wtorek, 4 czerwca 2013


Polskie Górnictwo i Gazownictwo Nafotwe - logo
Zarząd Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, już po raz piąty, ogłosił konkurs na stypendia dla najlepszych studentów uczelni wyższych z kierunków technicznych o specjalności związanej z problematyką przemysłu naftowego i gazowniczego. Wnioski można składać do 30 lipca 2013 r.

Zgodnie z regulaminem o przyznanie stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy spełnią przynajmniej dwa z trzech wymienionych poniżej warunków:
 
  1. w poprzednim roku akademickim osiągnęli średnią ocen 4,5 lub wyższą,
  2. w poprzednim roku akademickim wykazali się osiągnięciami w dziedzinie nauk ścisłych na poziomie międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim,
  3. potrafią dzielić się swoją wiedzą z innymi, np. w ramach uczestnictwa w programach wolontariatu studenckiego, nieobowiązkowych praktykach studenckich lub działając jako wolontariusze „na własną rękę".
Stypendium może być przeznaczone między innymi na następujące cele stypendysty:
  1. opłacenie czesnego na uczelni,
  2. zakup podręczników i pomocy naukowych,
  3. zakup materiałów/sprzętów pomocnych w nauce (komputer, drukarka itp.),
  4. opłacenie dojazdów na uczelnię,
  5. opłacenie udziału w konferencji, sympozjum naukowym,
  6. wyjazd na praktyki studenckie.
Stypendium przyznawane jest na okres jednego roku. Zaproszenie do składania wniosków przez studentów, Zarząd Fundacji PGNiG skierował do rektorów dziesięciu uczelni wyższych. Konieczne jest więc uzyskanie informacji na uczelni, czy zaproszenie zostało do niej skierowane.

Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...