wtorek, 22 października 2013


Bycie kierownikiem projektu naukowego to odpowiedzialna funkcja
Jaki jest najważniejszy element składanego wniosku o grant? Możliwe, że z naszym zdaniem nie zgodzą się wszyscy, ale kluczowym elementem niemal każdego wniosku jest osoba jego kierownika. Dlaczego tak jest, postaramy się wyjaśnić poniżej. Podpowiemy też, co należy zrobić, żeby zostać kierownikiem projektu naukowego, czyli otrzymać grant.

Nasze zdanie przedstawimy, obrazując je kilkoma prostymi faktami.

 

Fakt I - regulaminy konkursów

Zawsze warto czytać regulamin konkursu, w którym zamierzamy składać wniosek o grant. Odwołajmy się tu np. do regulaminów konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Nauki. Osoba kierownika projektu stanowi w nich od 20% (HARMONIA) do nawet 50% (MAESTRO) całościowej oceny wniosku. Dla porównania - kosztorys to maksymalnie 10% całościowej oceny wniosku. Widać więc, że zdecydowanie ważniejsze jest więc kto chce prowadzić badania naukowe, a nie jak dużo wydatków - oczywiście uzasadnionych i niezbędnych do realizacji projektu - planuje ponieść.

NCN nie jest tu wyjątkiem. Przywołać można też np. konkurs stypendialny START, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Decyzje o przyznaniu stypendium podejmowane są tu przede wszystkim w oparciu o dotychczasowy dorobek naukowy wnioskodawcy.

 

Fakt II - zawodowi grantobiorcy

Tzw. "zawodowi grantobiorcy" mogą budzić niezbyt dużą sympatię w środowisku naukowym. Wynika to z faktu, że pozyskują oni dużo środków na prowadzenie badań w sytuacji, gdy inni naukowcy mają problem z pozytywnym rozpatrzeniem choćby jednego wniosku o grant. Zostanie zawodowcem od grantów wynika jednak z faktu, że po prawidłowo rozliczonym pierwszym grancie, jego kierownik staje się osobą bardziej wiarygodną w środowisku naukowym. Wiarygodną dla innych naukowców, bo efekty jego pracy naukowej przeszły proces recenzji i zostały opublikowane. Wiarygodną dla instytucji finansujących, bo prawidłowo rozliczył swój wcześniejszy grant od strony formalnej i finansowej.

 

Fakt III - wiarygodność kierownika

Wiarygodność kierownika to jego największy kapitał. Bardzo dobrze jest to widoczne w regulaminie przywołanego konkursu MAESTRO. Jest to konkurs dla doświadczonych naukowców i trzeba spełnić szereg warunków formalnych związanych z poziomem naukowym kierownika. Wynika to z faktu, że w konkursie tym uzyskać można nawet kilka milionów złotych na prowadzenie badań podstawowych. To właśnie osoba kierownika projektu jest gwarantem, że powierzone mu środki zostaną wykorzystane z pożytkiem dla polskiej nauki. Nawet wówczas, gdy zgłaszany temat wydaje się nieco ryzykowny. Osoba kierownika gwarantuje, że praca będzie prowadzona na wysokim poziomie naukowym i warto dać mu kredyt zaufania. Poręczeniem jest tu bowiem wcześniejsze doświadczenie kierownika.


Fakt IV - doświadczenie kierownika

Przedstawione powyżej trzy fakty, prowadzą nas do faktu IV. Osoba, która była już kierownikiem projektu, posiada bardzo duże doświadczenie. Postrzegać można je na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim osoba taka zna już specyfikę realizacji badań naukowych od strony ich formalnych wymagań. Wie, jak sporządzać kosztorys, harmonogram oraz przedzierać się przez raporty, sprawozdania i rozliczenia z instytucją finansującą. Poprzednie granty musiała bowiem rozliczyć pozytywnie. 

Nie można także zapominać, że każdy grant musi kończyć się jakimś wymiernym efektem. W wielu przypadkach są nimi publikacje książkowe oraz publikacje w czasopismach naukowych. W ten sposób powstaje błędne koło. Przy ocenie wniosków w nowych konkursach, kluczową rolę odgrywa dorobek naukowy wnioskodawcy. Ten można zaś powiększać biorąc udział w projekcie i publikując jego wyniki.

Wnioski

Przedstawione powyżej cztery fakty, wyraźnie pokazują, że osoba kierownika projektu ma bardzo ważne znaczenie dla uzyskania środków na prowadzenie badań naukowych. Konieczne jest więc wyciągnięcie z tego wniosków, jeśli chcemy nasze aplikowanie o granty zakończyć sukcesem. Przede wszystkim konieczne jest posiadanie dużego doświadczenia naukowego. Osiągnąć możemy je m.in. stosując się do poniższych rad:
  • Zgłaszaj swoje artykuły naukowe do czasopism indeksowanych w znaczących dla danej dziedziny światowych bazach danych. Tu znajdziesz książkę o pisaniu artykułów naukowych.
  • Zadbaj o swoją obecność w bazie Google Scholar. Jeżeli jesteś humanistą, będzie to pomocne do podniesienia swojego indeksu Hisrcha, który bierze pod uwagę m.in. Narodowe Centrum Nauki. Tu znajdziesz więcej informacji o Google Scholar.
  • Zostań wykonawcą w projektach naukowych bardziej doświadczonych naukowców. Dzięki temu wzbogacasz swój dorobek naukowy (publikacje wyników grantów!), a dodatkowo poznajesz od środka sam proces realizacji i rozliczania grantu.
  • Zaproś do współpracy bardziej doświadczonych naukowców. Nawet bardzo dobry projekt może nie uzyskać finansowania, jeżeli jego kierownik ma zbyt małe doświadczenie. Czasami więc warto poprosić osobę o ugruntowanej pozycji, by zgodziła się zostać kierownikiem projektu, który będzie bazował na naszym pomyśle. Nie zapomnij tylko, żebyś miał swój udział w publikacjach, które będą efektem grantów.
  • Promuj rezultaty swoich badań naukowych. Jeżeli masz zostać zaproszony do wzięcia udziału w czyimś projekcie naukowym - a przez to zwiększyć swój dorobek naukowy - to inni muszą wiedzieć, czym się zajmujesz, co już osiągnąłeś i że w ogóle istniejesz. Tu znajdziesz rady, jak promować naukę.
  • Pomyśl o otwartej nauce. Uwalniając prawa do swoich publikacji, ułatwiasz innym dotarcie do nich. To zaś zwiększa szanse, że zostaną one dostrzeżone, a ty zaczniesz być postrzegany, jako osoba, której warto zaproponować współprace. Tu znajdziesz więcej informacji o otwartej nauce.
  • Bądź aktywny na konferencjach i sympozjach naukowych. I nie chodzi tylko o aktywność sprowadzającą się do wygłaszana referatów. Warto pamiętać, że wiele dzieje się również w kuluarach czy na przerwach kawowych. Warto udowodnić tam, że posiadasz inteligencję społeczną.


Grafika we wpisie pochodzi z domeny publicznej.
Print Friendly and PDF
Siepomaga.pl: wolontariat, pomoc dzieciom, potrzebującym, zwierzętom

0 komentarze :

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...