czwartek, 26 września 2013


Logo programu Humaniści skuteczni na rynku pracy
Do 18 października 2013 r. można składać wnioski w ramach programu Humaniści skuteczni na rynku pracy. Konkurs adresowany jest absolwentów studiów humanistycznych, którzy pozostają bez pracy i mieszkają w województwie śląskim. Laureaci konkursu odbędą półroczne płatne staże w placówkach z sektora kultury.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie będą miały możliwość wzięcia udziału w szkoleniach (styczeń - marzec 2014 r.) oraz stażu (kwiecień - grudzień 2014 r.). 

Zgodnie z informacjami organizatorów każdemu uczestnikowi projektu przysługuje:
 • stypendium szkoleniowe w wysokości 6,09 zł brutto za godzinę szkolenia,
 • stypendium stażowe w wysokości 1600 zł brutto za miesiąc stażu (pomniejszone o obowiązkowe składki społeczne po stronie Organizatora i Uczestnika),
 • zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia w wysokości do 10 zł za dzień szkolenia (tylko na podstawie przedstawionych biletów dojazdu)
Wnioskodawca musi spełniać następujące kryteria formalne:
 • zamieszkanie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w województwie śląskim w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (potwierdzenie oświadczeniem),
 • wykształcenie wyższe (potwierdzone dyplomem licencjata lub magistra),
 • wiek do 25 roku życia (potwierdzone oświadczeniem),
 • zgodnie z ustalonym parytetem płci, wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 30 kobiet i 10mężczyzn.
Wnioskodawca nie może także posiadać wcześniejszego doświadczenia zawodowego. Do dnia 18 października należy złożyć następujące dokumenty aplikacyjne:
 • list motywacyjny,
 • CV, 
 • formularz rekrutacyjny
 • deklaracja uczestnictwa w projekcie [deklaracja stanowi część formularza rekrutacyjnego], 
 • oświadczenie o byciu nieaktywnym zawodowo lub zaświadczenie o byciu bezrobotnym (w przypadku zaświadczenia o byciu bezrobotnym zaświadczenie musi być wydane przez stosowny Urząd Pracy) [oświadczenie o byciu nieaktywnym zawodowo stanowi część formularza rekrutacyjnego],
 • oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie województwa śląskiego [oświadczenie stanowi część formularza rekrutacyjnego],
 • oświadczenie o wieku kandydata [oświadczenie stanowi część formularza rekrutacyjnego], 
 • oświadczenie uczestnika projektu (o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych) [oświadczenie stanowi część formularza rekrutacyjnego],
 • kserokopia dyplomu studiów wyższych.
Z osobami, które spełnią kryteria uczestnictwa przeprowadzane będą rozmowy kwalifikacyjne. Proces rekrutacji zakończy się do dnia 31 października 2013 r. 
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...