piątek, 27 września 2013


Logo Sapere Auso
Do 31 października 2013 r. można brać udział w konkursach, których organizatorem jest Sapere Auso - Małopolska Fundacja Stypendialna. Fundacja organizuje konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska, konkurs na najlepsza pracę magisterską w zakresie przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego oraz konkurs na stypendium na rok akademicki 2013/2014.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska

Do konkursu na najlepsze prace magisterskie z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska mogą zgłaszać się studenci szkół wyższych z terenu województwa małopolskiego oraz studenci innych szkół wyższych stale zameldowani na terenie województwa małopolskiego. Zgodnie z regulaminem konkursu - zgłaszane prace muszą być obronione w terminie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r. Zgłaszana praca musiała być obroniona na ocenę dobrą lub bardzo dobrą.

W ramach konkursu przewidziano następujące nagrody (wszystkie kwoty brutto):
1. edukacja ekologiczna
 • I stopień w wysokości 5 000 zł
 • II stopień w wysokości 3 000 zł
 • III stopień w wysokości 2 000 zł
2. ochrona środowiska
 • I stopień w wysokości 5 000 zł
 • II stopień w wysokości 3 000 zł
 • III stopień w wysokości 2 000 zł
Regulamin konkursu

Konkurs na najlepsza pracę magisterską w zakresie przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego

W regulaminie konkursu na najlepsze prace magisterskie w zakresie przedsiębiorczości, innowacji i rozwoju regionalnego ustalono ich tematykę. Musi ona obejmować następujące zagadnienia:
1. przedsiębiorczość, w tym m.in.: 
 • promocja przedsiębiorczości regionalnej
 • dobre praktyki w dziedzinie przedsiębiorczości
 • promocja kultury przedsiębiorczości
 • społeczna odpowiedzialność biznesu
 • projekty z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, finansowane ze środków UE, np. działania realizowane przez MARR
 • współpraca małych i średnich przedsiębiorstw z małopolskim ośrodkami Krajowego Systemu Usług
 • strategie działania instytucji otoczenia biznesu po okresie programowania 2007 -2013 na przykładzie krajów „starej” UE
2. innowacje, w tym m.in.:
 • fundusze UE przeznaczone na wsparcie innowacji
 • dobre praktyki w dziedzinie innowacji
 • transfer technologii jako główny czynnik wpływający na rozwój małopolskiej przedsiębiorczości
 • aktywność innowacyjna małopolskich przedsiębiorstw
 • funkcjonowanie funduszy seed capital na rynku lokalnym, ogólnopolskim i światowym
 • analiza podaży na innowacje przedsiębiorstw w wybranych branżach i sektorach gospodarczych.
3. rozwój regionalny, w tym m.in.:
 • Małopolska – regionem inwestorów
 • rola inwestycji dla rozwoju gospodarczego regionu
 • możliwości inwestowania w regionie małopolskim
 • rozwój eksportu Małopolski
 • stymulowanie kontaktów gospodarczych między Małopolską a innymi regionami Europy
 • analizy przedsięwzięć inwestycyjnych z terenu województwa małopolskiego
W każdym z wymienionych powyżej trzech działów tematycznych, przewidziano następujące nagrody:
 • I stopień w wysokości 5 000 zł
 • II stopień w wysokości 3 000 zł
 • III stopień w wysokości 2 000 zł
 • 5 wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł
Wnioski mogą składać studenci szkół wyższych z terenu województwa małopolskiego oraz studenci innych szkół wyższych stale zameldowani na terenie województwa małopolskiego. Zgodnie z regulaminem konkursu - zgłaszane prace muszą być obronione w terminie od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2013 r. Zgłaszana praca musiała być obroniona na ocenę dobrą lub bardzo dobrą.


Program stypendialny SAPERE AUSO 2013/2014

Zgodnie z regulaminem konkursu stypendia mogą być przyznane studentom wyższych uczelni państwowych lub niepaństwowych działających na terenie województwa małopolskiego, studiującym w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym na studiach pierwszego bądź drugiego stopnia lub studentom jednolitych studiów magisterskich, a także studentom wyższych uczelni studiującym w pozostałych szkołach krajowych i zagranicznych, posiadającym miejsce zamieszkania na terenie województwa małopolskiego.

Fundacja przewidziała przyznanie stypendiów w następujących kategoriach:
 • stypendium za szczególne osiągnięcia naukowe - stypendium naukowe,
 • stypendium za szczególne osiągnięcia artystyczne - stypendium artystyczne,
 • stypendium za szczególne osiągnięcia sportowe - stypendium sportowe,
 • stypendium dla uczniów i studentów niepełnosprawnych - stypendium dla niepełnosprawnych.
Szczegółowe wymagania dotyczące każdego z wymienionych powyżej stypendiów, można znaleźć w regulaminie konkursu. Stypendium dla studentów przyznawane jest na okres 10 miesięcy i wynosi 500 zł miesięcznie.

Strona internetowa programu stypendialnego Sapere Auso 2013/2014Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...