Ludzie Nauki i na podstawie naszego numeru PESEL wprowadzi do wniosku nasze szczegółowe dane. Nie trzeba więc będzie ich wpisywać. Co ważne – całość rejestracji oraz sam proces składania wniosku, odbywa się przy pomocy szyfrowanego protokołu HTTPS.
Po założeniu konta, otrzymujemy link aktywacyjny na podany przez nas adres mailowy i już możemy przystąpić do pracy nad wnioskiem. Po zalogowaniu się na nasze konto, zobaczymy listę konkursów, które obsługiwane są przez OSF. Naszym celem jest znalezienie odnośnika do konkursu NPRH. Został on zaznaczony na poniższej grafice.
Po kliknięciu w interesujący nas odnośnik, zostaniemy poproszeni o wybranie jednego z modułów Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, w ramach którego planujemy składać wniosek. Będzie to wyglądało identycznie, jak na obrazku poniżej. Oczywiście wybieramy interesujący nas moduł.
Po wybraniu modułu, mamy już założoną wersję roboczą wniosku. Będziemy mogli za jej pośrednictwem pracować nad wnioskiem. System OSF pozwala na wielokrotne dokonywanie zmian we wniosku. Można edytować wszystkie jego elementy, do momentu wysłania wniosku. Nie trzeba więc pisać całego wniosku od razu. Teraz przed nami czas wypełniania poszczególnych zakładek wymaganych we wniosku. 
Zgodnie z wymaganiami konkursów ogłoszonych w ramach NPRH, wprowadzić trzeba zawartość zakładek, które zostały przedstawione na obrazku po lewej stronie.
Pocieszeniem dla osób, które znają strukturę wniosków do Narodowego Centrum Nauki, może być fakt, że w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki całość wniosku pisze się tylko w języku polskim. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uznało, że nie jest konieczne sporządzanie wniosku w języku angielskim.
Nieco odmienna jest także struktura samego wniosku. Ma ona mniej wymagań formalnych wobec opisu projektu. W zakładkach “Streszczenie” oraz “Opis projektu” informacje podaje się w oparciu o prostsze zasady niż w konkursach NCN. Sam sposób pisania wniosku jest jednak bardzo zbliżony. Dlatego warto skorzystać z lekcji 1-5 naszego poradnika o składaniu wniosków oraz Poradnika Rady Młodych Naukowców “Jak napisać wniosek o finansowanie badań naukowych?”
W porównaniu z wnioskami do NCN, MNiSW w ramach wniosków do NPRH zdecydowało się na pozostanie przy starszej – trudniejszej – wersji harmonogramu. Cały czas trzeba oszacować ile miesięcy zajmie nam wykonanie danego zadania badawczego oraz jakie koszty będzie to generowało. NCN odszedł już od tej praktyki. MNiSW cały czas trzyma się tych wymagań.
Więcej praktycznych informacji dotyczących Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki można znaleźć w poniższych linkach.

Write A Comment