środa, 25 września 2013


Logo Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Do 30 listopada 2013 r. można składać wnioski w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego - priorytet Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego. Z wnioskami mogą występować m.in. uczelnie publiczne. Mogą one uzyskać na swój projekt do 500000 zł (w tym 20% wkład własny).

Zgodnie z informacjami MKiDN:
Strategicznym celem priorytetu jest zainicjowanie kompleksowego procesu opracowania i  cyfryzacji materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków, obiektów  muzealnych, archiwalnych (także z zakresu niepaństwowego zasobu archiwalnego),  bibliotecznych i audiowizualnych, znajdujących się pod opieką podmiotów spoza sfery finansów publicznych, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku, lub uczelni publicznych. Proces ten w sposób szczególny winien uwzględniać właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo zbiorów przeznaczonych do digitalizacji.
W ramach składanych wniosków można ubiegać się o finansowanie następujących rodzajów zadań:
  1. opracowanie zasobów kultury i dziedzictwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem niepaństwowego zasobu archiwalnego wraz z przeprowadzeniem koniecznych prac konserwatorskich; 
  2. digitalizacja zasobów kultury i dziedzictwa narodowego uwzględniająca  przeprowadzenie niezbędnych prac konserwatorskich; 
  3. udostępnianie cyfrowych zasobów za pośrednictwem urządzeń multimedialnych lub/oraz sieci rozległych (Internetu) poprzez portale internetowe; 
  4. przechowywanie zasobów cyfrowych z zapewnieniem trwałości i bezpieczeństwa danych cyfrowych.

Wnioski w priorytecie ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego mogą składać podmioty prawa polskiego takie jak:
  1. organizacje pozarządowe; 
  2. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne; 
  3. uczelnie publiczne. 

Kwota wnioskowanego dofinansowania musi wynosić nie mniej niż 20000 zł i nie więcej niż 500000 zł. Poziom dofinansowania nie może przekraczać 80% budżetu przedstawionego we wniosku. 20% budżetu musi stanowić wkład własny wnioskodawcy. Szczegóły wydatków kwalifikowanych znajdują się w Załączniku nr 1 do regulaminu konkursu.

Budżet konkursu wynosi 3800000 zł. W sytuacji, gdy wszystkie środki nie zostaną wykorzystane w pierwszym naborze, MKiDN otworzy drugi nabór wniosków. Obowiązywał będzie wówczas termin składania wniosków do 31 marca 2014 r. Zazwyczaj wszystkie środki rozdzielane są jednak w pierwszym naborze.

Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...