wtorek, 20 sierpnia 2013


Logo Pracowni Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia"
18000 zł mogą otrzymać osoby, które zdecydują się na podjęcie studiów doktoranckich. Stypendium takiej wysokości można uzyskać w ramach konkursu, którego organizatorem jest Pracownia Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia". Termin składania wniosków upływa 4 października 2013 r. o godz. 16:00.

Celem konkursu jest zachęcenie studentów do kontynuowania nauki na poziomie III stopnia, wzbogacania wiedzy i aktywnego uczestnictwa w rozwoju młodego pokolenia naukowców.

Zgodnie z informacjami organizatorów:
Stypendyści Programu będą rozwijać swoje zainteresowania naukowe w Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia", która stawia sobie za cel m.in. łączenie świata nauki i praktycznych działań społecznych.
Stypendyści Programu będą uczestniczyli w realizacji jednego lub kilku projektów badawczych wybranych przez siebie z listy zagadnień, którymi Stocznia zajmuje się już teraz lub zamierza to zrobić w najbliższym miesiącach.
Zgodnie z regulaminem konkursu stypendia naukowe mogą się ubiegać doktoranci, którzy spełniają wszystkie poniższe warunki:
  • zostali przyjęci na stacjonarne studia doktoranckie w polskich uczelniach publicznych lub w Polskiej Akademii Nauk;
  • będą studiować po raz pierwszy na danym roku studiów doktoranckich;
  • uzyskali średnią ze studiów nie niższą niż 4,0. Minimalna średnia uprawniająca do udziału w konkursie w przypadku doktorantów studiujących na I roku studiów doktoranckich oznacza średnią ocen uzyskanych podczas studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym (w przypadku studiów dwustopniowych średnia ocen uzyskanych podczas studiów I i II stopnia). W przypadku doktorantów studiujących na starszych latach studiów oznacza oceny uzyskane w trakcie studiów doktoranckich. Na średnią ocen ze studiów doktoranckich składa się średnia arytmetyczna ze wszystkich ocen uzyskanych z egzaminów i zaliczeń. Przy obliczeniu średniej nie będą brane pod uwagę oceny z  wychowania fizycznego, lektoratów, praktyk i ćwiczeń terenowych, szkoleń BHP i  szkoleń bibliotecznych;
  • uzyskali pozytywną opinię promotora rozprawy doktorskiej, lub jeśli nie ma jeszcze promotora opinię opiekuna naukowego, 
  • zadeklarują współpracę naukowo-badawczą, powiązaną z tematem swojej rozprawy doktorskiej, z Pracownią Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Pod pojęciem „współpracy” rozumie się możliwość uczestniczenia w realizacji projektu badawczego wybranego z listy projektów/tematów badawczych opublikowanych przez „Stocznię” przed ogłoszeniem konkursu. Projekt badawczy musi stanowić istotny element pracy naukowej i rozwoju zainteresowań kandydata. „Stocznia” jest wyspecjalizowaną jednostką badawczą ufundowaną m.in. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i jako taka umożliwi doktorantowi realizację badań, wsparcie merytoryczne ekspertów-praktyków oraz zespołu „Stoczni”, wzbogacenie wiedzy o praktyczne umiejętności badawcze, prezentowania wyników.
Strona internetowa konkursu
Formularz rejestracyjny konkursu
Regulamin konkursuPrint Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...