poniedziałek, 24 czerwca 2013


Logo Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
Na trzecią edycję Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki polscy humaniści czekali dość długo. Do 31 lipca 2013 r. można składać wnioski. Dlatego też kontynuujemy naszą serię praktycznych porad związanych z aplikowaniem w NPRH. Dziś podpowiadamy jak w prosty sposób przygotować kosztorys, ujarzmiamy koszty pośrednie oraz wskazujemy, jak obliczyć koszty poszczególnych zadań badawczych w harmonogramie.

Przypisując koszty do poszczególnych zadań badawczych trzeba pamiętać, że mogą składać się na nie następujące pozycje kosztorysu:
  • wynagrodzenie kierownika projektu (część wynagrodzenia proporcjonalna dla danego zadania, o ile kierownik nie jest zaangażowany w wykonanie tylko jednego zadania);
  • wynagrodzenie wykonawcy danego zadania (część wynagrodzenia proporcjonalna dla danego zadania, o ile wykonawca nie jest zaangażowany w wykonanie tylko jednego zadania);
  • koszty aparatury;
  • koszty bezpośrednie (w kosztorysie nazwane „inne koszy realizacji projektu”) niezbędne do realizacji danego zadania;
  • usługi obce.
Pewnych problemów może nastręczać przypisanie proporcjonalnej części wynagrodzenia kierownika lub wykonawcy projektu do danego zadania badawczego. Sytuacja ta pojawia się, gdy w danym miesiącu realizacji projektu, kierownik lub wykonawca zaangażowani są w wykonanie więcej niż jednego zadania badawczego. Prześledźmy to na poniższym hipotetycznym przykładzie.

  • Zadanie A – trwa od 1. do 8. miesiąca realizacji projektu; w realizację zadania zaangażowani są kierownik projektu oraz główny wykonawca;
  • Zadanie B – trwa od 5. do 10. miesiąca realizacji projektu; w realizację zadania zaangażowani są kierownik projektu oraz główny wykonawca.

Na potrzeby naszego przykładu przyjmujemy, że Zadanie A i Zadanie B to jedyne zadania, w które od 1. do 10. miesiąca realizacji projektu zaangażowani są kierownik projektu i główny wykonawca. Przyjmijmy też, że miesięczne wynagrodzenie kierownika projektu wynosi 2000 zł, a miesięczne wynagrodzenie głównego wykonawcy wynosi 1750 zł.

Wynagrodzenia w NPRH

Od 1. do 4. miesiąca realizacji projektu oraz do 9. do 10. miesiąca realizacji projektu kierownik projektu i główny wykonawca zaangażowani są w jedno zadanie. Całość ich wynagrodzenia zostanie więc przypisania odpowiednio do Zadania A (miesiące 1-4) oraz Zadania B (miesiące 9-10). Komplikacje pojawiają się od 5. do 8. miesiąca, gdy obie osoby zaangażowane są w wykonanie dwóch zadań. W tym czasie ich wynagrodzenie należy podzielić na dwa zadania. Z 2000 zł kierownika projektu do kosztów Zadania A przypisany zostanie 1000 zł. Do kosztów Zadania B przypisany będzie również 1000 zł. Podobnie należy podzielić wynagrodzenie głównego wykonawcy. Do kosztów Zadania A przypisane zostanie 875 zł jego wynagrodzenia. Do koszów Zadania B przypisana będzie druga połowa wynagrodzenia, czyli również 875 zł. 

Przedstawione rozdzielenie wynagrodzenia na dwa wykonywane równocześnie zadania, wskazuje, że osoby je realizujące dzielą  swoją aktywność po połowie na każde z zadań. Możliwa jest jednak sytuacja, w której np. kierownik projektu poświęca 35% swojej aktywności na realizację Zadania A i 65% na realizację Zadania B. Wówczas 35% wynagrodzenia (700 zł) to koszty należące do Zadania A, a 65% (1300 zł) to koszty należące do Zadania B. 

Obliczając koszty dla danego zadania badawczego, trzeba także pamiętać o konieczności dodania do nich kosztów pośrednich.  Do każdego zadania badawczego trzeba więc dodać 20% (maksymalna wysokość kosztów pośrednich - jednostka naukowa może jednak przyjąć ich niższą stawkę). Inaczej łączna kwota harmonogramu i kosztorysu nie będą się zgadzały i wniosek będzie zawierał błędy. Należy także pamiętać, że 20% oblicza się od sumy kosztów bezpośrednich danego zadania, od których należy najpierw odjąć koszty zakupu aparatury. Oczywiście tylko wówczas, gdy w danym zadaniu zakupiona była aparatura badawcza. Przedstawia to poniższy przykład.

Kosztorys w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki

W oparciu o dane przedstawione powyżej, można stwierdzić, że na koszty Zadania A składają się następujące elementy:

Obliczamy koszto zadania badwczego w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki

Są to kolejno: wynagrodzenie kierownika, aparatura, inne koszty bezpośrednie. Przed dodaniem 20% do otrzymanej kwoty, trzeba odjąć koszty zakupu aparatury. A więc:

Obliczamy koszto zadania badwczego w NPRH
Do otrzymanej kwoty należy dodać jej 20%, czyli wysokość kosztów pośrednich. A więc:

Obliczamy koszto zadania badwczego w NPRH

Kwota 15300 zł to koszty bezpośrednie i koszty pośrednie związane z Zadaniem A. Nie można jednak zapomnieć o koszcie zakupionej do tego zadania aparatury. W omawianym przypadku kosztowała ona 3000 zł. A więc:

Obliczamy koszto zadania badwczego w NPRH

Po przeprowadzeniu powyższych obliczeń wiemy już, że całkowity koszt, który w naszym projekcie związany jest z Zadaniem A, wynosi 18300 zł. Analogiczne obliczenia trzeba przeprowadzić dla każdego zadania badawczego. Jeśli wszystko zostanie policzone prawidłowo, łączna kwota kosztów zadań badawczych będzie zgodna z kosztami realizacji projektu ogółem, czyli kwotą, o którą wnioskujemy do MNiSW.

Więcej praktycznych informacji dotyczących Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki można znaleźć w poniższych linkach.


Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...