środa, 11 września 2013


Logo Herder-Institut
Do 31 grudnia 2013 r. można składać wnioski w ramach konkursu stypendialnego, którego organizatorem jest Herder-Institut. W ramach konkursu można uzyskać 3-miesięczne stypendium na prace w bibliotece w Marburgu. Konkurs adresowany jest do doktorantów, doktorów oraz profesorów.

Po otrzymaniu stypendium w ramach wniosków składanych do 31 grudnia 2013 r., wyjazd możliwy jest w terminie od lipca do grudnia 2014 r.

Wnioskodawca powinien spełniać następujące warunki:
 1. Być doktorantem, doktorem lub profesorem.
 2. Znać język niemiecki lub angielski na poziomie zaawansowanym.
 3. Zobowiązać się do nie podejmowania innej pracy w czasie pobierania stypendium.
W ramach stypendium jego laureat otrzymuje następujące korzyści:
 1. Stypendium - 950 euro miesięcznie dla doktoranta, 1400 euro miesięcznie dla doktora i profesora.
 2. Ubezpieczenie zdrowotne - maksymalnie 35 euro miesięcznie.
 3. Koszt wyposażenia - do 50 euro miesięcznie (łącznie maksymalnie 150 euro).
 4. Zwrot kosztów podróży - pokrywane są koszty przejazdu pociągiem II klasy.
Do wniosku trzeba dołączyć następujące dokumenty:
 1. Życiorys naukowy.
 2. Listy z rekomendacjami (dwa listy dla doktorantów, jeden list dla doktorów).
 3. Listę publikacji naukowych.
 4. Szczegółowy opis projektu - maksymalnie 3-4 strony w języku angielskim lub niemieckim.
 5. Poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dyplomów poświadczających stopnie i tytuły naukowe.
Laureat konkursu zobowiązany jest do przedstawienia raportu ze swoich prac prowadzonych w bibliotece w Margburgu. Może zostać również poproszony o prezentację wyników swoich badań.  

Do 30 czerwca 2014 r. będzie można także składać wnioski na stypendia, które będę realizowane w terminie od stycznia do czerwca 2015 r.

Strona internetowa konkursu Herder-Institut
Szczegółowe informacje o konkursie Herder-Institut
Wniosek o stypendium z Herder-Institut


Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...