poniedziałek, 7 października 2013


Logo Instytutu Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Do 18 października 2013 r. można zgłaszać prace licencjackie i magisterskie w ramach konkursu "Złoty Medal Chemii 2013", którego organizatorem jest Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk. Konkurs adresowany jest do autorów prac licencjackich i magisterskich, które zostały obronione w roku akademickim 2012/2013.

Zgłaszane prace muszą dotyczyć chemii lub chemii i biologii lub chemii i fizyki. Pracę należy przesłać na adres mailowy medal_chemii@ichf.edu.pl z następującymi załącznikami:
  • CV z podstawowymi danymi osobowymi oraz opisem przebiegu studiów wraz z informacją o stypendiach/nagrodach, publikacjach/komunikatach konferencyjnych, zgłoszeniach patentowych, itp.
  • Dyplom (ew. zaświadczenie o ukończeniu studiów) wraz z listą ocen (wyciąg z suplementu do dyplomu lub karty przebiegu studiów)
  • Opinię promotora/opiekuna pracy licencjackiej/inżynierskiej
  • Jednostronicowe streszczenie pracy licencjackiej/inżynierskiej
  • Pełny tekst pracy licencjackiej/inżynierskiej
  • Zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów konkursu
  • Zgodę (uzgodnioną z opiekunem pracy) na umieszczenie, w przypadku uzyskania nagrody lub wyróżnienia, pełnego tekstu nagrodzonej pracy licencjackiej/inżynierskiej na serwerze IChF PAN.
Laureaci konkursu otrzymają Złote Medale Chemii 2013 r. oraz następujące nagrody:
  • I nagroda - 10 tys. zł
  • II nagroda - 5 tys. zł
  • III nagroda - 2,5 tys. zł.
Ponadto przyznane zostaną cztery wyróżnienia po 1000 zł oraz nagrody rzeczowe dla wszystkich finalistów konkursu. Finaliści konkursu uzyskają także możliwość odbycia stażu naukowego wraz z możliwością bezpłatnego zrealizowania zaproponowanych przez siebie badań w laboratoriach Instytutu Chemii Fizycznej PAN w formie krótko- lub długoterminowych projektów. W szczególnych przypadkach, dla osób spoza Warszawy, IChF PAN przewiduje dofinansowanie kosztów zakwaterowania.

Strona internetowa konkursu Złoty Medal Chemii 2013Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom


Nowe informacje o grantach na Twoim mailu

Podaj swój adres email:


Po zapisaniu się do newslettera, sprawdź czy mail rejestrujący nie trafił do spamu.0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...