czwartek, 12 września 2013


Logo województwa mazowieckiego
Nawet 60 tys. złotych stypendium mogą otrzymać doktoranci z województwa mazowieckiego. Stypendia tej wysokości może uzyskać ponad 300 doktorantów w ramach konkursu zorganizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Nabór wniosków w konkursie trwa do 30 września 2013 r.
 
Osoby chcące starać się o stypendium, muszą spełnić następujące warunki:
  1. posiadać obywatelstwo polskie;
  2. posiadać miejsce zamieszkania w rozumieniu art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.3), na terenie Województwa Mazowieckiego, które trwać będzie nie krócej niż okres wywiązywania się z obowiązków wynikających z Regulaminu;
  3. posiadać status uczestnika ostatnich 2 lat studiów doktoranckich lub przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich zgodnie z obowiązującym regulaminem studiów doktoranckich na danej uczelni lub placówki naukowej, lub posiadać wszczęty w przeciągu ostatnich 5 lat liczonych od dnia rozpoczęcia rekrutacji do projektu, przewód doktorski, z zastrzeżeniem, że planowany termin nadania stopnia doktora nie nastąpi wcześniej niż po ustaniu okresu uczestnictwa w projekcie wskazanym w umowie;
  4. prowadzić badania naukowe w ramach studiów doktoranckich lub wszczętego przewodu doktorskiego na wydziale, lub w innej jednostce organizacyjnej szkoły wyższej albo placówki naukowej z siedzibą w Województwie Mazowieckim lub w wyjątkowych przypadkach na terenie innych województw, o ile w Województwie Mazowieckim ze względu na tematykę pracy doktorskiej i specyfikę prowadzonych badań nie jest to możliwe;
  5. wykazywać zgodność tematu i zakresu prowadzonych prac badawczych z obszarami matematyczno-przyrodniczymi i technologicznymi oraz określonymi w RSI.
Stypendium przyznane w ramach projektu w całości stanowi przychód uczestnika projektu i nie podlega rozliczeniu przed Samorządem Województwa Mazowieckiego – może być wydatkowane na dowolny cel związany z pracą naukową prowadzoną przez uczestnika projektu.Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...