czwartek, 1 sierpnia 2013


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Wrzesień będzie gorącym okresem w Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Do 30 września 2013 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu na Honorowe Stypendium Naukowe im. Aleksandra von Humboldta. W drugiej połowie września rozpocznie się także nabór wniosków w ramach konkursu dla młodych naukowców przed 30 rokiem życia - START.

Celem Stypendium Naukowego im. Aleksandra von Humboldta. jest uhonorowanie osiągnięć naukowych laureatów oraz stymulowanie długookresowej współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi badaczami. Stypendium stanowi odpowiednik Humboldt-Forschungspreis, prestiżowego wyróżnienia dla uczonych zagranicznych znanej niemieckiej Fundacji Aleksandra von Humboldta (Alexander von Humboldt Stiftung).

Do konkursu można zgłaszać aktywnych naukowo wybitnych niemieckich uczonych, którzy chcą przyjechać do Polski na kilkumiesięczny pobyt naukowy. Stypendium przyznawane jest na okres od 3 do 6 miesięcy. Wysokość stypendium wynosi obecnie równowartość 4 000 € miesięcznie.


Start to wyróżnienie dla najzdolniejszych młodych uczonych i zachęcenie ich do dalszego rozwoju naukowego przez umożliwienie pełnego poświęcenia się pracy badawczej. Stypendium przyznawane jest na okres roku i wynosi ok 28000 zł. FNP planuje przyznanie ok. 130 stypendiów. Wnioski będzie można składać do 31 października 2013 r.

Wnioski mogą składać kandydaci, którzy:
  • nie przekroczyli wieku 30 lat w roku składania wniosku* (lub 32 lat** w przypadku kandydatów, którzy korzystali z urlopów wychowawczych/macierzyńskich);
  • są pracownikami (ze stopniem naukowym magistra lub doktora) lub doktorantami w szkole wyższej lub innej krajowej instytucji, do której celów statutowych należy prowadzenie badań naukowych,
  • mają dorobek udokumentowany publikacjami (artykuły w uznanych periodykach naukowych lub pozycje książkowe).
* O stypendia w edycji 2013 mogą starać się kandydaci urodzeni w roku 1982 lub później.
** W konkursie START 2013 mogą brać udział osoby urodzone w roku 1980 lub później (kandydaci uprawnieni do przedłużenia).
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...