wtorek, 20 sierpnia 2013


Logo Narodowego Centrum Nauki w Krakowie
Wielu naukowców myśli, że po otrzymaniu grantu od Narodowego Centrum Nauki, czekają ich już tylko same miłe chwile. Nie zawsze tak jednak jest, a sama realizacja projektu naukowego może napotykać na liczne problemy. Jednym z nich jest sytuacja, w której kierownik projektu zmienia miejsce zatrudnienia. Przenosząc się do innej jednostki naukowej, wcale nie tracimy jednak naszego projektu.

Niewiele osób, które wnioskują o granty do NCN oraz później je realizują, zdaje sobie sprawę, że zmieniając miejsce pracy, można również zmienić jednostkę naukową, w której będzie realizowany projekt. Na szczęście dla kierowników projektów Narodowe Centrum Nauki przewidziało taką sytuację i umożliwia stworzenie specjalnego aneksu do umowy.

Na stronie internetowej NCN w dziale Zmiany w projektach znajdują się wzory aneksów do umowy. Można tam znaleźć także aneksy, które dotyczą zmiany jednostki naukowej, w której realizowany jest projekt. Stronami w takim aneksie są:
  • Narodowe Centrum Nauki;
  • Jednostka naukowa, w której dotychczas realizowany był projekt;
  • Jednostka naukowa, w której realizowany będzie projekt;
  • Kierownik projektu.
Zgodnie z treścią aneksu następuje zmiana jednostki, w której realizowany będzie projekt. Ustala to poniższy fragment aneksu:
§ 1.

Strony zgodnie postanawiają, że z dniem……………… w prawa i obowiązki Jednostki w miejsce…………………………….(pełna nazwa Jednostki realizującej projekt) wstępuje…………………………………..(pełna nazwa Jednostki przejmującej realizację projektu)
W treści aneksu podane jest także ile środków z budżetu projektu zostało wydane w jednostce naukowej, w której dotychczas realizowany był projekt, oraz ile środków zostanie wydanych w jednostce naukowej, w której będzie realizowany projekt. Obrazuje to poniższy fragment:
§ 3.

Na realizację projektu Narodowe Centrum Nauki przekazało na konto: (pełna nazwa Jednostki realizującej projekt) kwotę …………… zł.  Środki niewykorzystane przez ………………………..(pełna nazwa Jednostki realizującej projekt) w kwocie …………… zł.  zostaną przekazane ……………………….(pełna nazwa Jednostki przejmującej realizację projektu) na konto określone w Załączniku nr 2 do niniejszego aneksu w terminie 2 tygodni od daty podpisania niniejszego aneksu.
Zmieniony zostaje także numer konta bankowego, na który NCN przekazywać będzie środki przeznaczone na realizację projektu. Aneks sporządzany jest w pięciu egzemplarzach. Dwa z nich zostają w NCN, po jednym w obu jednostkach naukowych, jeden egzemplarz przeznaczony jest zaś dla kierownika projektu. Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...