środa, 28 sierpnia 2013


Logo projektu EkoStaż
Do 11 września 2013 r. można składać swoje wnioski w ramach projektu Eko-Staż, którego organizatorem jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach we współpracy z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach oraz Naczelną Organizacją Techniczną Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Radą Miejską w Gliwicach. Adresatami projektu są pracownicy naukowi jednostek naukowych, pracownicy naukowi oraz naukowo-dydaktyczni uczelni województwa śląskiego prowadzących działalność naukową w branży EKO.

Poprzez pracownika naukowego należy rozumieć pracownika naukowego jednostki naukowej lub pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego uczelni (zgodnie z ustawami: z dnia 27 lipca 2005r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. 2005 Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) oraz z dnia 25.07.1985r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. 2001 Nr 33, poz. 388 z późn. zm.) zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, który jest zainteresowany nabyciem kompetencji biznesowych lub komercjalizacją wyników badań poprzez uczestnictwo w stażu w mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie oraz który zarejestrował się on-line uzupełniając elektroniczny formularz rejestracyjny pracownika naukowego i złożył wymagane dokumenty rekrutacyjne.

Głównym celem programu jest zwiększenie efektywności transferu wiedzy i wzmocnienie powiązania sfery badań i rozwoju z przedsiębiorstwami. W ramach projektu planowane jest odbycie 62 płatnych staży po 180 h każdy w firmach działających w branży eko.

Rekrutacja do projektu składa się z dwóch etapów. W I etapie to przygotowanie dokumentów na Radę Programowo-Naukową.

Pracownik naukowy wypełnia:

  • formularz rejestracyjny na stronie www (lub jego odpowiednik w wersji dokumentu MS Word - załącznik nr 1);
  • CV pracownika naukowego (załącznik nr 2);
  • zaświadczenie o zatrudnieniu pracownika naukowego (załącznik nr 3);
  • oświadczenie pracownika naukowego (załącznik nr 4).
Regulamin projektu Eko-Staż z złącznikami
Umowa projektu Eko-Staż z załącznikami
Strona internetowa projektu Eko-Staż
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...