poniedziałek, 12 sierpnia 2013


Logo Fundacji na rzecz Nauki Polskiej
Od 14 sierpnia do 15 października 2013 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach ostatniej edycji konkursu Pomost, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Celem konkursu jest umożliwienie najlepszym naukowcom wychowującym małe dzieci powrotu do intensywnej pracy naukowej.


W konkursie mogą brać udział naukowcy, którzy posiadają co najmniej stopień naukowy doktora, są zatrudnione w polskiej jednostce badawczej lub posiadają promesę zatrudnienie w takiej jednostce naukowej. Zatrudnienie musi obejmować przynajmniej czas trwania projektu.

Do konkursu mogą zgłaszać się kobiety, które posiadają dziecko w wieku do 4 lat (lub 7 lat w przypadku adopcji lub porodu mnogiego). Z wnioskami mogą zgłaszać się również mężczyźni, którzy korzystali z przerw w pracy naukowej lub urlopu. Przerwa lub urlop musiała trwać nieprzerwanie nie krócej niż sześć miesięcy. 

W ramach grantu można uzyskać do 140000 zł rocznie. Na grant składają się dwa elementy:
  1. Grant badawczy - obejmuje on wydatki związane m.in. z wynagrodzeniem kierownika projektu, kosztami prac badawczych, aparaturą, materiałami badawczymi, kosztami wymiany międzynarodowej;
  2. Stypendia - mogą być przyznane dla maksymalnie trzech podopiecznych kierownika projektu (studentów lub doktorantów), którzy zostali wyłonienie w trybie konkursowym. Wysokość miesięcznego stypendium wynosi 1000 zł dla studenta oraz 3000 zł dla doktoranta. 
Zgłaszany projekt nie może być krótszy niż 12 miesięcy. Musi się również zakończyć nie później niż 30 czerwca 2015 r. W obecnej edycji konkursu finansowane będą jedynie projekty w zakresie nauk należących do kategorii bio, info i techno.
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...