poniedziałek, 16 września 2013


Logo programu Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uruchomiło nabór wniosków w ramach konkursu na Krajowe Naukowe Ośrodki Wiodące. Wnioski można składać do 15 listopada 2013 r. za pośrednictwem kreatora procedur elektronicznych MNiSW. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w ciągu 60 dni od zakończenia naboru wniosków.

Obecny nabór wniosków obejmuje następujące obszary:
  • nauk przyrodniczych (w dziedzinach nauk biologicznych i nauk o Ziemi),
  • nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (w dziedzinach nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych).
Celem konkursu na Krajowe Naukowe Ośrodki Naukowe jest wyłonienie najlepszych jednostek naukowych. W pierwszej edycji konkursu wyłoniono sześć ośrodków, które otrzymają po ok. 10 mln zł rocznie w latach 2013-2017 na wzmocnienie potencjału naukowego i badawczego, rozwój kadry naukowej, kreowanie atrakcyjnych warunków pracy badawczej, budowanie silnej i rozpoznawalnej marki, a także na wyższe wynagrodzenia naukowców czy zatrudnienie w Polsce zagranicznych uczonych.

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski może składać:
1. podstawowa jednostka organizacyjna uczelni, która:a) posiada kategorię A, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,
b) prowadzi studia doktoranckie powiązane z prowadzonymi badaniami naukowymi,
c) posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora,
d) posiada pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
e) posiada udokumentowaną współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym;
2. centrum naukowe utworzone przez uczelnię na podstawie umowy z innymi uczelniami i instytutami naukowymi Polskiej Akademii Nauk oraz instytutami badawczymi, lub z zagranicznymi jednostkami naukowymi, i instytutami międzynarodowymi prowadzącymi działalność naukowo-badawczą w skład którego wchodzą jednostki naukowe określone w pkt. 1 lit. a) – e);
3. centrum naukowe działające w strukturze uczelni, w skład którego wchodzą podstawowe jednostki naukowe uczelni spełniające warunki określone w pkt. 1 lit. a) – e);
4. konsorcjum naukowe w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 z późn. zm.), tj. grupa jednostek organizacyjnych, w której skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, albo co najmniej dwie jednostki naukowe, podejmujące na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcia obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.


Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...