poniedziałek, 29 lipca 2013


Logo Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego otworzyło dziś nabór wniosków w kolejnych dwóch modułach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Mowa o modułach 3.1 i 3.2, których celem jest upowszechnienie wyników polskich badań humanistycznych na świecie. Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2013 r.

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty obejmujące:
 • 1) tłumaczenia i publikację elektronicznych wydań w innych wersjach językowych dzieł opublikowanych w języku polskim (w tym serii wydawniczych stanowiących przemyślaną i systematyczną prezentację osiągnięć polskiej humanistyki) o wysokim poziomie naukowym i doniosłości merytorycznej, w celu zapewnienia im szerokiej dostępności (moduł upowszechniający wyniki badań 3.1);
 • 2) wprowadzenie elektronicznych wydań w innych wersjach językowych (w szczególności w języku angielskim) najważniejszych czasopism polskiej humanistyki wydawanych dotychczas w języku polskim, w tym także specjalnych numerów czasopism zawierających wybór materiałów szczególnie przydatnych dla czytelników spoza kręgu użytkowników języka polskiego (moduł upowszechniający wyniki badań 3.2).
Do określenia wysokości dofinansowania na zadania wydawnicze i tłumaczenia stosuje się (oddzielnie dla zadań wydawniczych i tłumaczeń) podwójną podstawową stawkę dofinansowania do jednego arkusza wydawniczego dla monografii, czasopisma oraz publikacji online, ogłaszaną w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu obsługującego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego..
Do modułu upowszechniającego wyniki badań 3.1 mogą być zgłaszane projekty obejmujące publikację elektronicznych wydań w następujących bazach danych:
 • Arts and Humanities Citation Index;
 • CEEOL – Central and Eastern Europe Online Library;
 • Humanities International Index;
 • The International Bibliography of Social Sciences;
 • JSTOR;
 • MLA International Bibliography;
 • Philosopher’s Index;
 • Scopus;
 • SocINDEX;
 • Social Sciences Citation Index;
 • RILM Abstracts of Music Literature;
 •  innych bazach danych uznanych w środowisku naukowym danej dyscypliny naukowej za spełniające kryterium szerokiej dostępności.
Czas realizacji zgłaszanego projektu nie może przekraczać 36 miesięcy. Formularze w systemie www.osf.opi.org.pl będą dostępne od 19 sierpnia 2013 r. Do określenia wysokości dofinansowania na zadania wydawnicze i tłumaczenia stosuje się (oddzielnie dla zadań wydawniczych i tłumaczeń) podwójną podstawową stawkę dofinansowania do jednego arkusza wydawniczego dla monografii, czasopisma oraz publikacji online, ogłaszaną w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu obsługującego Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...