środa, 19 czerwca 2013


Logo European Research Council
Składając wniosek do Narodowego Centrum Nauki, trzeba wskazać do jakiego panelu naukowego przypisany jest nasz wniosek. Robimy to przede wszystkim po to, żeby wniosek był sprawdzany przez ekspertów z naszej dziedziny. Dlatego przypisanie wniosku do niewłaściwego panelu, może być częstym błędem. Ale skąd w ogóle wzięły się panele w NCN?


Odpowiedź na pytanie zawarta jest w grafice do tego wpisu. Panele, które wprowadziło NCN, inspirowane są podziałem nauki na dziedziny, które stosuje u siebie European Research Council. Zobaczmy po kolei.

Poniżej podział w panelu SH w ERC.

SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES
SH1 Individuals, institutions and markets
SH2 Institutions, values, beliefs and behaviour
SH3 Environment, space and population
SH4 The human mind and its complexity
SH5 Cultures and cultural production
SH6 The study of the human past

W NCN odpowiada mu panel HS.

HS Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce
HS1 Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości
HS2 Kultura i twórczość kulturowa
HS3 Wiedza o przeszłości
HS4 Jednostka, instytucje, rynki
HS5 Normy i władza
HS6 Człowiek i życie społeczne

Kolejny panel w ERC to PE.

DOMAIN PHYSICAL SCIENCE AND ENGINEERING
PE1 Mathematics
PE2 Fundamental constituents of matter
PE3 Condensed matter physics
PE4 Physical and analytical chemical sciences
PE5 Synthetic chemistry and materials
PE6 Computer science and informatics
PE7 Systems and communication engineering
PE8 Products and process engineering
PE9 Universe sciences
PE10 Earth system science 

W NCN odpowiada mu panel ST.

Nauki Ścisłe i Techniczne
ST1 Nauki matematyczne
ST2 Podstawowe składniki materii
ST3 Fizyka fazy skondensowanej
ST4 Chemia analityczna i fizyczna
ST5 Synteza i materiały
ST6 Informatyka i technologie informacyjne
ST7 Inżynieria systemów i telekomunikacji
ST8 Inżynieria procesów i produkcj
ST9 Astronomia i badania kosmiczne
ST10 Nauki o Ziemi

Ostatni panel w ERC to LS. Jego zawartość poniżej.

LIFE SCIENCES
LS1 Molecular and structural biology and biochemistry
LS2 Genetics, genomics, bioinformatics and systems biology
LS3 Cellular and developmental biology
LS4 Physiology, pathophysiology and endocrinology
LS5 Neurosciences and neural disorders
LS6 Immunity and infection
LS7 Diagnostic tools, therapies and public health
LS8 Evolutionary, population and environmental biology
LS9 Applied life sciences and non-medical biotechnology

W NCN to nic innego jak panel NZ.

Nauki o Życiu
NZ1 Podstawowe procesy życiowe na poziomie molekularnym
NZ2 Genetyka, genomika
NZ3 Biologia na poziomie komórki
NZ4 Biologia na poziomie tkanek, narządów i organizmów
NZ5 Choroby niezakaźne ludzi i zwierząt
NZ6 Immunologia i choroby zakaźne ludzi i zwierząt
NZ7 Zdrowie publiczne
NZ8 Podstawy wiedzy o życiu na poziomie środowiskowym
NZ9 Podstawy stosowanych nauk o życiu

Widać wiec, że panele w NCN to w dużej mierze panele ERC. Dostosowano je do polskich wymagań, choć nadal nie są idealne. W najbliższych miesiącach zmian w panelach nie należy się jednak spodziewać.Print Friendly and PDF
SklepNaukowy

Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom