wtorek, 6 sierpnia 2013


Logo Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej
Szeroką paletę stypendium wyjazdowych adresowanych do polskich studentów i i naukowców zaprezentowała Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej. Termin składania wniosków we wszystkich konkursach upływa w listopadzie lub grudniu 2013 r. Poniżej szczegółowe zestawienie oferty.

Oferta dla studentów i absolwentów

Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia.
Kandydaci: wybitni studenci wszystkich kierunków, którzy w momencie składania wniosku ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów, a także studenci drugiego i trzeciego roku Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych.
Termin składania wniosków: 17 grudnia 2013 r.

Stypendia na podróże grupowe do Niemiec dla polskich grup studenckich
Kandydaci: grupy studentów (od 10 do 15 osób) wszystkich kierunków od drugiego semestru studiów oraz jeden nauczyciel akademicki.
Terminy składania wniosków: 1 listopada (na podróże od 1 marca), 1 lutego (na podróże od 1 czerwca), 1 maja (na podróże od 1 września).

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów wszystkich kierunków
Kandydaci: O stypendium to mogą ubiegać się studenci ostatniego (piątego) roku studiów magisterskich lub ostatniego (trzeciego) roku studiów licencjackich bądź inżynierskich oraz kandydaci, którzy uzyskali już tytuł licencjata, inżyniera bądź magistra.
Termin składania wniosków: 15 listopada 2013 r.

Stypendia na pobyty studyjne dla absolwentów kierunków artystycznych (architektura, muzyka, sztuka)
Kandydaci: absolwenci z dziedzin sztuk pięknych, wzornictwa (design), filmu, teatru, muzyki, tańca i architektury.
Termin składania wniosków: 15 listopada 2013 r.

Oferta dla doktorantów i młodych naukowców

Stypendia na pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów 
Kandydaci: wysoko wykwalifikowani absolwenci wszystkich kierunków, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra.
Termin składania wniosków: 15 listopada 2013 r.

Stypendia na krótkie pobyty badawcze dla młodych naukowców (postdoc) 
Kandydaci: młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora.
Termin składania wniosków: 15 listopada 2013 r.

Stypendia DAAD i Roche Diagnostics dla młodych naukowców
Kandydaci: wysoko wykwalifikowani młodzi naukowcy po doktoracie.
Termin składania wniosków: w dowolnym terminie przez cały rok.

Oferta dla naukowców

Stypendia na pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich 
Kandydaci: wybitni naukowcy wszystkich specjalności ze stopniem naukowym co najmniej doktora zatrudnieni na polskiej uczelni lub w instytucie naukowym.
Termin składania wniosków: 15 listopada 2013 r. / 3 czerwca 2014 r.

Oferta dla byłych stypendystów

Powtórne stypendium dla byłych stypendystów DAAD 
Kandydaci: byli roczni stypendyści DAAD oraz byli stypendyści rządowi, którzy studiowali przynajmniej rok w byłej NRD
Termin składania wniosków: 15 listopada 2013 r. / 3 czerwca 2014 r.

 Oferta dla niemieckiej mniejszości narodowej

Stypendia na wakacyjny kurs języka niemieckiego dla zaawansowanych studentów i absolwentów studiów I stopnia 
Kandydaci: wybitni studenci wszystkich kierunków przynależący do niemieckiej mniejszości narodowej, którzy w momencie składania wniosku ukończyli przynajmniej pierwszy rok studiów, a także studenci drugiego i trzeciego roku Nauczycielskich Kolegiów Języków. Obcych
Termin składania wniosków: 17 grudnia 2013 r. 

Stypendia na krótkie pobyty badawcze w Niemczech dla doktorantów
Kandydaci: wysoko wykwalifikowani absolwenci wszystkich kierunków przynależący do niemieckiej mniejszości narodowej, którzy do momentu rozpoczęcia stypendium uzyskają tytuł magistra.
Termin składania wniosków: 15 listopada 2013 r.

Stypendia na krótkie pobyty badawcze dla naukowców i nauczycieli akademickich
Kandydaci: młodzi naukowcy z tytułem naukowym doktora przynależący do niemieckiej mniejszości narodowej.
Termin składania wniosków: 15 listopada 2013 r.

Szczegóły wszystkich konkursów można znaleźć na stronie internetowej Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej.Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...