czwartek, 5 września 2013


Logo konkursu Neuron
Do 15 września 2013 r. można przesyłać zgłoszenia w ramach konkursu na najlepszą publikację z dziedziny neurobiologii. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców ze stopniem doktora, którzy nie ukończyli 35. roku życia.


Autor najlepszej pracy uzyska możliwość aktywnego udziału w forum FENS (Federation of European Neurosciences) w Mediolanie, w 2014 roku oraz 3000 euro. Koszty podróży zostaną zaś pokryte z budżetu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Do konkursu można zgłaszać artykuły, które zostały opublikowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Pod uwagę będą brane tylko publikacje w czasopismach międzynarodowych o IF>10 wg ISI Web of Knowledge. W momencie opublikowania artykułu, jego autor musiał być afiliowany przy polskiej jednostce naukowej.

Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać następujące dokumenty:
  • streszczenie artykułu (maksymalnie 1 strona)
  • krótkie CV pierwszego autora (maksymalnie 1 strona)
  • pełny tekst publikacji w formacie PDF
Strona internetowa konkursuPrint Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...