czwartek, 13 czerwca 2013


Logo programu Patent Plus
Od 19 czerwca do 19 lipca 2013 r. trwa nabór wniosków w ramach drugiej edycji konkursu PATENT PLUS, która została ogłoszona przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach konkursu NCBiR przeznaczy ok. 10 mln zł na europejską i międzynarodową ochronę patentową wyników badań naukowych i prac rozwojowych.


Dofinansowanie realizacji Projektu może być przeznaczone na:
1) dofinansowanie etapu I, który obejmuje:
a) analizę zasadności ekonomicznej objęcia wynalazku ochroną patentową;
b) badanie stanu techniki w zakresie objętym treścią zgłoszenia wynalazku;
c) opracowanie strategii komercjalizacji wynalazku.
2) dofinansowanie etapu II, który obejmuje:
a) zgłoszenie wynalazku w procedurze EPC;
b) zgłoszenie wynalazku w trybie PCT;
c) wejście w fazy krajowe państw – innych niż RP – w których zgłaszający, zgodnie z deklaracją, ubiega się o patent.

Program PATENT PLUS został stworzony, aby zachęcić zarówno naukowców, jak i kierownictwo jednostek naukowych do występowania o prawną ochronę wyników prowadzonych przez nich badań. Głównym celem programu jest zwiększenie liczby zgłoszeń patentowych, a  tym samym zwiększenie ochrony praw własności przemysłowej w Polsce, poprzez dofinansowanie lub refundowanie kosztów niezbędnych do przygotowania zgłoszenia patentowego. Pośrednio wdrożenie programu, poprzez ułatwienie pozyskiwania partnerów biznesowych, powinno poskutkować intensyfikacją komercjalizacji tworzonych wynalazków.
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...