wtorek, 10 września 2013


Logo Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju otworzyło nabór wniosków w ramach konkursu pt. Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach. Składane wnioski muszą dotyczyć zadania pt. Opracowanie systemu zarządzania zmęczeniem u pracowników zatrudnionych w wyrobiskach podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny. Termin składania wniosków upływa 23 października 2013 r. Budżet konkursu wynosi 1,4 mln zł.

Celem głównym projektu jest opracowanie systemu zarządzania zmęczeniem u pracowników zatrudnionych w wyrobiskach dołowych podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny, co przyczyni się do zmniejszenia liczby błędów przy pracy oraz niebezpiecznych zdarzeń i wypadków, a także do poprawy zdrowia, sprawności i samopoczucia pracowników.

Cele szczegółowe projektu to m.in.:
 1. analiza obowiązujących regulacji prawnych ukierunkowana na wyłonienie uwzględnionych w nich rodzajów prac oraz stanowisk, w ruchu podziemnych zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny, związanych ze zwiększonym zmęczeniem pracowników,
 2. identyfikacja źródeł zmęczenia, z uwzględnieniem poszczególnych czynników szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy w wyrobiskach dołowych kopalń węgla kamiennego,
 3. ocena wpływu zidentyfikowanych źródeł zmęczenia pracowników na obciążenie psychiczne i fizyczne,
 4. weryfikacja aktualnie stosowanych rozwiązań i działań mających na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń i wypadków wynikających ze zmęczenia pracowników,
 5. opracowanie rozwiązań optymalnych z punktu widzenia minimalizacji możliwych negatywnych skutków wynikających ze zmęczenia pracowników,
 6. opracowanie i weryfikacja materiałów szkoleniowych i informacyjnych.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wybierze jeden projekt, na realizację którego zostanie przeznaczony cały budżet konkursu.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu www.osf.opi.org.pl do dnia 23 października 2013 r. do godz. 16:00. Wersję papierową wniosku należy dostarczyć do NCBiR do dnia 4 listopada 2013 r. do godz. 16:00.
 
W konkursie mogą brać udział:
 1. jednostki naukowe w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki;
 2. konsorcja naukowe w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki;
 3. sieci naukowe w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki;
 4. jednostki organizacyjne uczelni niebędące podstawowymi jednostkami organizacyjnymi w rozumieniu ustawy o zasadach finansowania nauki;
 5. centra naukowo-przemysłowe w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618);
 6. centra naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619);
 7. centra naukowe uczelni w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.);
 8. przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 473);
 9. jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 10. przedsiębiorcy prowadzący badania naukowe w innej formie organizacyjnej, niż formy określone w pkt 1-9.
 Strona internetowa konkursu Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach


Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...